Hramadstva

Praź miažu na rovary. Nakolki heta moža sekanomić čas 

Samy tanny, a razam z tym i samy chutki sposab pierasiačeńnia miažy — jechać praź jaje na rovary. Pacikavilisia, kolki času zajmaje taki prajezd. 

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Polša

Trapić u Polšču na rovary nie ŭdasca, bo abodva punkty propusku, jakija dahetul pracujuć, nie praduhledžvajuć pierasiačeńnia miažy na hetym vidzie transpartu.

Litva

U punkcie propusku «Pryvałka» ravarysty majuć pryjarytet tolki ź biełaruskaha boku miažy.

Biełarusy prapuskajuć ravarystaŭ i matacyklistaŭ biez čarhi. Takija padarožniki mohuć adrazu paśla zapusku na terytoryju punkta propusku ruchacca da pahraničnikaŭ i prachodzić pahraničny i mytny kantrol. Ale paśla prachodu biełaruskaha punktu propusku, ravarysty i matacyklisty stajać u adnoj čarzie ź lehkavymi aŭto. Praz heta prajezd miažy na rovary staje nie takim chutkim, jak heta było raniej, pakul litoŭski bok taksama prapuskaŭ viełasipiedy i matacykły asobna, a nie patrabavaŭ stajać u adnoj čarzie z aŭtamabilami.

Amatary jeździć praź miažu na rovary praz «Pryvałku» kažuć, što na prachod miažy ŭ adzin bok sychodzić ad 1,5 da 3 hadzin.

U punkcie propuska «Bieniakoni» prajechać praź miažu na rovary možna značna chutčej. Kali admysłovych čerhaŭ ź viełasipiedystaŭ niama, to na abiedźvie hranicy moža syści chvilin 20, kažuć čytačy.

U Kamiennym Łozie pa nazirańni padarožnikaŭ situacyja padobnaja da Pryvałki. Na litoŭskim baku čaściakom staviać ravarystaŭ u adnu kalejku ź lehkavikami. Na biełaruskim baku miažy rovary stajać u asobnaj čarzie. Praz heta pa słovach padarožnikaŭ prajezd praz hety punkt propusku na rovary moža zaniać i niekalki hadzin.

A voś na Łošy ź lehkavymi aŭto na rovary stajać nie treba. Tam isnuje asobnaja čarha dla tych, chto pierasiakaje miažu na rovary. U zaležnaści ad zahružanaści punkta propusku, na prajezd sychodzić ad 15-20 chvilin.

Łatvija

Taksama na rovary možna pierasiačy miažu z Łatvijaj. Viełasipiedysty tam nie stajać u supolnaj čarzie z mašynami, dyj sami čerhi na łatvijskim kirunku byvajuć nie zaŭždy. Tamu prajechać praź miažu zvyčajna zajmaje ad 15 da 30 chvilin.

Kamientary

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →