Bojka, jakaja trapiła na videa, nasamreč bolš była padobnaja da raspravy, bo heta nie było zmahańnie roŭnych pa sile, adnaho z vučniaŭ jaŭna karali. Adzin z chłopčykaŭ nanosiŭ druhomu ŭdary, a jaho «padstrachoŭvaŭ» inšy vučań. Pry hetym astatnija dzieci, jakija znachodzilisia ŭ toj čas u kłasie, nie zastupilisia za chłopčyka i nie paklikali nastaŭnika, kali adnakłaśnika źbivali prosta na ich vačach.

Paśla taho, jak źniataje na telefon videa apynułasia ŭ rasparadžeńni redakcyi «Elektronnaha Salihorska» i było apublikavana, heta vyklikała abmierkavańnie ŭ kamientarach. Prytym dumki razyšlisia. Byli takija, chto vinavaciŭ žurnalistaŭ u tym, što tyja apublikavali hetaje videa. Maŭlaŭ, jany heta zrabili dziela trafiku, łajkaŭ, padpisčykaŭ, to-bok z karyślivymi metami. Bo navošta takoje vynosić u publičnuju śfieru?

Redakcyja, adnak, pryncypova piarečyć: «Kankretna ŭ hetaj situacyi my chacieli pryciahnuć uvahu hramadskaści da padobnych historyj, kab paźbiehnuć zamoŭčvańnia i paŭtareńnia padobnych scenaryjaŭ u inšych škołach».

I mnohija salihorcy z žurnalistami, jak śćviardžajecca, u hetym salidarnyja.

Jany pišuć i telefanujuć u redakcyju, kab padtrymać jaje i skazać, što pra bulinh prosta nieabchodna havaryć adkryta.

Bo nie sakret, što ŭ kožnaj škole jość dzieci, ź jakimi abychodziacca žorstka i jakich prosta ckujuć. Prytym siarod tych, chto heta piša dy havoryć, — i tyja, chto sam sutykaŭsia z žorstkim abychodžańniem z boku adnahodkaŭ, i baćki siońniašnich vučniaŭ, jakija pieražyvajuć za svaich dziaciej.

Nadzvyčaj ździviŭ redakcyju toj fakt, što mnohija zvanki tyčylisia padpisčyka, jaki dasłaŭ videa. Niejkija ludzi ŭsimi praŭdami i niapraŭdami sprabavali daviedacca jahonuju asobu.

«Uźnikaje słušnaje pytańnie: dla čaho? Viadoma, nijakich źviestak surazmoŭcam redakcyja «Elektronnaha Salihorska» nie davała. Ale rašeńnie prablem praz padpisčyka, jaki dasłaŭ videa, vyklikała niemałoje ździŭleńnie», — piša redakcyja.

«Školny bulinh — heta nie norma! Nastupstvy mohuć być niezvarotnymi», — pierakananyja žurnalisty.

I pryvodziać sumny prykład ź niedalokaj salihorskaj historyi. Vučanicu adnoj sa škoł pastajanna ckavali adnakłaśniki. Kampanija chulihanaŭ dziela zabavy rabiła ŭsio mahčymaje, kab sapsavać žyćcio abranaj achviary. U svaim kłasie zastupicca za jaje nie było kamu, bo chulihanaŭ prosta bajalisia. Sproby ž padtrymać školnicu niekatorymi vučniami ź inšych kłasaŭ karennym čynam situacyi nie mianiali.

Apošniaj kroplaj tady stała, jak moža padacca darosłym, drobiaź. Dziaŭčyncy ŭ raspranalni aplavali kurtku, paśla čaho jana pryjšła dadomu i skinułasia z dachu 9-paviarchovaha doma.

Taja trahiedyja vyklikała šok u škole i ŭraziła mnohich, ale, jak śćviardžaje žurnalist, jaki asabista viedaŭ zahinułuju i abstaviny nadzvyčajnaha zdareńnia, nie paŭpłyvała na niepasredna vinavatych u joj, bo jany, maŭlaŭ, śmiajalisia i ździekavalisia z pamierłaj achviary navat u pachavalnaj pracesii.

Achviara ž taho bulinhu była spakojnaj i dobraj dziaŭčynkaj, ale vielmi niaščasnaj z-za prablem u škole. A niekalki vučniaŭ, jakija jaje padtrymlivali, źmianić situacyju nie mahli.

Što tyčycca situacyi, adlustravanaj na apublikavanym videa, to 16 maja maci paciarpiełaha dziciaci źviarnułasia pa hetym fakcie ŭ milicyju. Ciapier pravodzicca pravierka. Dziejańniam kožnaha ź fihurantaŭ, jak zajaŭlajecca, daduć pravavuju acenku, a ciažar pryčynienych cialesnych paškodžańniaŭ aceniać ekśpierty. Tak jak nivodnamu z udzielnikaŭ kanfliktu jašče nie spoŭniłasia 14 hadoŭ, adkaznaść za ich učynki buduć nieści darosłyja, zajavili siłaviki.

Клас
14
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
5
Абуральна
28