Usiaho patrochu44

Sabaka apuściŭsia na dno razam z dajvierami. U internecie z-za hetaha vybuchnuła sprečka

Karystalniki internetu pačali spračacca, ci nie źjaŭlajecca heta ździekami z žyvioły — sabaka, jakoha bieź jaho žadańnia apuścili ŭ vadu, niekatorym padaŭsia napužanym.

Adnak byli i tyja, chto ličyŭ, što ničoha kiepskaha ŭ hetym niama. Usio ž taki žyviolina nie paciarpieła, bo da apuskańnia ŭ vadu jaje rychtavali daśviedčanyja dajviery, jakija byli pobač i padčas płavańnia.

Kamientary4

 • Ździek sa zdarovaha hłuzdu
  17.11.2023
  U sabaki moža być žadańnie hryźci meblu i niežadańnie iści kakać na vulicu, kali možna na dyvan u ciopłaj chacie. Vychoŭvańnie nasupierak takim žadańniam taksama ździek z žyvioły?
 • dočka Maksima Dizajniera
  18.11.2023
  rom, zdraśtie)
  a vy spytajcie - a navošta ja pajechała ŭ lutym miesiacy 20 u Bukaviel?.. (tam było daže pachlešče, čym u Chaŭjer..)

  pejse. nie nu točna niejki ŭkrainiec proklaŭ mianie

 • hierdzień
  18.11.2023
  a rezać karovu na bojni pa jaje žadańni? hrynpisaŭcy chrenavy

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →