Hramadstva66

MARH rastłumačyŭ, čamu nichto nie moža zabaranić šarłatanskuju hazietu «Cielebnik'»

Niekalki tydniaŭ tamu čytač vydańnia «Anłajnier» padzialiŭsia fota brašury, jakuju raskidajuć pa paštovych skryniach. U hetaj «haziecie» — historyi, jakija majuć na mecie maksimalna napałochać čytača dziela taho, kab paśla jaho raskrucić na nabyćcio cudadziejnych srodkaŭ, jakija pavinny dapamahčy ad usich chvarob. Ci možna na heta vydańnie znajści ŭpravu, raskazała ahienctva «Minsk-Naviny».

U Ministerstvie antymanapolnaha rehulavańnia i handlu patłumačyli, što hetaja hazieta parušaje niekalki artykułaŭ Zakona Respubliki Biełaruś ad 10 maja 2007 hoda №225-Z «Ab rekłamie».

«Zhodna z punktam 8 artykuła 10 abjavy nie pavinny ŭtrymlivać ukazańnie na lačebnyja ŭłaścivaści prapanavanych tavaraŭ, — rastłumačyli ŭ viedamstvie. — Vyklučeńnie składajuć tolki aficyjna zarehistravanyja ŭ Respublicy Biełaruś lekavyja preparaty, vyraby miedycynskaha pryznačeńnia i miedycynskaja technika, a taksama mietady akazańnia miedycynskaj dapamohi, rabot i (abo) pasłuh, jakija składajuć miedycynskuju dziejnaść».

Pavodle infarmacyi Ministerstva achovy zdaroŭja, srodki, prapanavanyja ŭ vydańni «Cielebnik'», da takich nie naležać.

Taksama siarod parušeńniaŭ — uviadzieńnie spažyŭca ŭ zman adnosna ŭłaścivaściaŭ prapanavanaj pradukcyi (p. 3 art. 26 zakona «Ab rekłamie»), adsutnaść źviestak pra rekłamadaŭcu (p. 4 art. 10 zakona «Ab rekłamie»).

Tym nie mienš, spynić raspaŭsiud brašury pakul, maŭlaŭ, mahčymaści niama. Na terytoryi Minska hetym zajmajecca arhanizacyja «FitamaksTrejd», i za minuły hod na jaje byli składzienyja try pratakoły i nakładzieny štraf sumaj 140 bazavych adzinak. Ale ŭ vydańni «Cielebnik'» niama nijakaj infarmacyi pra pradaŭca tavaraŭ i miesca vytvorčaści rekłamnaha vydańnia.

MARH, jak śćviardžajecca, nakiroŭvaŭ materyjały ŭ Ministerstva pa padatkach i zborach i Ministerstva infarmacyi ab akazańni sadziejańnia ŭ nadańni infarmacyi. Adnak heta, maŭlaŭ, nie dało vynikaŭ.

Nie atrymałasia taksama vyśvietlić, što za arhanizacyja vydaje hazietu «Cielebnik'», pakolki toj, chto heta robić, nie maje adpaviednaj licenzii.

Kamientary6

 • FP
  05.05.2024
  I navat usiemahutny hubazik ...
 • Josik
  05.05.2024
  A namaluj bčb ściažok, dyk usich znojduć.
 • Chłuśnia
  05.05.2024
  Niachaj nadrukujuć Pahoniu, adrazu źniknuć

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →