Śviet88

Pucin padpisaŭ ukaz, jaki dazvalaje departavać žycharoŭ akupavanych terytoryj, što nie pryniali hramadzianstva Rasii

Prezident Rasii Uładzimir Pucin padpisaŭ ukaz, zhodna ź jakim hramadzianie Ukrainy na akupavanych terytoryjach i ŭładalniki pašpartoŭ samaabvieščanych «DNR» i «ŁNR» nieŭzabavie mohuć być departavanyja.

Jak pišuć rasijskija ŚMI, hetyja ludzi pavinny abo stać hramadzianami Rasii, ci zajavić pra svajo žadańnie zachavać najaŭnaje ŭ ich hramadzianstva i admovicca prynosić prysiahu rasijskaha hramadzianina.

Zhodna z ukazam, ludzi, jakija admoviacca stać rasijanami, zachavajuć prava znachodzicca pa miescy žycharstva da 1 lipienia 2024 hoda, a paśla jany buduć ličycca inšaziemcami. Pry hetym kali takija ludzi buduć pahražać «nacyjanalnaj biaśpiecy», płanavać «ekstremisckija i terarystyčnyja złačynstvy», to jany mohuć być vydvaranyja. Na jakuju mienavita terytoryju ich źbirajucca vydvarać, va ŭkazie nie ŭdakładniajecca.

Uvosień 2022 hoda rasijskija ŭłady zajavili ab anieksii čatyroch ukrainskich abłaściej (Danieckaj, Łuhanskaj, Zaparožskaj i Chiersonskaj), častkova kantralavanych rasijskaj armijaj. Ale amal nichto ŭ śviecie hetaha aficyjna nie pryznaje.

Kamientary8

 • Palašuk
  27.04.2023
  Order za departacyi ŭžo vydadzieny, tamu putleru niama čaho saromiecca. Heta jak z bučanskimi "hvardziejcami". Trymajuć uźniatuju płanku cynizma i biezzakońnia.
 • Prostaja praŭda
  27.04.2023
  Tak. I hety «russkij mir» jość paŭtor nacysckaje Niamieččyny.
 • Špil
  27.04.2023
  Ničoha novaha z časoŭ "Nieviadomaj vajny" 17-ha stahodździa.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →