David Ben-Huryjon abviaščaje niezaležnaść Izraila ŭ budynku Tel-Aviŭskaha mastackaha muzieja 14 maja 1948 hoda

David Ben-Huryjon abviaščaje niezaležnaść Izraila ŭ budynku Tel-Aviŭskaha mastackaha muzieja 14 maja 1948 hoda

Dekłaracyju niezaležnaści Izraila padpisali 37 čałaviek: 9 ź ich naradzilisia na terytoryi ciapierašniaj Ukrainy, 7 — Polščy, 3 — Małdovy, pa 2 — Niamieččyny i Litvy i pa 1 — Vienhryi, Danii, Jemiena i Paleściny (u składzie Asmanskaj impieryi). A najbolš padpisantaŭ — 10 — pachodziać ź Biełarusi:

Elijahu Bierlin (1866, Mahiloŭ — 1959, Tel Aviŭ). Hramadski i palityčny dziejač, skončyŭ jurydyčny fakultet Maskoŭskaha ŭniviersiteta. Udzielnik Pieršaha sijanisckaha kanhresu. Pierajechaŭ u Paleścinu ŭ 1907 hodzie.

Elijahu Dobkin (1898, Babrujsk — 1976, Tel Aviŭ). Adzin ź lidaraŭ ruchu rabočych sijanistaŭ. Vučyŭsia ŭ Charkavie, paśla Pieršaj suśvietnaj vajny pierabraŭsia ŭ Biełastok. U 1932 hodzie emihravaŭ u padmandatnuju Paleścinu. Padčas Druhoj suśvietnaj vajny arhanizoŭvaŭ nielehalnuju imihracyju jeŭrapiejskich habrejaŭ u Paleścinu. Zasnavalnik Muzieja Izraila.

Zejeŭ Hołd (1889, Ščučyn, — 1956, Ijerusalim). Rabin u vośmym pakaleńni. U 1907-m emihravaŭ u ZŠA, dzie byŭ adnym ź pijanieraŭ artadaksalnaha judaizmu. U 1935 hodzie emihravaŭ u Paleścinu.

Eliezier Kapłan (1891, Minsk — 1952, Tel Aviŭ). Palityk, sijaniscki aktyvist. Skončyŭ Maskoŭski palitechničny instytut. Udzielnik delehacyi UNR na Paryžskaj mirnaj kanfierencyi. U 1920 hodzie imihravaŭ u Paleścinu. Paśla abviaščeńnia niezaležnaści zajmaŭ pasady ministra finansaŭ, ministra handlu i pramysłovaści, u 1952-m byŭ vice-premjeram Izraila.

Aŭram Kacnelson (1888, Babrujsk — 1956). Vučyŭsia ŭ Maskoŭskim i Pieciarburhskim univiersitetach, doktar miedycyny. Padčas Pieršaj suśvietnaj vajny — lekar u rasijskim vojsku. Z 1924 hoda ŭ Paleścinie. Paśla abviaščeńnia niezaležnaści — na dypłamatyčnaj pracy ŭ AAN, Šviecyi.

Maše Kol (1911, Pinsk — 1989). Palityk, sijaniscki aktyvist. Imihravaŭ u Paleścinu ŭ 1932 hodzie. U 1960-70-ch hadach zajmaŭ pasady ministra turyzmu i ministra raźvićcia. Aŭtar niekalkich knih pra izrailskuju źniešniuju i ŭnutranuju palityku.

Maše David Remiez (1889, Kopyś — 1951, Ijerusalim). Palityčny i dziaržaŭny dziejač. Pierajechaŭ u asmanskuju Paleścinu ŭ 1913 hodzie. Za časami brytanskaha mandata adzin z zasnavalnikaŭ levaj partyi Mapaj, lidar prafsajuznaha ruchu. Paśla abviaščeńnia niezaležnaści zajmaŭ pasady ministra transpartu, paśla ministra adukacyi. Pisaŭ artykuły i vieršy, uvioŭ u sučasny iŭryt niamała novych słoŭ i vyrazaŭ.

Chaim Maše Šapira (1902, Harodnia — 1970). Palityčny i dziaržaŭny dziejač, palityčny lidar relihijnaha sijanizmu. Paśla Pieršaj suśvietnaj vajny žyŭ u Koŭnie, Vilni, Varšavie, Bierlinie. U 1925 hodzie imihravaŭ u Paleścinu. U 1938 hodzie byŭ nakiravany ź misijaj ratavańnia habrejaŭ Aŭstryi paśla anšlusu. Paśla abviaščeńnia niezaležnaści zajmaŭ pasady ministra achovy zdaroŭja, ministra ŭnutranych spraŭ, ministra ŭ spravach relihii.

Zerach Varhaftyh (1906, Vaŭkavysk — 2002). Juryst, palityk i rabin. Skončyŭ jurydyčny fakultet Varšaŭskaha ŭniviersiteta. Z pačatkam Druhoj suśvietnaj vajny ŭciok z Polščy ŭ Litvu. Padčas vajny razam ź japonskim vice-konsułam u Litvie Suhicharam arhanizavaŭ vydaču habrejskim uciekačam viz dla prajezdu praz SSSR i Japoniju na vostraŭ Kiurasao, usiaho było vydadziena 1600 viz i ŭratavana šmat žyćciaŭ. Imihravaŭ u padmandatnuju Paleścinu ŭ 1947 hodzie. Adzin z zasnavalnikaŭ Univiersiteta Bar-Iłana.

Aron Cyźlinh (1901, Naračevičy, Minskaja hubiernija — 1964, Ejn-Charod). Hramadski i palityčny dziejač. U 1914 hodzie pierajechaŭ ź siamjoj u Paleścinu. U 1930-ch hadach aktyvist moładzievaha ruchu, jaki zajmaŭsia ratavańniem habrejskaj moładzi ad nacystaŭ. Paśla abviaščeńnia niezaležnaści byŭ pieršym ministram sielskaj haspadarki Izraila.

Ź Biełarusi pachodzić i šmat inšych izrailskich dziaržaŭnych, palityčnych i hramadskich dziejačaŭ, u tym liku try prezidenty —​ Chaim Vejcman (pieršy, 1949-1952), Załman Šazar (treci, 1963-1973) i Šymon Pieres (dziaviaty, 2007-2014).

Łukašenka prapanavaŭ Izrailu adnavić avijazłučeńnie

Izrail admianiŭ ekstrannuju repatryjacyju dla biełarusaŭ i rasijan

Клас
10
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
1