Hramadstva3636

Prastytutka, hubazikaviec i akcior biez «Oskara». Što stała z udzielnikami pravakacyi suprać Siarhieja Cichanoŭskaha

Try hady tamu, kali na pikiecie ŭ Hrodnie zatrymlivali błohiera Siarhieja Cichanoŭskaha, byŭ razyhrany ceły śpiektakl. Raskazvajem, što viadoma pra ludziej, jakija mieli da hetaha dačynieńnie.

Što było ŭ toj dzień? 29 maja 2020 hoda da Cichanoŭskaha na pikiecie padyšli i stali čaplacca dźvie žančyny ŭ miedycynskich maskach. Adna z pravakatarak pačała chapać błohiera za ruki, adzieńnie, patrabavać adkazać na jaje pytańni. Praz chvilinu ŭ natoŭpie źjavilisia milicyjaniery ŭ formie.

Pravakatarka paskardziłasia im, što błohier uciakaje ad jaje — milicyjaniery pajšli za Cichanoŭskim. U natoŭpie pačałasia šturchanina, adzin ź milicyjanieraŭ raptam apynuŭsia na asfalcie. Litaralna praź piać chvilin Cichanoŭskaha zatrymali supracoŭniki AMAPa.

Alena Kuźmina — «Łambada» i jaje kipučy 2020-y

Alena Kuźmina. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Mienavita Alena Kuźmina była hałoŭnaj udzielnicaj pravakacyi suprać Siarhieja Cichanoŭskaha. Jana razam ź nieviadomaj siabroŭkaj nakinułasia na palityka, paśla čaho taho zatrymali.

49-hadovaja Kuźmina rodam z Babrujska. Aficyjna jana mieła IP, a taksama pracavała niejki čas u sałonie pryhažości. Ale heta była nie adzinaja krynica jaje zarobku.

Žančyna zajmałasia prastytucyjaj. Jaje abjavy na sajtach znajomstvaŭ, dzie ŭ rascenkach paznačana kala 60 dalaraŭ za hadzinu, dahetul «bjucca» ŭ internecie. Taksama, zhodna sa źviestkami ad «Kibierpartyzanaŭ», Kuźmina prachodziła pa kryminalnaj spravie ab zaniatkach prastytucyjaj.

Žančyna karystałasia telefonami, aformlenymi na maci. Jaje prafiesiju krasamoŭna apisvajuć zapisy ŭ telefonnych knihach inšych ludziej: «Łambada», «Cukierka Alena», «Kuzia», «Haścinica prastytutka», «Alina Śmirnova» (adna ź jaje mianušak dla sacsietak) i, niečakana, «DNR».

Alena niejki čas mieła pryjaciela za miažoj. Kali da 2019-ha jana nivodnaha razu nikudy nie jeździła, akramia Ukrainy (i, mahčyma, RF), to ŭ 2019-m lotała za miažu ažno trojčy: u mai ŭ Ženievu, u kastryčniku ŭ Šarm-El-Šejch i ŭ listapadzie ŭ Bierlin. Paśla hetaha, imavierna, adnosiny pierarvalisia, bo paźniej niama ni supolnych fota, ni vyjezdaŭ.

Alena Kuźmina z pryjacielem Tomasam. Fota: jaje instahram, jaki ŭžo vydaleny

Śpiecsłužby niaredka viarbujuć prastytutak, heta dazvalaje zdabyvać kampramat na klijentaŭ. Niekatoryja ŭvohule miarkujuć, što ŭ Biełarusi hety padpolny biznes całkam padkantrolny Ministerstvu ŭnutranych spraŭ. Pavodle infarmacyi «Bajpoła», u niejki momant Kuźmina była ŭ «padnačaleńni» Ivana Tarasika, načalnika 3-ha adździeła HUBAZiKa. Jon pad pahrozaj taho, što ŭ žančyny zabiaruć dačku, kali jana nie pahodzicca, prapanavaŭ joj paŭdzielničać u pravakacyi suprać Cichanoŭskaha. Tak Kuźmina i stała znakamitaj.

Na supracoŭnictva žančyny sa śpiecsłužbami ŭkazvaje i toj fakt, što źviestki pra jaje siamju ŭ bazach Ministerstva ŭnutranych spraŭ zakrytyja. Taksama ad «Kibierpartyzanaŭ» viadoma, što Kuźminu prasłuchoŭvali — pry hetym abjektu dali apieratyŭnuju mianušku «Kultura».

Alena Kuźmina ŭ časie adpačynku va Ukrainie. Fota: jaje staronka «UKantakcie»

Paśla zatrymańnia Siarhieja Cichanoŭskaha žančyna praciahnuła zajmacca stukactvam. Pavodle źviestak «Kibierpartyzanaŭ», Kuźmina pakinuła šmat skarhaŭ u milicyju na pratestoŭcaŭ i biełaruskuju nacyjanalnuju simvoliku paśla 2020-ha.

Kažuć, što i svaju «staradaŭniuju prafiesiju» jana nie pakinuła.

Hubazikaviec Ivan Tarasik i jaho śled

Ivan Tarasik. Fota: «UKantakcie»

Mienavita hety hubazikaviec zavierbavaŭ «Łambadu» na supracoŭnictva z MUS i zrežysavaŭ pravakacyju suprać Cichanoŭskaha. Ale admietny jon nie tolki hetym.

Tarasiku 39 hadoŭ, jon rodam ź Minska i ŭsio žyćcio pracuje ŭ milicyi.

Tarasik dasłužyŭsia da zvańnia pałkoŭnika ŭžo ŭ HUBAZiKu. Da hetaha pracavaŭ u HUUS Minharvykankama. U adnaho sa znajomych byŭ padpisany ŭ kantaktach jak «UPNON» — heta byłoje ŭpraŭleńnie MUS, jakoje zajmałasia pytańniami prastytucyi i abarotu narkotykaŭ. Viadoma, što ŭviesnu 2021-ha Tarasiku abmiežavali vyjezd za miažu.

Akramia płanavańnia pravakacyi ź Cichanoŭskim, imia Tarasika hučała ŭ inšym vypadku — katavańni Mikałaja Dziadka paśla jahonaha zatrymańnia. Na sudzie Dziadok zajaviŭ nastupnaje:

«Bolšaść pahroz vykazvaŭ supracoŭnik, apaznany mnoj paźniej jak Tarasik Ivan Alaksandravič. «Paviaziom ciabie ŭ les, raździeniem i pahladzim, čym ty žančyn zadavalniaješ, ci ty možaš tolki jazykom. Zaraz pajedziem u hiestapa, a tam ty budzieš płakać i nienavidzieć siabie». Jak ja zrazumieŭ, «hiestapa» nazyvali pamiž saboj budynak na Revalucyjnaj, 3», — raskazvaŭ Dziadok.

Ivan Tarasik. Fota: staronka «UKantakcie»

Dziadok praciahvaŭ: «U mianie spytali parol ad ćviordaha dyska, ja skazaŭ, što nie pamiataju. Tady mianie stali bić dubinkami. Supracoŭnik u čornym, pamiž saboj jany nazyvali jaho Hiena, chutčej za ŭsio, vydumanaje imia. Bili pa łytkach, ściohnach, jahadzicach, śpinie i bakach. Paśla niekalkich admoŭ [nazvać parol] Tarasik skazaŭ, što budzie bić mianie pa hienitalijach i zhvałcić dubinkaj. Pahražali bić elektrašokieram, kazali, što buduć mačycca na mianie. U pierapynkach pamiž padychodami pieryjadyčna [mianie] biŭ treci supracoŭnik.

Paśla čaćviortaha ci piataha źbićcia ja daŭ parol ad ćviordaha dyska. Zapisali jaho na arkušyku papiery, ale kampjutarščyk jaho niapravilna ŭvioŭ, i mianie stali bić iznoŭ. Adna ruka ŭ mianie była adšpilenaja [ad kajdankaŭ], to ja sprabavaŭ joju zakryvacca, mnie adbili niekalki palcaŭ.

Mianie pastavili tvaram da ściany, ja pasprabavaŭ zaviazać z supracoŭnikami razmovu, pytaŭsia, navošta im mianie bić. Aloksa adkazaŭ, što ja im užo nie patrebny, bo ja adpracavany materyjał. Tarasik adkazvaŭ: «Kab atrymać maralnaje zadavalnieńnie». Astatnija žartavali i śmiajalisia.

Mikoła Dziadok paśla katavańniaŭ i vykarystańnia suprać jaho hazavaha bałončyka. Skrynšot videa, apublikavanaha ŭ kanale MUS

Tarasik prapanavaŭ: «A davajcie ja na jaho siadu, a vy sfotkajecie». Ale astatnija nie padtrymali jaho prapanovu. Potym mianie pastavili kala čyrvona-zialonaha ściaha i skazali paprasić prabačeńnia pierad supracoŭnikami za toje, što ja vykładvaŭ ich danyja, i paraić inšym tak nie rabić. Tarasik skazaŭ: «Kali ŭsio pravilna skažaš, ja ciabie bić nie budu». Supracoŭnik u čornym skazaŭ: «A ja za siabie nie adkazvaju». Tut ža Tarasik staŭ patrabavać, kab ja skazaŭ na kamieru, što ja čmo i haŭno. Ja hetaha kazać nie staŭ. Zdymaŭ mianie na kamieru ŭsio toj ža małady supracoŭnik, što byŭ na zatrymańni.

Tarasik ža jašče chacieŭ, kab ja zapłakaŭ na videa. Jon kaža: «Puści ślazu, a to zaraz my puścim». Ale ja nie płakaŭ. Paźniej ja daviedaŭsia, što heta videa pakazvali pa BT jak dokaz taho, što ja raskajvajusia ŭ svajoj anarchisckaj dziejnaści».

Tarasik dahetul pracuje ŭ HUBAZiKu, u tym liku z zatrymanymi pa palityčnych matyvach.

Za abrazu i «pahrozu hvałtam» datyčna Tarasika i Aloksy (inšy imavierny saŭdzielnik katavańniaŭ Mikałaja Dziadka) palitviaźnia Jaŭhiena Siamionava asudzili da piaci hadoŭ kałonii.

Učastkovy Uładzimir Kazłoŭski i jaho ŭźlot

Uładzimir Kazłoŭski. Fota: jahonaja staronka «UKantakcie»

Mienavita hety milicyjant razyhraŭ «ciažkuju traŭmu» padčas šturchaniny, jakaja adbyłasia pierad zatrymańniem Cichanoŭskaha, ale špitalizacyja jamu nie spatrebiłasia. Za heta ŭ internecie jaho nazyvali «akcioram biez «Oskara». 

Uładzimir Kazłoŭski — 35-hadovy haradzieniec. Chutčej za ŭsio, jon maje vyšejšuju adukacyju, bo ciapier pracuje ŭ MUS na aficerskaj pasadzie.

Ën vielmi maładym pačaŭ zarablać na žyćcio: na tytuniovaj fabrycy «Nioman» pačaŭ pracavać u 16 ci 17 hadoŭ. Akramia hetaha pradpryjemstva, z 2004 pa 2009 hod Kazłoŭski paśpieŭ papracavać u kramie pančoch i kałhotak «Konte Vest» i kramie «Fieniks-Hrodna». U toj čas jon staŭ padazravanym pa kryminalnaj spravie, fabuła jakoj hučyć tak:

«30 žniŭnia 2009 hoda kala dźviuch hadzin dnia pablizu budynka haścinicy «Hrodna» z prymianieńniem hvałtu ŭ miascovaha žychara adkryta adabrali 200 jeŭra, 200 tysiač rubloŭ, załaty piarścionak i łancužok».

U vyniku sprava była zakrytaja praz skančeńnie terminu daŭniny, a Kazłoŭski anijakaj adkaznaści nie panios — praŭda, niezrazumieła, ci byŭ jon vinavaty.

Kala 2010 hoda Uładzimir pačynaje pracavać u inśpiekcyi Ministerstva padatkaŭ i zboraŭ Hrodzienskaj vobłaści. Vialikaj karjery jon tam nie pabudavaŭ, tamu, imavierna, i padpracoŭvaŭ u niekalkich kramach, dzie pradavali pančochi i kałhotki, i kramie dachavaha pakryćcia.

U milicyju jon pajšoŭ paraŭnalna niadaŭna — nie raniej za 2015 hod. Vysokich pasad nie zajmaŭ. 

U 2017-m Uładzimir Kazłoŭski adznačyŭsia ŭ niekalkich epizodach. Pieršy — udzieł u zatrymańniach i dopytach padčas abłavy siłavikoŭ na lekcyi fiłosafa-anarchista Piatra Rabava. Tady padčas lekcyi zatrymali kala 20 čałaviek, i zatrymanyja paznali Kazłoŭskaha ŭ RAUS. «U jaho była rola prysłuhi: adviadzi, pryviadzi, vyviedzi. Stajaŭ, maŭčaŭ», — raskazaŭ Hrodna.Life vidavočca padziej.

Taja lekcyja prachodziła ŭ haradzienskaj halerei «Kryha», jakaja stała Miekkaj kulturnickaha žyćcia horada. Paśla lekcyi Rabava i inšych prykmietnych padziej ułady vyrašyli pieraškodzić jaje pracy. Siarod členaŭ kamisii z žesaŭcaŭ i milicyjantaŭ byŭ i Kazłoŭski.

Zakryćcio halerei «Kryha». Kazłoŭski staić u centry kadra. Miarkujučy pa pahonach, jon užo maje zvańnie staršaha lejtenanta. Fota: Hrodna.Life

U 2017-m ža jon apytvaŭ haradzienku Volhu Vieramiejenku, jakuju sprabavali pryciahnuć da adkaznaści za «internet-pikiet» (sudy za fota ŭ internecie tady jašče nie byli normaj). «Staviŭsia pavažliva, bieź niehatyvu. Niejkaj admoŭnaj reakcyi ŭ mianie nie vyklikaŭ. Tak, zvyčajny vincik. Trochi niervavaŭsia, moža, bo heta byli pieršyja pratakoły na aktyvistaŭ. Kazaŭ, što jamu zahadali, jon tut ni pry čym, «vy ž razumiejecie». Siaržuk (muž Volhi. — «NN») jamu lekcyju pračytaŭ, to jon staraŭsia chutčej usio zrabić i adpravić nas», — raspaviała Volha paźniej «Radyjo Svaboda».

U 2020 hodzie, u momant pravakacyi suprać Cichanoŭskaha, Kazłoŭski mieŭ zvańnie staršaha lejtenanta i pracavaŭ staršym učastkovym inśpiektaram hramadskaha punkta achovy paradku № 2 Leninskaha rajona.

Uładzimir Kazłoŭski — učastkovy. Fota: «Radyjo Svaboda»

Paśla pravakacyi ź Siarhiejem Cichanoŭskim u Kazłoŭskaha pačaŭsia rezki karjerny rost: jaho pavysili da načalnika štaba Leninskaha RAUS Hrodna i dali zvańnie kapitana. 

Kali vieryć dziaržpresie, u zadačy načalnika štaba ŭvachodzić «raspracoŭka budučych rašeńniaŭ kiraŭnictva, padrychtoŭka dakumientaŭ dla apieratyŭnych narad, ich afarmleńnie, padrychtoŭka infarmacyjnych materyjałaŭ u vyšejstajačyja instancyi, a taksama ŭ miascovyja orhany ŭłady i prakuraturu i inšyja abaviazki». 

Učastkovy Kazłoŭski na pikiecie pa zbory podpisaŭ za Śviatłanu Cichanoŭskuju razyhryvaje mocnuju traŭmu. Paśla jon admovicca ad špitalizacyi. Fota: Hrodna.Life

Paśla taho, jak Kazłoŭski paŭdzielničaŭ u pravakacyi suprać Cichanoŭskaha, jon zajaviŭ, što «jahonaje zdaroŭje pachisnułasia» praz škvał niehatyŭnych kamientaroŭ. 

Paśla hetaha spravam pa abrazach suprać jaho dali chod, a Kazłoŭski štoraz prasiŭ hrašovuju kampiensacyju. Da prykładu, spahnaŭ ź invalida druhoj hrupy, 57-hadovaha Andreja Vasileŭskaha, jakoha trymali pad vartaj da suda, 1500 rubloŭ, z baćki dziaŭčyny ź invalidnaściu Alaksandra Antaškieviča — 1000 rubloŭ. Ahułam viadoma pra nie mienš za piać asudžanych pa jahonaj spravie, ź jakich jon zaprasiŭ kala 20 tysiač rubloŭ, ale atrymaŭ mieniej — kala 10 tysiač.

Ścipły ŭčastkovy Alaksandr Chvalenia

Alaksandr Chvalenia. Fota: «Kibierpartyzany»

Alaksandru Chvaleniu 39 hadoŭ. Jon naradziŭsia i žyvie ŭ Hrodnie. Chvalenia — spadčynny milicyjant: sam usio žyćcio pracuje ŭ strukturach MUS, tam ža, zhodna sa źviestkami ad «Kibierpartyzanaŭ», pracujuć jahonyja žonka, baćka, siastra i muž siastry. Maje zvańnie majora i pracuje staršym inśpiektaram Leninskaha RAUS, dzie raniej pracavaŭ i Kazłoŭski.

Jon taksama paŭdzielničaŭ u pravakacyi suprać Cichanoŭskaha, ale, u adroźnieńnie ad kalehi, ni ŭ koha nie prasiŭ maralnych kampiensacyj. Pavyšeńnia jon taksama nie atrymaŭ — dahetul pracuje ŭčastkovym u Hrodnie i maje zvańnie majora.

Dźmitryj Rachunok, na jakoha «aktyŭna hladzieli»

Dźmitryj Rachunok. Fota: staronka «UKantakcie» jahonaj žonki

Hety 36-hadovy haradzieniec usio žyćcio prasłužyŭ u milicyi. Maje vyšejšuju adukacyju i zvańnie staršaha lejtenanta, a słužyć kamandziram hrupy hrodzienskaha AMAPa.

Da 2020-ha byŭ ničym nie viadomy. Ale mienavita Rachunok kiravaŭ zatrymańniem paplečnikaŭ Cichanoŭskaha ŭ mai 2020-ha.

Mienavita jon aŭtar frazy «jany aktyŭna hladzieli na nas», jakoj sprabavaŭ patłumačyć pryčynu zatrymańnia.

Na sudzie Rachunok zajaviŭ pozvu na 2000 rubloŭ suprać Uładzimira Knihi, paplečnika Cichanoŭskaha, jaki sam niekali słužyŭ u AMAPie.

Dźmitryj Rachunok ź siabrami. Fota: «UKantakcie»

Rachunok udzielničaŭ u razhonie demanstracyj u Hrodnie ŭ žniŭni 2020-ha. Heta vykryłasia, kali jon staŭ paciarpiełym pa spravie suprać haradzienca Ihara Łazavika, jakoha siłaj vyciahnuli z taksi i źbili 11 žniŭnia 2020-ha. Rachunok daŭ pakazańni pra toje, što Łazavik byccam by ŭdaryŭ jaho. Praŭda, jaho pakazańni supiarečyli infarmacyi inšych milicyjantaŭ na tym ža sudzie, jakija śviedčyli, što Rachunok ź inšymi amapaŭcami pryjechaŭ u toj čas, kali Łazavik lažaŭ tvaram u ziamlu sa źviazanymi rukami.

Dźmitryj padaŭ dziasiatki skarhaŭ na niehatyŭnyja kamientary suprać jaho ŭ telehram-kanale «Karniki Biełarusi».

Nakolki viadoma, jon dahetul słužyć u AMAPie.

Amapaviec Viktar Budnik

Viktar Budnik. Fota: hrupa «Karniki Biełarusi»

Viktar Budnik byŭ adnym z kiraŭnikoŭ apieracyi pa zatrymańni Cichanoŭskaha.

Mužčyna naradziŭsia ŭ Stolinskim rajonie. Usio śviadomaje žyćcio słužyć u milicyi. Maje vyšejšuju adukacyju i zvańnie kapitana. Jahonaja pasada — kamandzir hrupy AMAPa.

Amapaviec davaŭ pakazańni pa spravie Cichanoŭskaha padčas suda, zajaŭlaŭ, što atrymaŭ «adčuvalny udar pa tvary» padčas šturchaniny, ale kampiensacyi maralnaj škody nie patrabavaŭ. U inšych palityčnych spravach zaŭvažany nie byŭ.

Dzie jon pracuje ciapier, dakładna nieviadoma, chutčej za ŭsio — na raniejšym miescy.

Zrešty, usie pieraličanyja vyšej asoby byli tolki vykanaŭcami. Rašeńnie ž ab praviadzieńni apieracyi prymali na samym viersie siłavych struktur pa zahadzie Alaksandra Łukašenki. Tahačasny ministr unutranych spraŭ Juryj Karajeŭ straciŭ svaju pasadu ŭ kancy 2020 hoda razam z tahačasnymi kiraŭnikami Rady biaśpieki i Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki paśla taho, jak amal try miesiacy nie mahli spynić akcyj pratestu suprać falsifikacyi vybaraŭ.

Siarhiej Cichanoŭski try hady zastajecca ŭ turmie, ź im užo niekalki miesiacaŭ ni ŭ koha niama nijakaj suviazi, nieviadoma, što ź im. Jahonaja žonka, Śviatłana Cichanoŭskaja, jakaja da aryštu muža była chatniaj haspadyniaj, stała kandydatam u prezidenty ad troch štaboŭ apazicyi, ale paśla vybaraŭ była vymušanaja pakinuć krainu. Dvoje dziaciej Siarhieja Cichanoŭskaha rastuć biez taty.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary36

 • Voś takaja ŭ łukašystaŭ «Kultura»
  18.06.2023
  Taksama ad «Kibierpartyzanaŭ» viadoma, što prastytutku Kuźminu prasłuchoŭvali — pry hetym abjektu dali apieratyŭnuju mianušku «Kultura».
 • Čarkaškvarka
  18.06.2023
  [Red. vydalena]
 • kara
  18.06.2023
  [Red. vydalena]

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →