Hramadstva66

Biełarusku nie puścili ŭ Hruziju, choć jana tam žyvie i pracuje bolš za hod. Što rabić?

Taksama joj admovili ŭ padačy na ŭciakactva. «Naša Niva» raźbirałasia, ź jakoj nahody vas mohuć nie ŭpuścić u Hruziju i što rabić u takoj situacyi.

U čat «Biełarusy Batumi» napisała žančyna, jakaja raskazała, što joj admovili na ŭjeździe ŭ Hruziju padčas «vizaranu».

Reč u tym, što biełarusy mohuć znachodzicca ŭ Hruzii hod bieź vizy, ale kab zastacca tam nadalej, jany musiać vyjechać z krainy, kab «abnulić» termin — i viarnucca ŭ jaje. Dla tych, chto žyvie ŭ Batumi, praściej rabić heta na turecka-hruzinskaj miažy, da jakoj možna dajechać za paŭhadziny.

Žančyna paviedamiła, što joj admovili biez tłumačeńnia pryčyn, niahledziačy na toje, što ŭ Hruzii ŭ jaje aformlenaje IP i jana płacić padatki, žyvie tam amal hod, a taksama maje damovu na žyllo. Pryčynaŭ admovy joj nie patłumačyli.

Tady jana vyrašyła padacca na ŭciakactva ŭ Hruzii, ale joj admovili i vyvieli pad kanvojem na turecki bok. Žančyna nie raźličvała na taki raskład i nie ŭziała z saboj ni rečaŭ, ni hruzinskaj bankaŭskaj kartki.

Situacyju «Našaj Nivie» prakamientavaŭ pravaabaronca i namieśnik staršyni arhanizacyi Biełaruskaj dyjaspary Adžaryi Raman Kiślak:

«Bolšaść biełarusaŭ, jakija žyvuć u Hruzii, nijak nie lehalizujucca, a ciaham hoda prosta robiać «vizaran» i viartajucca tudy.

Situacyja takaja, što navat kali ŭ krainu nie treba viza, to ŭrad ci pamiežnaja palicyja majuć prava vam admović va ŭjeździe biez tłumačeńnia pryčynaŭ.

Pakul što takija vypadki ŭ Hruzii niačastyja. Ahulnaja kolkaść nam nieviadomaja, ale takich vypadkaŭ, kali ludzi źviartalisia da nas, było niekalki. Pakul što ŭsich aktyvistaŭ, akramia zasnavalnika arhanizacyi Biełaruskaj dyjaspary Adžaryi Jaŭhiena Hacaka, udałosia adstajać.

Takija abvastreńni adbyvajucca kožny raz, kali adbyvajecca cisk na hramadzianskuju supolnaść Hruzii. Ciapier ja miarkuju, što heta źviazana z hruzinskim zakonam pra «zamiežnych ahientaŭ».

Dziaŭčyna, paranienaja padčas pratestaŭ suprać zakona ab «zamiežnych ahientach». Foto: AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Prasić status uciekača — heta i sposab lehalizacyi, i šlach, jaki moža dapamahčy abyści zabaronu na ŭjezd. U takim vypadku pamiežniki musiać pačać hetuju praceduru razhladu zajavy na ŭciakactva.

Tearetyčna jany musili puścić biełarusku ŭ krainu i dazvolić pačać praceduru ŭciakactva, ale hetaha nie adbyłosia. Jaje prosta vyvieli na turecki bok, i ciapier my sprabujem uklučyć pravavyja miechanizmy, kab jaje adstajać.

Kali ŭ Hruziju nie puścili Jaŭhiena Hacaka, adbyłasia takaja ž situacyja, i, na žal, ničoha nie dapamahło. Jon musiŭ zastacca ŭ Turcyi i čakać tam šenhienskuju vizu.

Z krasavika 2019 hoda ŭ Hruzii sprabavali atrymać status uciekača kala 50 čałaviek, ale nivodzin nie zmoh. Taki precedent jość, naprykład, u Armienii, ale ŭ Hruzii pakul što ich niama.

Čytajcie taksama: Nijakich Turcyi, Armienii i Kazachstana. U jakija krainy nie varta jechać, kali baiciesia zatrymańnia i ekstradycyi

Treci sposab lehalizacyi — heta atrymać časovy dazvoł na žycharstva ŭ Hruzii. Praŭda, na žal, heta moža nie dapamahčy, bo DNŽ vielmi lohka anulujecca.

Takaja palityka hruzinskich uładaŭ pryvodzić da taho, što ludzi, asabliva aktyvisty dy žurnalisty, davoli masava vyjazdžajuć z Hruzii. Bo žyć pad pahrozaj, što ty zhubiš svoj dom, svoj byt i svaju pracu ŭ luby momant — heta ciažka.

Kali vy ŭ Hruzii i źbirajeciesia rabić «vizaran», to varta padrychtavacca. Zaradzicie vašu techniku, vaźmicie z saboj paŭerbenk i niejkuju sumu hrošaj.

U kryzisnaj situacyi ja raju pisać u čaty biełarusaŭ Hruzii — heta «Biełarusy Batumi» i «Biełarusy ŭ Hruzii». Tam napeŭna buduć ludzi, jakija źviaduć vas z pravaabaroncami. Bo nam dapamahajuć i hruzinskija arhanizacyi. Prynamsi pakul što hruzinskija pravaabarončyja miechanizmy pracujuć.

Asobna zaznaču, što kali vy vyrašyli prasić status uciekača, to važna heta niejkim čynam zafiksavać — hukam abo videa. Bo zdarajucca situacyi, kali pamiežniki kažuć, što vy nie źviartalisia pa taki status, i ŭ vas nie budzie mahčymaści heta abvierhnuć».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary6

 • Ekspat u Hruzii
  29.05.2024
  Nakolki ja čuŭ, takija vypadki zdarajucca tolki na suchaputnych pierachodach. Tych, chto robić vizaran na samalocie, puskajuć zaŭsiody. Prynamsi, navin što kahości tak nie puścili ja nie čuŭ.
 • Fejspałm
  29.05.2024
  Nikoli nie razumieŭ ludziej, jakija hadami siadziać u Hruzii. Heta dakładna nie kraina dla žyćcia, a tolki mahčymaść bieź vizy ŭciačy ź Biełarusi. A tam užo treba rabić usie namahańni, kab ciaham hoda zvalić u Jeŭropu ci Štaty, kali abstaviny dazvalajuć
 • pakul što...
  29.05.2024
  Ekspat u Hruzii, ale ŭ luby momant mohuć i na samalocie nie ŭpuścić. bo što pieraškadžaje?

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →