Hramadstva

Izrail admianiŭ ekstrannuju repatryjacyju dla biełarusaŭ i rasijan

Ministerstva intehracyi Izraila pastanaviła zaviaršyć praceduru ekstrannaj repatryjacyi, uviedzienuju ŭ lutym 2022 hoda.

Heta aznačaje, što toj, chto prybyŭ u krainu da 15 krasavika i padaŭ prašeńnie ab źmienie statusu turysta na repatryjanta, pavinien prajści praceduru da 15 červienia, piša The Bell.

Kali chtości nie paśpieje sabrać usie naležnyja dakumienty, pracedura budzie praciahnutaja ŭ zvyčajnym paradku praz MUS z terminami vykanańnia da hoda. Da taho ž, z 1 maja dla afarmleńnia ŭ biełarusaŭ i rasijan pačnuć patrabavać apastylavanyja dakumienty.

Aficyjnaja pryčyna zhortvańnia prahramy ekstrannaj repatryjacyi — pamianšeńnie kolkaści zajaŭnikaŭ. Ale zdajecca, što ŭrad vymušany ličycca ź niezadavolenaściu ŭltrapravych partyj, jakija dyskutujuć na temu taho, što habrei, jakija chutka atrymali pašpart, imknucca chutčej źjechać z krainy. Ciapier Izrail zmoža zakryć 7 punktaŭ ekstrannaj repatryjacyi z 10 dziejučych.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki43

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →