Kino

Na kinafiestyvali «Paŭnočnaje źziańnie» pakažuć anłajn ukrainskija dakumientałki

8-my kinafiestyval «Paŭnočnaje źziańnie» prezientavaŭ śpiecyjalnuju prahramu «Ukraine mon amour», stvoranuju na znak salidarnaści z Ukrainaj. U jaje ŭvajšli try ŭkrainskija filmy, jakija byli zroblenyja razam z Nardyčnymi i Bałtyjskimi krainami. Hetyja i inšyja filmy kinafiestyvalu sioleta možna budzie pahladzieć z 20 pa 30 listapada biaspłatna.

Skrynšot: trejler filma «Dom z askiepkaŭ»

Jakija dakumientałki pakažuć u ramkach ukrainskaj prahramy?

«Hety doždž nikoli nie skončycca»

2020, Ukraina, Łatvija, Hiermanija, Katar

Pakaz — 20 listapada

Čorna-bieły film, stvorany ŭkrainskaj režysiorkaj Alinaj Horłavaj. Heta vizualna vytančanaje i daskanała zmanciravanaje dakumientalnaje kino pra ŭcioki ad vajny. «Hety doždž nikoli nie skončycca» dapamahaje pahladzieć praz pryvatnuju historyju adnoj siamji na hłabalny bieśpierapynny cykł vajny i miru. Pa słovach Aliny Horłavaj, jany z kamandaj filma imknulisia pakazać dualnaść śvietu, jaho kantrasty. Kali isnujuć humanitarnyja misii i ŭ toj ža čas takija militaryzavanyja padziei, jak vajenny parad. 

Film atrymaŭ mnostva ŭznaharod. Pieršapačatkova režysiorka płanavała źniać karotki mietr pra Danbas i nie ŭjaŭlała, što paznajomicca ​​z hierojem, čyja historyja zaviadzie ŭ Irak i Hiermaniju, padšturchnie zdymać bolš za 30 hadzin pieravoz pamierłaha baćki hałoŭnaha hieroja ŭ Siryju, a zdymki ŭsiaho filma zojmuć čatyry hady.

Zaraz Alina Horłava praciahvaje znachodzicca ŭ Kijevie i tam zdymaje vajnu.

«Zvonku»

2022, Ukraina, Danija, Niderłandy

Pakaz — 23 listapada

«Zvonku» — poŭnamietražny dakumientalny debiut ukrainskaj režysiorki Volhi Žurby, jaki jana stvarała 7 hadoŭ. Film-padarožža i film-partret chłopčyka Romy, jaki idzie pa žyćci jak pa haračych vuhlach — biednaści, revalucyi i biazdomnaści. Dziakujučy telefonnym razmovam pamiž chłopčykam i režysiorkaj, videazapisam z kamier nazirańnia i zdymkam drejfu Romy pa žyćci, składajecca historyja pra maładoha čałavieka, kinutaha baćkami, a potym i sistemaj, pra pošuk svajho miesca ŭ śviecie i svajho doma.

Režysiorka źviartaje ŭvahu na samaje strašnaje, što adbyvajecca z takimi dziećmi, — na abyjakavaść hramadstva. «My zaŭvažajem hetych dziaciej tolki tady, kali jany nam naškodziać, paśla čaho my ich adpraŭlajem za kraty», — razvažaje Volha Žurba i padymaje hetaje pytańnie ŭ svaim filmie.

«Dom z askiepkaŭ»

2022, Danija, Šviecyja, Finlandyja, Ukraina

Pakaz — 25 listapada

Dakumientalny film «Dom z askiepkaŭ» pryśviečany historyi prytułku dla dziaciej va ŭschodnim horadzie Ukrainy — Lisičansku, kudy źmiaščajuć dziaciej ź niebiaśpiečnych siemjaŭ na 9 miesiacaŭ. Paśla hetaha im znachodziać novy dom, ci jany viartajucca ŭ stary, ci ž pieramiaščajucca ŭ dziciačy dom.

Dacki režysior Symon Lerenh Vilmont u «Domie z askiepkaŭ» praciahvaje temu svajho pieršaha filma «Sabačy brech udalečyni», prapanoŭvajučy ŭnikalny pohlad na toje, jak doŭhaterminovyja nastupstvy vajny adbivajucca na hramadstvie, asabliva na dzieciach. Heta praniźlivy i hłyboka intymny partret pramiežkavaj stancyi i pry hetym kranalnaje antyvajennaje vykazvańnie pra toje, jak sacyjalnaja niespraviadlivaść farmuje vyvučanuju biezdapamožnaść z samaha rańniaha ŭzrostu. 

Usia prahrama «Ukraine mon amour» budzie dastupnaja biaspłatna ŭ farmacie online pa papiaredniaj rehistracyi, jakaja pačnie pracavać u pačatku listapada.

Hladzieć filmy «Źziańnia» možna budzie z 20 pa 30 listapada, jany buduć dastupnyja 24 hadziny zhodna z raskładam, jaki zusim skora budzie dastupny na aficyjnym sajcie «Paŭnočnaha źziańnia». Užo ciapier vy možacie padtrymać fiestyval danatam.

Kamientary

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →