Ekanomika11

Łukašenka padpisaŭ zakon pa pytańniach pradprymalnickaj dziejnaści

Hetym zakonam farmalna budzie mocna skaročanaja kolkaść indyvidualnych pradprymalnikaŭ. Dakumient pakidaje dźvie katehoryi, jakija majuć zajmacca biznesam: fizičnyja (ramieśniki, IP, samazaniatyja, ułaśniki ahrasiadzib) i jurydyčnyja asoby.

Zdymak ilustracyjny

Vidy dziejnaści, jakija zmohuć vykonvacca IP, buduć vyznačanyja da 1 lipienia. Da 1 studzienia 2026 hoda dziejnyja IP, jakija nie ŭvojduć u hety śpis, pavinny pierarehistravacca ŭ jurasoby, vyznačajecca paradak hetaha pierachodu.

Pa vidach dziejnaści, jakija nie ŭvojduć u płanavany pieralik, z 1 kastryčnika spyniajecca rehistracyja novych indyvidualnych pradprymalnikaŭ. 

Kamientary1

  • Buracina i ivo kamanda
    22.04.2024
    Pradprymalnictva? Nu heta novy aniekdot... Biełaruś rasijanam prodana z patrachami, i ŭsio što vam prapanoŭvajuć - budavać jašče adnu rezidencyju Chitrazačosanamu i jaho chieŭry za subotniki

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

Prapahandysty pachvalilisia vandalizmam u Kurapatach FOTY21

MUS choča zabaranić «dubli», «cubli» i inšyja suvienirnyja hrošy

Na biełaruska-kitajskich vučeńniach pad Brestam adpracoŭvali zachop aeraporta11

Chusity abstralali izrailski kurort Ejłat 2

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło20

Bolš za sotniu viosak Homielščyny ŭsio jašče čakajuć adnaŭleńnia elektrazabieśpiačeńnia

U Italii ŭkrainka ŭpała sa skały i 6 hadzin maliła svajho mužčynu-rasijanina ab dapamozie. Jon tak i nie dapamoh25

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →