Hramadstva3030

Šrajbman nazvaŭ asnoŭnyja pamyłki demakratyčnych sił Biełarusi

Palityčny analityk Arciom Šrajbman u novym vypusku na kanale «Tok» raspavioŭ pra pamyłki apazicyi i acaniŭ palityčnuju budučyniu Sachaščyka i Prakopjeva.

Arciom Šrajbman Artiom Šrajbman Artyom Shraibman
Arciom Šrajbman razvažaje pra pamyłki apazicyi. Skryn videa «Tok»

U čym pamyłki apazicyi

Na dumku Šrajbmana, siarod pamyłak apazicyi najbolš istotnaj možna ličyć historyju z Taćcianaj Zareckaj, jakaja stavić pytańni da padboru kadraŭ u Abjadnanym pierachodnym kabiniecie. Akramia taho, jak śćviardžaje analityk, jon nie ŭbačyŭ raboty z paradkam dnia, jaki chvaluje nie tolki jadro elektaratu. Heta pytańni sacyjalnaj palityki, ekanomiki, baraćby z karupcyjaj.

Treciaj pamyłkaj nazvajecca palityka Kabinieta adnosna vajny. Šrajbman ličyć, što demakratyčnyja siły Biełarusi zrabili maralna zrazumieły i pravilny vybar. Ale, z punktu hledžańnia palityki, jany, pa mierkavańni analityka, «addajuć Łukašenku miedyjannuju Biełaruś».

Jak tłumačyć Šrajbman, zhodna z sacyjalnymi apytańniami biełaruskaje hramadstva možna ŭmoŭna padzialić na try hrupy ŭ adnosinach da taho, jak ludzi chacieli b, kab zaviaršyłasia vajna. Kala čverci hramadstva havoryć ab pieramozie Rasii. Jašče mienš — ab pieramozie Ukrainy. Bolš za pałovu vystupaje za toje, kab vajna prosta zaraz skončyłasia pieramirjem.

«Demakratyčnyja siły ŭ svaim adnaznačna praŭkrainskim, pramilitarnym paradku dnia vielmi dobra pracujuć sa svaim jadrom, jakoje choča mienavita hetaha. Ale z punktu hledžańnia raboty, z 50% biełarusaŭ, jakija chočuć miru, što b tam ni było, prosta ciapier, nie maje značeńnia, chto pieramoža i dzie hetaja vajna spynicca, tolki b ludzi pierastali hinuć — jany z hetymi ludźmi zusim nie pracujuć.

Praktyčna niama mesendžaŭ, nakiravanych na hetuju aŭdytoryju. Jany zjaŭlajucca tolki tady, kali Łukašenka sam zavozić jadziernuju zbroju, vahnieraŭcaŭ. Tady demsiły pračynajucca: «Voś bačycie, Łukašenka — pahroza miru».

Na dumku Šrajbmana, pasył ab tym, što Łukašenka jość pahrozaj miru ŭ Biełarusi, pavinien być hałoŭnym u kamunikacyi demakratyčnych sił z hramadstvam zamiest pasyłu «My vajujem za Ukrainu da pieramohi», niahledziačy na toje, što heta važna. 

Analityk prapanuje pahladzieć na rytoryku Łukašenki tak: jon, jak majatnik, kidajecca ad «Rasija — našy braty, jany ŭsich pieramohuć» da «pieramirje prosta ciapier». Jon taksama havoryć: «Davajcie nieadkładna spynim stralbu».

Arciom Šrajbman prapanuje:

«Cichanoŭskaja moža havaryć adno i čaściej svajoj zachodniaj aŭdytoryi, a ŭ kamunikacyi ź biełarusami bolš padkreślivać tyja temy, što abjadnoŭvajuć z «siaredzinnym» biełarusam. Tym bolš što Łukašenka svaimi dziejańniami sapraŭdy pryvodzić vajnu ŭ Biełaruś. Asabliva raźmiaščeńniem jadziernaj zbroi. Ale jon havoryć inakš. I atrymlivajecca, što Łukašenka tak ci inakš apracoŭvaje zapyty 80% biełarusaŭ. Jon nie ŭsich ich pieraciahnuŭ na svoj bok, ale pracuje z zapytami jak pravajennaha prarasijskaha łahiera, tak i prapacyfisckaha. Jon pracuje jak minimum ź dźviuma aŭdytoryjami.

Demakratyčnyja siły pracujuć dobra kali z paŭtara. Chutčej, tolki z adnoj. Ale ŭ Cichanoŭskaj i tam jość prablemy. Tamu što samy kraj praŭkrainskaha łahiera ličyć jaje niedastatkova radykalnaj».

Niama vyznačanaści pa hieapalityčnym pytańni.

«My jak by havorym, što Rasija — vorah i što nieabchodna vyjści z usich intehracyjnych abjadnańniaŭ ź joju. Ale pry hetym my nie havorym pra toje, što my chočam bačyć Biełaruś členam Jeŭrasajuza. My havorym pra jeŭrapiejski vybar, jeŭrapiejskuju pierśpiektyvu.

My ŭsłych nie možam zajavić: «Čort z vami, z 80% biełarusaŭ, jakija ciapier nie chočuć u Jeŭrasajuz. Ale my vas pierakanajem, što tudy nieabchodna iści, bo Rasija — pahroza». Treba zrabić vybar. Ci ty ruchaješ hramadstva i svaich prychilnikaŭ u niejki bok i pryznaješ, što na niejki čas hatovy być niepapularnym u hetych pytańniach, ci sprabuješ budavać masty da «siaredzinnych» biełarusaŭ».

Arciom Šrajbman miarkuje, što viarchi demakratyčnych sił nie vyznačylisia z pazicyjanavańniem. «Ci jany pradstaŭlajuć usio biełaruskaje hramadstva, ci pradstaŭlajuć mienšaść, ale imknucca da taho, kab pierakanać usich astatnich u tym, što jany majuć racyju», — kaža jon.

U čym pryčyny demaralizacyi demakratyčnaha ruchu

Šrajbman ličyć, što demaralizavać demakratyčny ruch zdoleli nie stolki siłaviki, kolki źbieh histaryčnych abstavin, u tym liku vajna. «Nadziei na toje, što možna niejak padzialić Pucina i Łukašenku, zastavalisia ŭ sile amal da siaredziny 2021 hoda. Da taho času hučali zakliki z boku apazicyjnych sił vykarystać Rasiju jak pasiarednika pamiž demakratyčnymi siłami i ŭładaju. Byli nadziei, što Rasija razam z ABSIE dapamoža. Vykazvalisia spadziavańni na toje, što niejak možna raskałoć Pucina i Łukašenku», — upeŭnieny analityk.

Vajna pakazała, praciahvaje Arciom Šrajmban, što hety šans zakryty. Heta aznačaje, što na šmat hadoŭ los Łukašenki stanovicca pryviazanym da losu Pucina. Ale heta nie aznačaje, što Pucin pratrymajecca šmat hadoŭ.

«Treba razumieć, što da taho času, pakul nie budzie vyrašana rasijskaja prablema ci chacia b adbudziecca asłableńnie Rasii, vyrašyć biełaruskuju (u vačach mnohich ludziej) stała składana, niahledziačy na toje, što rytoryka Cichanoŭskaj inšaja: «Lepšy sposab asłabić Rasiju — heta pazbavić jaje Łukašenki i hetym vyrašyć biełaruskuju prablemu». Ale heta iluzii. Ja ŭ heta nie vieru»,

— padkreślivaje Šrajbman.

Palityčnaja budučynia Sachaščyka

Jakaja palityčnaja budučynia moža być u pradstaŭnika Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta ŭ spravie abarony i nacyjanalnaj biaśpieki Valeryja Sachaščyka?

«U jaho vielmi cikavy palityčny rehistr. Jon razmaŭlaje novaju movaju, jakoj dastatkova daŭno nie było ŭ biełaruskich demakratyčnych sił. Niečym da jaho byŭ padobny ŭ maładości Statkievič — vajskoviec, jaki pierajšoŭ u palityku, razmaŭlajučy na prostaj movie, umiejučy budavać mastki z tym bokam.

Nie adkidvaje pierśpiektyvu kampramisu i razmovy. Heta vielmi impanuje bolšaści biełarusaŭ, bo my ŭsio roŭna adna kraina i nam pryjdziecca damaŭlacca.

Ale Statkievič pierastaŭ być takoj fihuraj. Jon staŭ bolš radykalnym ź ciaham času. A Sachaščyk takim zastajecca. Jon padkreślivaje, što vystupaje za dyjałoh i za mir. I ŭ hetaha padychodu bolš šancaŭ pieramahčy paśla Łukašenki, čym u pohladu «razburym da asnovaŭ i pabudujem na abłomkach».

Tamu, jak ličyć analityk, u Sachaščyka vialikaja budučynia.

«U jaho jość charyzma, dośvied, supadzieńnie z zapytam «siaredzinnaha» biełarusa na mir. Dalej pytańni pryvatnyja. Ci zachoča jon, ci paśpieje (bo jon niemałady čałaviek). Kali zachoča i budzie paśpiavać, to z usich demakratyčnych lidaraŭ Biełarusi, chto na svabodzie, u jaho samyja lepšyja šancy», — śćviardžaje jon.

Jakija palityčnyja šancy ŭ Vadzima Prakopjeva

Vadzima Prakopjeva analityk nazvaŭ džokieram: «Zdarajucca takija momanty ŭ historyi, kali takija ludzi vyskokvajuć. Stylistyčna, svajoju movaju i padačaju, jon apieluje nie da bolšaści biełaruskaha hramadstva. Heta praca na haradskuju aŭdytoryju. Cichanoŭski i Sachaščyk mohuć razmaŭlać z žycharami ŭmoŭnaha Rahačoŭskaha rajona. Ja nie ŭpeŭnieny, što Prakopjeŭ moh by być tam nastolki ž aŭtentyčny.

Jon niejak havaryŭ pra ambicyi stać meram Minska. Voś tut u jaho kankurencyi mahło b navat nie być. Nakont papularnaha palityka ŭ maštabie ŭsioj krainy… Mohuć zorki syścisia i tak. Ale, kali paraŭnoŭvać, u Sachaščyka šancy bolšyja. I mnie zdajecca, što navat Prakopjeŭ heta razumieje».

Hladzicie całkam:

Kamientary30

 • Kastuś
  19.07.2023
  Siaredzinnamu biełarusu paabiacaj čarkvu-škvarku, i jon prahałasuje za kaho chočaš - choć za Cichanoŭskuju, choć za Bajdena. Alby da pracy možna było chadzić
 • Kastusik
  19.07.2023
  Pakul buduć ekśpierty ala Šrajbman, ničoha nie źmienicca. Ni vodnaha prahnoza nie padćvierdziłasia za hetyja hady, a usio roúna adny I tyja tvary ekśpiertaú.....
 • sem
  19.07.2023
  Prapucincy chrenavy, źniščyli krainu. 

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →