Hramadstva2727

My identyfikavali adnaho z hubazikaŭcaŭ, jaki zapisvaje videa z zatrymanymi. Što pra jaho viadoma?

Na rachunku Mikałaja Tałčkova — dziasiatki złamanych žyćciaŭ.

Mikałaj Tałčkoŭ. Kałaž «Našaj Nivy»

Da HUBAZiK

Mikałaj Tałčkoŭ naradziŭsia ŭ miastečku Haradzišča Baranavickaha rajona. Maci pracavała ŭ miascovym dziciačym sadku niańkaj, paśla pajšła ŭ rajpa, a baćka — ekśpiedytaram.

Nieviadoma, dzie jon pracavaŭ da taho, jak pajšoŭ u milicyju —imavierna, nidzie, bo ŭ bazach na toj momant jon značycca jak časova biespracoŭny. 

Zhodna z bazami «Kibierpartyzanaŭ», u milicyju Tałčkoŭ pryjšoŭ u 2006-m, jon uładkavaŭsia ŭ apieratyŭna-vyšukavy adździeł MUS. U toj ža čas jon pieršy raz ažaniŭsia, u siamji naradziłasia dzicia.

Kiraŭnik arhanizacyi BYPOL Alaksandr Azaraŭ raskazaŭ, što apieratyŭna-vyšukavy adździeł zajmajecca zatrymańniem złodziejaŭ, jakija kraduć na vulicach abo z aŭtamabilaŭ i hetak dalej. 

Fota «Našaj Nivy»

Na 2015-y jon daros da namieśnika načalnika apieratyŭna-vyšukavaha adździeła.

Bazy pierasiačeńniaŭ miažy pakazvajuć, što Tałčkoŭ lubiŭ adpačyvać va Ukrainie. Jeździŭ jon tudy jak minimum dvojčy da Revalucyi hodnaści i dvojčy paśla — u 2009-m, 2013-m, 2016-m i 2019-m. Štoraz uletku, u žniŭni.

Ź pieršaj žonkaj Tałčkoŭ raźvioŭsia jašče da pracy ŭ HUBAZiK. Dzicia zastałosia z maci.

Miaža zvalnieńnia

Alaksandr Azaraŭ kaža, što niekali 3-je ŭpraŭleńnie HUBAZiK było «vyjaznym». Supracoŭniki vyjazdžali ŭ niejki horad i «adpracoŭvali» niejkuju bandu abo złačynnuju hrupu. Ale na 2008-y band u Biełarusi faktyčna nie zastałosia, i adździeł vyrašyli pierafarmatavać. Uznačaliŭ jaho Michaił Biedunkievič.

Spačatku pierastvoranaje 3-je ŭpraŭleńnie HUBAZiK zajmałasia baraćboj z handlem ludźmi, bujnymi złačynstvami pa narkatyčnych artykułach i nielehalnaj mihracyjaj. Paśla pieršyja dva kirunki prybrali.

Mikałaj Tałčkoŭ pryjšoŭ tudy ŭ 2017-m. Pierad hetym, pa słovach Alaksandra Azarava, jaho ledź nie zvolnili ź milicyi. U jaho byŭ kanflikt z načalstvam, i jamu skazali: abo zvalniajsia, abo šukaj inšaje miesca pracy.

«HUBAZiK tady palityčnymi spravami nie zajmaŭsia, uvohule miž saboj na palityčnyja temy my nie razmaŭlali — chto lubić Łukašenku, a chto nie. Byli adździeły, jakija zajmalisia, naprykład, relihijnym ekstremizmam abo fanatami. Ale takija adździeły jość u śpiecsłužbach usich krainach śvietu», — raspaviadaje Alaksandr Azaraŭ. 

Alaksandr Azaraŭ słužyŭ u HUBAZiK bolš za dziesiać hadoŭ akurat va ŭpraŭleńni Michaiła Biedunkieviča. Fota: Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj

Kirunak pa fanatach dy anarchistach Biedunkievič z Karpiankovym vyprasili, napisaŭšy list Łukašenku. Na toj momant moładzievymi hrupami zajmaŭsia KDB, i ŭ ich była inšaja schiema: stvarać ruchi, jakimi jany mohuć kiravać, ukaraniajučy tudy ahientaŭ. U HUBAZiK była inšaja schiema, jak i va ŭsich inšych padraździaleńniach MUS — «pałačnaja», to bok, važniejšymi stali raskrytyja złačynstvy, kali ludziej sadzili za kraty.

Na 2014 hod u Minsku dziejničała šmat fanackich hrupovak, častka fanataŭ była antyfašysckich pohladaŭ, častka — nieanacysckich, byli taksama fanaty niejtralnych pohladaŭ. Zajmalisia taksama i anarchistami. Byli bojki paśla futbolnych matčaŭ i damoŭnyja masavyja bojki, i navat padpały mašynaŭ.

Tałčkoŭ trapiŭ akurat u 1-y adździeł, jaki zajmaŭsia «baraćboj sa złačyncami ŭ moładzievych farmiravańniach». Kiravaŭ im Alaksandr Aloksa. A Tałčkoŭ staŭ tam adzinym «adkaznym» za biełaruskich anarchistaŭ, da jaho imi zajmaŭsia Ihar Łunievič.

Adzin z pradstaŭnikoŭ anarchisckaha ruchu raskazaŭ nam pra svaje ŭražańni ad Tałčkova:

«Ja jaho pačaŭ bačyć pastajanna z 2017 hoda. To-bok raniej anarchistami zajmalisia roznyja supracoŭniki, ale z hetaha momantu paŭsiul byŭ Tałčkoŭ. 

Akcyi anarchistaŭ, źviazanyja z hrupaj «Revalucyjnaje dziejańnie», 2017—2019-y hady. Fota: telehram-kanał supolnaści

Da nas staviŭsia pa-panibracku, adpuskaŭ brudnyja žarty. Vykarystoŭvaŭ źmianšalna-łaskalnyja sufiksy nakštałt «Romka», «Saška», «Dzimka», — raskazaŭ «Našaj Nivie» anarchist. —

Lubiŭ rabić drobnyja podłaści — naprykład, arhanizavać advolny aryšt na dzień narodzinaŭ abo na Novy hod. Taksama časta pierakazvaŭ padrabiaznaści asabistaha žyćcia inšych zatrymanych, jakija jon daviedaŭsia padčas svajoj pracy.

Mikałaj Tałčkoŭ u 2022-m hodzie. Fota: ANT

Padčas dopytaŭ pierakonvaŭ anarchistaŭ vyjazdžać ź Biełarusi».

«Kart-błanš na katavańni»

U 2020-m Tałčkoŭ, jak i ŭvieś HUBAZiK, uklučyŭsia ŭ palityčnyja represii. Alaksandr Azaraŭ ličyć, što adbyłosia heta z padačy Mikałaja Karpiankova i Michaiła Biedunkieviča. Spačatku HUBAZiK «pracavaŭ» pa Cichanoŭskim i Babaryku.

Paśla vybaraŭ Karpiankoŭ daŭ kart-błanš na źbićcio pratestoŭcaŭ — maŭlaŭ, treba źbivać tak, kab bolš na pratesty nie vychodzili. 

Były kiraŭnik HUBAZiK Mikałaj Karpiankoŭ i načalnik 3-ha adździeła HUBAZiK Michaił Biedunkievič. Fota: MUS, SB

Tałčkoŭ byŭ adnym z tych, chto ŭ składzie «hrupaŭ atak», HUBAZiK biehaŭ i zatrymlivaŭ pratestoŭcaŭ. Jon ža hramiŭ kafe O'Petit, zhodna z infarmacyjaj BYPOL.

Mikałaj Tałčkoŭ kala kafe O'Petit. Fota: BYPOL

Źmianiŭsia i sam Tałčkoŭ, jak raspaviadaje adzin z anarchistaŭ:

«U mianie jon pravodziŭ pieratrus u 2017-m. Tady jon byŭ davoli karektny — pytaŭsia, dzie možna sieści ŭ chacie, prasiŭ ručku i hetak dalej. Navat pratakoł pieratrusu padpisaŭ nie svaim proźviščam, paznačyŭsia jak «Taŭćko M.S.».

Podpis na pratakole ruki Tałčkova — «Taŭćko N.S.»

Mianie ž jon zatrymlivaŭ u 2020-m, ale heta byŭ inšy čałaviek. Jon pavodziŭ siabie vielmi nachabna i kiravaŭ usioj «śpiecapieracyjaj». I asabista prymianiaŭ da adnoj z zatrymanych dziaŭčat fizičnuju siłu, pra što jana raskazvała paśla».

Viadoma, što jon zatrymlivaŭ i inšych biełarusaŭ jak padčas pratestaŭ, hetak i ŭ ichnich chatach. Ale i pra anarchistaŭ nie zabyŭsia.

Tałčkoŭ zajmaŭsia spravaj «Revalucyjnaha dziejańnia», pa jakoj prachodzili 12 palitviaźniaŭ, siarod jakich anarchisty Alaksandr Franckievič i Akichira Hajeŭski-Chanada, jakich hubazikaŭcy katavali paśla zatrymańnia, a taksama pravaabaronca Marfa (Maryja) Rabkova. «Heta jahony Magnum Opus, — kaža naš subiasiednik z anarchisckaha ruchu. — Tałčkoŭ vielmi doŭha chacieŭ «zakryć» anarchistaŭ, kab zakryć svaje «visiaki» pa pracy dy adpomścić. I narešcie heta jamu ŭdałosia».

Fihuranty spravy atrymali ad piaci da siamnaccaci hadoŭ kałonii pa nadumanych abvinavačańniach u stvareńni «złačynnaj arhanizacyi» i arhanizacyi roznych palityčnych akcyjaŭ u Biełarusi.

Fihuranty spravy «Revalucyjnaha dziejańnia». Źleva naprava źvierchu ŭniz: Marfa (Maryja) Rabkova (15 hadoŭ źniavoleńnia), Andrej Čapiuk (6 hadoŭ), Daniła Čul (5 hadoŭ), Andrej Marač (5 hadoŭ), Akichira Hajeŭski-Chanada (16 hadoŭ), Andrej Hałaŭko (12 hadoŭ), Alaksandr Franckievič (17 hadoŭ), Mikita Draniec (6 hadoŭ), Alaksandr Kaźlanka (6 hadoŭ), Pavieł Špietny (6 hadoŭ). Fota: «Viasna»

Paśla hetaha jon kiravaŭ zatrymańniem anarchistaŭ, jakich vinavaciać va ŭdziele ŭ «hrupie Pramień». Praŭda, anarchisty kažuć, što da infarmacyjnaha resursu «Pramień» jany anijakaha realnaha dačynieńnia nie mieli, a sprava sfabrykavanaja HUBAZiKam.

Mienavita Tałčkoŭ kiravaŭ katavańniami padčas zatrymańnia, pa infarmacyi resursa «Pramień». Jaŭhienu Rubašku nadziavali na hałavu pakiet, paili śpirtam z butelki dy mocna źbivali, kab jon vydaŭ parol ad telefona. Dastałasia i inšym zatrymanym — pra heta ŭsie jany raspaviali na sudach. U vyniku im prysudzili ad piaci da piaci z pałovaj hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Fihuranty «spravy hrupy Pramień». Źleva naprava: Alaksandr Białoŭ, Arciom Dźmitryjevič Sałaviej, Arciom Siarhiejevič Sałaviej, Jaŭhien Rubaška

Jašče adna achviara Tałčkova — pravaabaronca Nasta Łojka, jakaja dapamahała anarchistam jurydyčna. Viadoma, što mienavita jon kiravaŭ jaje zatrymańniem i asabista pahražaŭ zabić jaje sabaku Eryka. Pad jaho kiraŭnictvam, imavierna, i katavali pravaabaroncu z užyvańniem elektrašokiera.

Pad fota Nasty Łojki i jašče adnoj źniavolenaj Kryściny Čarankovaj na «źliŭnym» telehram-kanale HUBAZiK Tałčkoŭ nie pasaromieŭsia pakinuć abraźlivy kamientar sa svajho asabistaha telehram-akaŭnta. Na skrynšocie jon źnizu.

Kamientar Mikałaja Tałčkova — apošni, jahony telehram-akaŭnt zarehistravany na asabisty numar i maje ID 5954211298

Taksama jon zapisvaje videa z zatrymanymi — hołas za kadram u kanale HUBAZiKa, pryśviečanym anarchistam, byŭ apaznany Alaksandram Azaravym jak hołas Mikałaja Tałčkova.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary27

 • Chch
  18.01.2024
  [Red. vydalena]
 • LL
  18.01.2024
  Budiem znať antahonista v lico.
 • tak, tak
  18.01.2024
  [Red. vydalena]

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena1

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena1

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Hałoŭnaje
Usie naviny →