Śviet

Źnikły ŭ Hruzii rasijski aktyvist znajšoŭsia ŭ SIZA ŭ Nižnim Tahile. Jaho abvinavačvajuć u teraryźmie

Rafaił Šepieleŭ staŭ achviaraj pravakacyi rasijskich siłavikoŭ. Jany vymanili jaho z Tbilisi ŭ Cchinvalski rehijon, tam — zatrymali, adpravili va Uładzikaŭkaz.

Piervyj otdieł

Aktyvist Rafaił Šapieleŭ, jaki źnik u Hruzii, znajšoŭsia ŭ rasijskim SIZA ŭ Nižnim Tahile. Jaho abvinavačvajuć pa terarystyčnych artykułach, piša «Piervyj otdieł».

Šepieleŭ staŭ achviaraj pravakacyi rasijskich siłavikoŭ. Jany padmanam vymanili jaho z Tbilisi ŭ Cchinvalski rehijon, tam — zatrymali, adpravili va Uładzikaŭkaz, adpravili pad administracyjny aryšt, padčas jakoha vystavili abvinavačańnie pa kryminalnaj spravie i abrali mieru strymańnia, a zatym vysłali pa miescy papiaredniaha rasśledavańnia kryminalnaj spravy ŭ SIZA «Nižni Tahił».

Etap doŭžyŭsia amal paŭtara miesiaca — praź Minieralnyja Vody, Vałhahrad, Sarataŭ, Kazań, Ižeŭsk, Pierm i Jekaciarynburh. U Nižni Tahił aktyvist prybyŭ na minułym tydni.

Šepielevu vystaŭlena abvinavačańnie va «ŭdziele ŭ dziejnaści terarystyčnaj arhanizacyi» (č. 2 art. 205.5. KK RF) — ad 10 da 20 hadoŭ pazbaŭleńnia voli, i ŭ «apraŭdańni teraryzmu» (č. 2 art. 205.2 KK RF) — ad 5 da 7 hadoŭ.

12 kastryčnika Rafaił Šepieleŭ vyjšaŭ z domu na vulicy Mtacminda ŭ Tbilisi i źnik. Pa słovach jaho paplečnikaŭ, u Hruzii jon žyŭ ź vieraśnia 2021 hoda i viartacca ŭ Rasiju nie źbiraŭsia. 13 kastryčnika, na nastupny dzień paśla źniknieńnia, Saviecki rajonny sud Uładzikaŭkaza pryznaŭ aktyvista vinavatym u «drobnym chulihanstvie» (č. 1 art. 20.1 KaAP) — infarmacyja pra heta źjaviłasia na sajcie suda. U jakaści pakarańnia mužčynu adpravili pad administracyjny aryšt na 15 sutak, a paśla vyzvaleńnia źmiaścili ŭ SIZA, abvinavacili ŭ ździajśnieńni złačynstvaŭ terarystyčnaj nakiravanaści i adpravili pa etapie.

Dakumienty aktyvista, u tym liku zamiežny paspart, zastalisia ŭ Hruzii.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →