Vajna99

«Rasija — heta bienzakałonka z armijaj. I my majem namier źniščyć hetuju bienzakałonku»

Udary ŭkrainskich dronaŭ pa rasijskich naftapierapracoŭčych zavodach aznačajuć novuju fazu vajennaha kanfliktu. Jakija nastupstvy heta moža mieć?

drone attack on the oil refinery ataka dronaŭ na naftapierapracočy zavod ataka dronov na nieftiepierierabatyvajuŝij zavod
Fota: Anton Petrus / Getty Images

Jak piša Bloomberg, zmahańnie Ukrainy z Rasijaj ustupiła ŭ novuju fazu: bieśpiłotnyja latalnyja aparaty suprać 2000-kiłamietrovaj pałasy naftavych abjektaŭ, jakija ŭ asnoŭnym pabudavanyja ŭ savieckija časy.

Sioleta byli paśpiachova atakavany sama mieniej dzieviać bujnych naftapierapracoŭčych zavodaŭ, što, pavodle niekatorych acenak, vyvieła sa stroju 11% usich rasijskich mahutnaściaŭ. Pa miery taho jak situacyja na froncie źmianiajecca na karyść Maskvy, kampanija z vykarystańniem bieśpiłotnikaŭ stanovicca klučavym elemientam abarony Ukrainy — jak pa svaim simvaliźmie, tak i pa stratehičnych metach.

Jana daje Kijevu mahčymaść prakraścisia ŭhłyb rasijskaj terytoryi i nanieści ŭdar pa halinie, jakaja maje vyrašalnaje značeńnie dla vajennych namahańniaŭ Kramla, zabiaśpiečvajučy jak pastaŭki paliva dla ŭzbrojenych sił, tak i prytok naftadalaraŭ u biudžet.

«Rasija — heta bienzakałonka z armijaj, i my majem namier źniščyć hetuju bienzakałonku. My źbirajemsia zasiarodzicca na tym, dzie heta ŭdaryć macniej za ŭsio, a mienavita na finansavych resursach»,

— cytuje Bloomberg słovy suzasnavalnika i hałoŭnaha vykanaŭčaha dyrektara amierykanskaj kampanii-vytvorcy bieśpiłotnikaŭ Terminal Autonomy z vytvorčymi mahutnaściami va Ukrainie Fransiska Siera-Marcinsa (Francisco Serra-Martins).

Dakazanaja efiektyŭnaść

Jak adznačaje vydańnie, usiaho šeść tydniaŭ tamu ŭrad u Kijevie z metaj naroščvańnia mahčymaściaŭ abarony šlacham vykarystańnia bieśpiłotnych i robatyzavanych pavietranych, marskich i naziemnych sistem stvaryŭ novy rod vojskaŭ — Siły bieśpiłotnych sistem. Da hetaha momantu Uzbrojenyja siły Ukrainy ŭžo vykarystali hetyja technałohii ź vialikim pośpiecham, źniščyŭšy niekalki sudnaŭ Čarnamorskaha fłotu Rasii i paškodziŭšy naftavy abjekt na Bałtyjskim mory.

Da siaredziny lutaha ŭ vyniku atak bieśpiłotnikaŭ byli paškodžany piać naftapierapracoŭčych zavodaŭ. Adrazu paśla hetaha Rasija zabaraniła ekspart bienzinu z 1 sakavika pa 31 žniŭnia, kab zabiaśpiečyć dastatkovyja ŭnutranyja pastaŭki napiaredadni siezonnaha rostu popytu.

«My nie abmiažoŭvajemsia vyklučna linijaj frontu, my taksama vykonvajem svaje zadačy na mory i ŭ hłybokim tyle voraha. My nie źbirajemsia spyniacca», — cytuje vydańnie słovy kiraŭnika Słužby biaśpieki Ukrainy Vasila Maluka, skazanyja 12 sakavika.

U toj ža dzień pačałasia druhaja chvala atak dronaŭ, jakija nanieśli škodu niekatorym bujnym naftapierapracoŭčym zavodam Rasii ŭ Nižnim Noŭharadzie i Razani. Niahledziačy na niekalki sprobaŭ, bieśpiłotnikam pakul nie ŭdałosia nanieści ŭdar pa naftapierapracoŭčym zavodzie «Surhutnaftahazu» u Kiryšach — klučavym abjekcie na ŭźbiarežža Bałtyjskaha mora, jaki vyrablaje paliva ŭ asnoŭnym na ekspart.

Sieryja napadaŭ pryviała da rezkaha rostu koštaŭ na bienzin i dyzielnaje paliva na Sankt-Pieciarburhskaj mižnarodnaj tavarna-syravinnaj biržy, choć košt paliva ŭ Rasii praktyčna nie źmianiŭsia. Za miežami krainy naftavy rynak prademanstravaŭ strymanuju reakcyju, niahledziačy na status Rasii jak bujnaha eksparciora.

Situacyja moža źmianicca, kali ŭkrainskim bieśpiłotnikam udasca vyvieści sa stroju naftapierapracoŭčy zavod u Kiryšach, što patencyjna pazbavić krainu vytvorčaści kala 150 tysiač barelaŭ u dzień dyzielnaha paliva, pryznačanaha ŭ asnoŭnym dla ekspartu. Rynki nafty mohuć adreahavać jašče macniej, kali Kijeŭ pačnie atakavać asnoŭnyja rasijskija naftaekspartnyja terminały ŭ Bałtyjskim ci Čornym morach.

Mety napadaŭ

«Kali b Ukraina chacieła ŭzmacnić cisk na dachody rasijskaj naftapierapracoŭki, jana b naceliłasia na klučavuju infrastrukturu terminałaŭ pa eksparcie pradukcyi ŭ partach Prymorska abo Navarasijska. <…> Adnak heta jašče bolš uskładnić adnosiny z zachodnimi sajuźnikami, pakolki ŭpłyŭ na suśvietnyja ceny na naftu i naftapradukty budzie istotnym»,

— cytuje Bloomberg dyrektara pa daśledavańniach kansałtynhavaj kampanii Wood Mackenzie Ltd Marka Uiljamsa (Mark Williams).

Pakul što ŭkrainskija bieśpiłotniki naceleny vyklučna na toje, kab akazać ekanamičnaje ŭździejańnie na Rasiju — pieraškodzić joj pierapracoŭvać naftu ŭ paliva i asłabić jaje supraćpavietranuju abaronu.

Jak tłumačyć Siera-Marcinies, pa sutnaści, heta novaja forma vajny na źniasileńnie. Bieśpiłotniki sprajektavany jak niedarahija i adnarazovyja, a rakiety rasijskich sistem SPA mohuć kaštavać u 40 razoŭ daražej za bieśpiłotniki, na jakija jany naceleny. Navat kali drony buduć źbityja, heta ŭsio roŭna budzie ekanamičny vyjhryš.

Jak raspavioŭ vydańniu na ŭmovach ananimnaści inšy vytvorca bieśpiłotnikaŭ, napady pieraśledujuć i psichałahičnuju metu. Maskoŭskaja prapahanda sprabuje prymusić svaich hramadzian zabycca, što kraina znachodzicca ŭ stanie vajennaha kanfliktu, ale doŭhija čerhi na zapraŭkach pryŭniasuć vajennuju realnaść u ich paŭsiadzionnaje žyćcio.

Pa słovach krynic, u minułym miesiacy Maskva razhladała płan pa spraščeńni raźmiaščeńnia sistem SPA na naftapierapracoŭčych zavodach. Havorka moža iści ab kompleksach «Pancyr».

Ministr pa inavacyjach, raźvićciu adukacyi, navuki i technałohij Ukrainy Michaił Fiodaraŭ, u čyje abaviazki taksama ŭvachodzić kantrol za vytvorčaściu latalnych aparataŭ, kaža, što z kožnym miesiacam u USU budzie ŭsio bolš bieśpiłotnikaŭ, jakija pracujuć nad terytoryjaj Rasii.

«Heta budzie biesprecedentnaja kolkaść bieśpiłotnikaŭ dalokaha radyusu dziejańnia».

Čytajcie jašče:

Nočču adbyłasia maštabnaja ataka BPŁA na Rasiju. Hareŭ čarhovy NPZ

Na Syzranskim NPZ adbyŭsia pažar. Zavod atakavali bieśpiłotniki

Bieśpiłotniki atakavali naftapierapracoŭčy zavod u Kałužskaj vobłaści Rasii

Kamientary9

 • Kastuś
  20.03.2024
  nu odin port točno možno było b razbombiť, zapadnyje sojuźniki pierietierpiat, nie razvalatsia
 • Spadar
  20.03.2024
  Tak --- rabsija....idzie ŭśled svajmu karablu!
 • wild
  20.03.2024
  Bienia,nu i priedstavtie siebie, čto pośle etoho ot moskvy i pročich ostanietsia, ili kruhom duraki, a vy samyj umnyj?

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii84

«Kali ja mahu dazvolić sabie ŭ 2 hadziny dnia pić kavu ŭ restaranie, značyć chtości mianie zabiaśpiečvaje». Minskaja łedzi razdaje parady mužčynam58

+37,9°. Tempieraturny rekord dnia pastavili Žytkavičy

U pałacy Ahinskaha ŭ Zaleśsi adkryli vystavu, pryśviečanuju «podźviham» savieckich čekistaŭ FOTAFAKT3

U Zelvie zładzili prapahandyscki konkurs da 80-hodździa vyzvaleńnia Biełarusi. Najbolšym kreatyvam ździvili słonimcy FOTAFAKT9

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy21

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →