Hramadstva66

«Prajekt novy, ale sutnaść raniejšaja». Sajt haziety «Priessboł» adnaviŭ pracu pad inšaj nazvaj

Spartyŭnaja hazieta «Priessboł» u svaim telehram-kanale paviedamiła, što viartajecca ŭ internet z novym adrasam. Ciapier materyjały vydańnia možna čytać na resport.by. 

«Amal dva miesiacy samaje naviedvalnaje spartyŭnaje internet-vydańnie krainy niedastupnaje. Tak, my nie siadzieli skłaŭšy ruki. My pierajšli ŭ sacsietki, kab praciahvać raspaviadać vam pra hałoŭnyja padziei biełaruskaha i suśvietnaha sportu. Ale pryjšła para viarnucca da zvykłaha farmatu», — piša redakcyja «Priessboła» ŭ telehramie.

Praca pad novym adrasam prezientujecca jak časovaja: «Budziem ličyć, što ŭ našym domie ramont, a pakul pryjdziecca pažyć u inšym miescy».

Resport.by, maŭlaŭ, prajekt novy, ale sutnaść raniejšaja, bo na novym sajcie buduć tyja ž naviny, analityka i statystyka ad kamandy «Priessboła».

Nahadajem, što 16 červienia Ministerstva infarmacyi raspaŭsiudziła zajavu, što na padstavie viedamasnaha manitorynhu na pradmiet «vykanańnia nacyjanalnaha zakanadaŭstva ab ŚMI» zabłakavany sajt spartyŭnaha vydańnia «Priessboł». Pry hetym pryčyna takoha rašeńnia nie nazyvałasia. Ale paźniej stała viadoma, što redakcyja paciarpieła za toje, što na sajcie zastavałasia archiŭnaje fota futbalista z «čornaha śpisa» Minsportu.

«Priessboł» — najstarejšaje niezaležnaje biełaruskaje spartyŭnaje vydańnie z bolš čym 30-hadovaj historyjaj. Na fonie dramatyčnych padziej 2020-ha hazieta apublikavała adkryty list spartoŭcaŭ za sumlennyja vybary i suprać hvałtu siłavikoŭ.

Vyraznaja hramadzianskaja pazicyja stała padstavaj da kadravych ratacyj, u vyniku Biełaruskaja fiederacyja futboła, jak hałoŭny akcyjanier, damahłasia źmieny hałoŭnaha redaktara na byłoha karespandenta dziaržaŭnaha telekanała ANT Siarhieja Lisičkina. Niahledziačy na toje, što žurnalist nie mieŭ dośviedu administracyjnaj pracy, rašeńnie ŭchvalili ŭ abychod redakcyjnaha kalektyvu.

U vyniku tady praktyčna ŭsie viadučyja supracoŭniki pakinuli «Priessboł» na znak pratestu suprać «zachopu vydańnia».

Tyja ž žurnalisty, što zastalisia pracavać u vydańni, śviadoma pryniali rašeńnie, jak vykazaŭsia adzin ź jaho zasnavalnikaŭ Juryj Arłoŭ, «zatupicca», dystancyjavaŭšysia ad hramadska-palityčnaj tematyki i zasiarodziŭšysia na aśviatleńni ŭłasna spartyŭnych navin ź niejtralnaj pazicyi. Ale, jak pakazała žyćcio, u ciapierašnich umovach heta ŭsio adno nie ratuje ad represiŭnych zachadaŭ z boku dziaržavy, dla jakoj prosta niejtralnaści i apalityčnaści ŭžo niedastatkova.

Kamientary6

 • Uład
  04.08.2023
  Dobraja navina!
 • Juzik
  04.08.2023
  Pracavaŭ u PB 8 hadoŭ. Ale paśla 2020ha navat nie žadaju čuć hetuju nazvu.
  Arłoŭ-dyrektar źliŭ kančatkova hety ŭ svaje časy vielmi kruty prajekt.
  Lepšyja žurnalisty syšli, zastalisia tolki pasiarednaści da ałkaholiki.
  R.I.P.
 • Roy Kent
  05.08.2023
  Što budzie z forumami na presbole?

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?

Usie naviny →
Usie naviny

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena7

Miž tym u Bajdena navat hałava nie tresłasia27

Kamała Charys zajaviła, što bałatujecca na pasadu prezidenta ZŠA 10

Staršynia Viarchoŭnaha suda anansavaŭ čarhovuju chvalu vyzvaleńnia palitviaźniaŭ19

Palicyja Ukrainy pakazała fota mierkavanaha zabojcy Iryny Faryjon7

Rašeńnie źniać svaju kandydaturu Bajden pryniaŭ siońnia. Jano stała niečakanaściu dla jahonaha štaba9

«Nadyšoŭ čas abjadnacca i pieramahčy Trampa». Bajden padtrymaŭ kandydaturu Kamały Charys na vybarach29

«Najhoršy prezident u historyi krainy». Donald Tramp prakamientavaŭ vychad Džo Bajdena z prezidenckaj honki21

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?

Niemca Kryhiera prysudzili da śmierci za kastryčnicki vybuch u Aziaryščy?

Hałoŭnaje
Usie naviny →