Mierkavańni3838

Šrajbman prapanavaŭ niečakany varyjant pierafarmatavańnia demakratyčnych sił

Palityčny analityk Arciom Šrajbman ličyć, što apazicyi nieabchodna pierafarmatavańnie, a taksama joj nie chapaje levaj palityčnaj partyi. 

Arciom Šrajbman Artiom Šrajbman Artyom Shraibman
Arciom Šrajbman. Skryn videa chasiki_ / YouTube

2020 hod pakinuć u muziei 

tok-šou «Hadzińničak cikaje» abmiarkoŭvałasia stanovišča demakratyčnych sił Biełarusi, jakija majuć palityčny paradak dnia 2020 hoda.

Analityk Arciom Šrajbman patłumačyŭ, čamu apazicyi składana admovicca ad jaho:

«U takim vypadku jany pryznajuć tuju realnaść, u jakoj jany bolš nie zusim palityčnyja aktary, u jakoj jany NDA i časam dypłamaty, ale baraćba za ŭładu skončana prosta tamu, što ciapier nie čas».

Šrajbman adznačyŭ, što ličyć pryznańnie realnaści zdarovaj evalucyjaj. «Ja cudoŭna razumieju, što čysta pa-čałaviečy ŭmoŭna Pał Pałyču [Łatušku], navat Śviatłanie [Cichanoŭskaj], Franaku [Viačorku], Kavaleŭskamu, astatnim chłopcam, Kabinietu prosta skazać, što ad siońnia my — NDA, jakaja pracuje nad intaresami dyjaspary i časam nahadvaje śvietu pra Biełaruś, i jašče my trochi błohiery, prosta psichałahična składana. A inšaha palityčnaha paradku dnia akramia 2020 hoda ŭ ciabie niama».

Navat kali demakratyčnyja siły pryznajuć parazu, režym Łukašenki nie pojdzie na pieramovy, miarkuje analityk:

«Chto ź imi pojdzie na pieramovy? Jany mohuć źmianić svaju pazicyju na 180 hradusaŭ. Ale druhi bok ad hetaha nie skaža: «Nu dobra. Raz vy pryznali parazu, tady davajcie siadziem i ŭ Hudahai damovimsia pra što-niebudź». Takoha nie budzie.

Tamu liču, što treba 2020 hod, jak u muziei, zapakavać i pakinuć jak važnuju častku pabudovy biełaruskaj nacyi, adkul zrazumieły hieniezis siońniašniaha palityčnaha pola. Lehitymnaść Cichanoŭskaj adtul biare svoj pačatak».

Na dumku Šrajbmana, ciapierašnija lidary demakratyčnych sił takoje zrabić nie mohuć.

«Taja apazicyja, jakaja budzie ruchać krainu dalej z novym paradkam dnia chutčej za ŭsio budzie pachodzić nie z hetaha koła ludziej. Chutčej budzie źmiena pakaleńniaŭ, čym «źmiena skury» hetym pakaleńniem».

Jak adznačaje Šrajbman, pieramieny ŭ lubym vypadku pačnucca ŭnutry krainy, a nie zvonku. 

Ale apazicyju ŭ krainie ciapier nie dazvalajuć ni ŭ jakim vyhladzie.

«Nijakaha ŭzajemadziejańnia ŭłady i apazicyi da paŭraspadu hetaj ułady być nie moža. Heta pamyłkovy vybar. Kali ŭ ciabie niama takoha vybaru, ty ciešyš siabie iluzijami na temu taho, što jon u ciabie ŭsio ž taki jość. Kali my pierahorniem staronku, to znojdziem niejkuju novuju staronku».

Šrajbman dapuskaje, što pieramieny ŭ Biełarusi mohuć adbycca i ź isnujučymi demakratyčnymi siłami, kali jany «zmohuć ubudavacca ŭ nastupnuju chvalu»: «Pahladzicie na siońniašnija demsiły, na Ofis Cichanoŭskaj. Tam pałova ludziej sa staroj apazicyi, jakija ŭ palitycy z časoŭ, kali ja jašče ŭ škołu nie pačaŭ chadzić. A Dabravolski ŭ palitycy z času, jak ja jašče nie naradziŭsia. Šmat ambicyjnych ludziej znojduć siabie i dalej. Ale jany, chutčej za ŭsio, nie buduć krynicaj hetych pieramien. I 2020 hod im nie budzie. Heta buduć novyja sprečki, novyja vojny, novyja raźmiežavalnyja linii».

Tamu Šrajbman za toje, kab demakratyčnyja siły ŭśviadomili i pryznali «svoj novy ŭrezany mandat», dzie jany pasły demakratyčnaj Biełarusi ŭ śviecie i advakaty dyjaspary.

Navošta apazicyi levaja partyja

Analityk ličyć, što apazicyi nie chapaje levaj partyi.

«Budučy čałaviekam nie levych pohladaŭ, liču, što adsutnaść levaj partyi — vializny pravał biełaruskaha demakratyčnaha ruchu. Levyja siły zaŭsiody byli na hetym poli (ad kalakincaŭ da «zialonych»). I ŭ pryncypie levy paradak dnia byŭ addadzieny Łukašenku. Jon supierpapularny ŭ Biełarusi. Miarkujučy pa šmatlikich apytańniach, biełarusy bačać svaim ideałam Šviecyju. Ja čałaviek pravacentrysckich pohladaŭ, ale razumieju, što nielha vializnuju masu antyłukašenkaŭskich ludziej, jakija dumajuć pa-levamu, prosta pakidać sirotami».

«Heta, na moj pohlad, kranaje bolš narodu ŭ Biełarusi, čym razmovy pra buržuazna-demakratyčnyja, nacyjanalna-demakratyčnyja kaštoŭnaści», — dadaje Šrajbman.

Pytańni, na jakich možna było b syhrać, — nizkaja dapamoha pa biespracoŭi pry Łukašenku, pavyšeńnie piensijnaha ŭzrostu.

«Voś pa hetych pytańniach ź im možna rubicca. Kali heta robić čałaviek z pravych rynkavych pazicyj, heta vyhladaje niearhanična. Miesca dla «zaruby» pamiž aŭtentyčnymi levymi i Łukašenkam za apošnija 20 hadoŭ naźbirałasia. I čym dalej, tym horš».

Čytajcie jašče:

«Nu tady dalej bieź mianie». Šrajbman raskazaŭ, jak paśla vybaraŭ Makiej źbiraŭsia iści da Łukašenki inicyjavać dyjałoh

Šrajbman nazvaŭ asnoŭnyja pamyłki demakratyčnych sił Biełarusi

Pra Babaryku, płany Łukašenki, zvarjaciełuju Rasiju, Pryhožyna i reparacyi dla Ukrainy. «Tok» z Arciomam Šrajbmanam

Kamientary38

 • Analistyk
  22.01.2024
  Miesca dla zaruby jazykami? Dla hetaha analityk niepatrebny: rubiłava idzie kožny dzień, až jutub traščyć.
 • Nacdem
  22.01.2024
  Što jon kuryć? Biełaja Ruś jakaja partyja? Tabie mała levakoŭ?
 • miascovy2
  22.01.2024
  U nas usia apazicyja ŭsia zapar z adchileńniem u levy bok. Dla jaje sanacyje brakuje mienavita pravych/prava-centrysckich/kansiervatyŭnych novych partyj.

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Usie naviny →
Usie naviny

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

Ź biełarusam tydzień niama suviazi paśla taho, jak jon pierasiok miažu z Polščaj1

88-hadovy apalny eks-kiraŭnik «Pinskdreva» Arynič žyvie ŭ Biełastoku ŭ zdymnaj kvatery za košt svajakoŭ2

Pamior Ihar Hips

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Hałoŭnaje
Usie naviny →