Zimoj u śviecie biełaruskaj mody adbyŭsia skandał. Papularny brend 10 motifs abvinavacili ŭ prodažy rečaŭ z mahazinaŭ masmarkieta. Pahłybiŭšysia ŭ hetuju temu, my zrazumieli, što prodažam zapazyčanych rečaŭ pad vyhladam ułasnaj vytvorčaści zajmajucca i inšyja ajčynnyja brendy. U roli tajemnaha pakupnika my źviazalisia ź niekalkimi papularnymi markami i daviedalisia, čym jany kirujucca, vystaŭlajučy padrobku za ŭłasny tavar.

Schiema «arbitražnaha prodažu»

Novyja brendy źjaŭlajucca ŭ Biełarusi jak hryby paśla daždžu. Ale kali adny raspracoŭvajuć unikalnyja madeli ci chacia b krychu źmianiajuć zapazyčanyja idei, to inšyja pradajuć rečy z tureckich i kitajskich baz. Zvyčajna na pryviezieny tavar našyvajecca novaja birka — i ź joj značna pavialičvajecca cana. I reč, jakaja na kitajskim sajcie kaštavała piać dalaraŭ, u brendavych akaŭntach pradajecca ŭ razy daražej.

Kab zarabić, niačystyja na ruku brendy vykarystoŭvajuć sistemu tak zvanaha «arbitražnaha prodažu». Sens schiemy prosty: pradprymalnik prahladaje tavar na aptovych bazach i vybiraje toj, jaki, na jaho dumku, budzie dobra pradavacca. Fota tavaru vyhružajecca ŭ sacsietki z karotkim apisańniem i paznakaj ab ułasnaj vytvorčaści. Tak pačynajecca druhaja faza — test.

Tyja madeli, na jakija byŭ admysłovy vodhuk, zakuplajucca na bazach i pierapradajucca pad svaim łahatypam. Niekatoryja rečy sapraŭdy šyjuć: lakały kitajskaha vyrabu kapijujucca i pačynajecca zvyčajnaja štampoŭka. Ale ŭ vypadku z takim šyćciom taksama jość niuans. Pa sutnaści, čałaviek kuplaje nie tuju reč, jakuju bačyć na pieršapačatkovym fota, a źmienienuju — tkanina vyrabu budzie adroźnivacca ad kitajskaha aryhinała.

Arbitražny prodaž ekanomić hrošy pradprymalnikaŭ, ale škodzić modnamu rynku. Reč u tym, što ceny na tavar ź pierašytaj birkaj čaściakom mienšyja. Žadajučy kupić brendavuju reč i pry hetym sekanomić, pakupnik robić vybar na karyść chitraha pradaŭca, pazbaŭlajučy sapraŭdnych dyzajnieraŭ srodkaŭ dla raźvićcia.

Zrešty, nie ŭsie brendy ŭ našaj padborcy vykarystoŭvajuć «arbitraž». Niekatoryja «prosta» pašyrajuć svoj asartymient, kab prapanavać pakupniku bolš pazicyj. My pahutaryli i z tymi, i z druhimi.

Razmova z brendami

Emily brand: «Nie prahladajuć, nie łajkajuć, nie kuplajuć»

Krama žanočaha adzieńnia z aŭdytoryjaj 48 tysiač padpisčykaŭ u instahramie śmieła zajaŭlaje ab ułasnaj vytvorčaści. Brend abiacaje adpraŭku rečaŭ pa ŭsioj Biełarusi, praŭda, čamuści papiaredžvaje ab adsutnaści mahčymaści prymierki.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

U adroźnieńnie ad inšych kaleh pa prodažy kopij, uładalniki «Emili» vyrašyli nie ŭskładniać svajo žyćcio fotasiesijaj tavaru i raźmiaścili ŭ svaim profili fota, uziatyja z sajta «Aliekspres» i aptovych rynkavych baz.

My pierapytali pradaŭca ab krainach-vytvorcach adzieńnia i atrymali čakany adkaz: «Usio zroblena na ŭłasnaj vytvorčaści ŭ Biełarusi». Paśla dziasiatka mudrahielistych adkazaŭ i doŭhich piarečańniaŭ pradstaŭnik brenda pryznaŭ, što kapijuje madeli, ale praciahvaŭ nastojvać na ŭnikalnaści pradukcyi.

Fota: instahram brenda / sajt rynku «Sadavod»

Fota: instahram brenda / sajt rynku «Sadavod»

Rastłumačym, čamu ź vialikaj dolaj imaviernaści hetaje śćviardžeńnie łžyvaje. Reč u tym, što vytvorčaść adzieńnia — składany i darahi praces. Kožnaja madel raspracoŭvajecca kanstruktaram, potym za spravu biarucca raskrojščyki i švački — usim treba płacić zarobak. Tamu bolšaść brendaŭ nie moža sabie dazvolić vypuścić vialikuju kalekcyju.

U «Emili» ž my naličyli bolš za 250 «unikalnych» madelaŭ — adna zakupka tkaniny dla takoha asartymientu budzie kaštavać dziasiatki tysiač dalaraŭ. Kali dadać da hetaha košt vytvorčaści i maržu, to razdrobnaja pradukcyja budzie darahoj. Adnak ceny na adzieńnie «Emili» amal takija ž, jak na sajcie «Aliekspres»: hetuju čornuju sukienku možna nabyć za 150 biełaruskich rubloŭ, što ŭsiaho na 5 dalaraŭ daražej, čym na kitajskim sajcie.

Fota: instahram brenda / sajt Aliexpress

Fota: instahram brenda / sajt Aliexpress

My vyrašyli padyhrać pradstaŭniku brenda, jaki razmaŭlaŭ z nami ŭ instahramie, i praciahnuli dyjałoh. Na pytańnie, ci źjaŭlajucca ŭnikalnymi pašytyja, chaj i na ŭłasnaj vytvorčaści, kopii kitajskaha tavaru, jon adkazaŭ: «My robim vyraby pa fota, a nie šyjem kopii». Trojčy pieračytaŭšy adkaz, ale tak i nie zrazumieŭšy jaho sensu, my paprasili rasšyfravać skazanaje. Tłumačeńni źbiantežyli svajoj prastatoj.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Adkazu na pytańnie, ci nie źjaŭlajecca takaja schiema padmanam pakupnikoŭ, na žal, nie było.

BEINTOP: «U nas ułasnaja vytvorčaść»

Niadaŭna brend BEINTOP pravioŭ šumnuju pijar-kampaniju ŭ sacsietkach.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Zasnavalniki pryciahnuli da raspracoŭki kalekcyi błohiera Lizu Kałamijec z aŭdytoryjaj 91 tysiača padpisčykaŭ. Śćviardžajecca, što drop unikalny, i hetamu možna pavieryć.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Ale siarod pašytaha tavaru my znajšli štampoŭku. Brend prapanuje svaim klijentam kupić majki, adzin u adzin padobnyja da tych, jakija možna znajści na tureckich bazach. 

Fota: instahram brenda / sajt markietpłejsu Razetka

Fota: instahram brenda / sajt markietpłejsu Razetka

Futbołku, identyčnuju toj, jakaja pradajecca pad łahatypam marki, my znajšli na sajcie aptovaha maskoŭskaha rynku «Sadavod». Adroźnivajucca rečy tolki canoj: «brendavaja» cišotka kaštuje 129 rubloŭ (37 jeŭra), «rynkavaja» — 8 jeŭra.

Fota: instahram brenda / sajt rynku «Sadavod»

Fota: instahram brenda / sajt rynku «Sadavod»

Adziny kamientar, jaki nam udałosia atrymać ad pradstaŭnikoŭ BEINTOP, byŭ taki: «U nas ułasnaja vytvorčaść». Fatahrafii dziŭnaha padabienstva z kitajskim tavaram brend praihnaravaŭ. Tady my napisali ź inšaha akaŭnta i paprasili ŭdakładnić vytvorcu džynsaŭ. Hetym razam nam skazali, što džynsy zroblenyja «na zamovu na tureckaj fabrycy».

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Brend tłumačyć, što «ŭ Biełarusi niama nivodnaj fabryki pa vytvorčaści džynsaŭ».

Hety arhumient pradstaŭnika daje padstavu dla sumnieńniaŭ. Vytvorčaść džynsaŭ praktyčna ničym nie adroźnivajecca ad vytvorčaści inšaha adzieńnia. I, biezumoŭna, u Biełarusi chapaje pradpryjemstvaŭ, jakija ich vyrablajuć.

TOO MUCH: «Zrazumiejcie, nichto nie prydumlaje rovara»

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Uvahu da hetaha brenda pryciahnuli rečy, padobnyja da tych, jakija možna kupić na bujnych markietpłejsach.

Fota: instahram brenda / sajt Aliekspress

Fota: instahram brenda / sajt Aliekspress

Paśla karotkaj razmovy ŭ instahramie pradstaŭnik kampanii pryznaŭ zapazyčańnie idej, ale padkreśliŭ, što šyćcio ažyćciaŭlajecca samastojna.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Sapraŭdy, treba pryznać, što niekatoryja detali adzieńnia TOO MUCH (naprykład, koler) adroźnivajucca ad kitajskich bliźniat. Tamu dalejšaja razmova pajšła ŭ bolš fiłasofskaje rečyšča. My paprasili rastłumačyć sens vyrabu adzieńnia, jakoje bieź ciažkaściaŭ možna znajści na «Aliekspresie». Adkaz byŭ sumlennym i z dolaj kanstruktyvizmu.

Fota: instahram brenda

Fota: instahram brenda

Nie paspračaješsia: zapazyčvańnie čužych idej — nie redkaja padzieja ŭ śviecie biełaruskaj mody.

Talia Concept: «My prosta šyjem rečy, jakija nam padabajucca»

Talia Concept — jašče adna marka, jakaja, mahčyma, pradaje zapazyčanyja rečy pa sistemie «arbitražu». Naprykład, voś hetaje bodzi, jakoje na sajcie Alibaba.com kaštuje ŭsiaho 6 dalaraŭ, u instahramie brenda možna nabyć pa 36.

Fota: instahram brenda / sajt Alibaba

Fota: instahram brenda / sajt Alibaba

Jak i inšyja brendy z hetaj padborki, Talia Concept śćviardžaje, što maje ŭłasnuju vytvorčaść i navat prapanuje pašyć reč, jakaja spadabajecca, na zamovu. Praŭda, ź dziŭnym abmiežavańniem — takaja afierta aktualnaja tolki dla tych, čyj rost nižejšy za 170 sm.

Fota: instahram brenda / sajt tureckaj aptovaj bazy  

Fota: instahram brenda / sajt tureckaj aptovaj bazy

Jak i ŭ vypadku z «Emili», Talia Concept taksama maje zanadta vialikuju kolkaść rečaŭ u asartymiencie. U razmovie z pradstaŭnikami my nie pačuli ničoha novaha: «Šyjem sami, kapijujučy čužyja madeli». U čym sens nazyvać taki padychod da vytvorčaści adzieńnia «brendam», nam taksama nie rastłumačyli.

Na žal, śpis brendaŭ, jakija vykarystoŭvajuć šeryja schiemy, kab zarabić na niedaśviedčanaści pakupnikoŭ, možna pradoŭžyć. Ale spadziajomsia, što paśla vychadu hetaha artykuła pracavać im budzie kryšačku składaniej.

Čytajcie taksama:

«Niedaloka adsiul «Minsk Śviet», ale ja nie chacieła b žyć tam. A voś Kavalskaja Słabada!..» Minčuki raskazali pra toje, u jakim rajonie stalicy žyć najlepš

Vypuścili mierč «Miensk — horad palitviaźniaŭ», častka jakoha idzie na danaty

Znajdzicie 10 adroźnieńniaŭ. U letniaj kalekcyi «Elemy» zaŭvažyli płahijat

Клас
33
Панылы сорам
34
Ха-ха
5
Ого
4
Сумна
5
Абуральна
8

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?