Kultura

Saša Filipienka, KOOB, Volha Šparaha, Alaksandr Kazieła: u Bierlinie adbudziecca vialiki fiestyval niezaležnaj biełaruskaj kultury

Prahrama festu ŭklučaje dva dziasiatki mierapryjemstvaŭ z udziełam bolš čym 50 tvorcaŭ.

U miežach fiestyvalu adbudziecca śpiektakl Juryja Dzivakova Clausa fores z Alaksandram Kazieła ŭ hałoŭnaj roli. Fota: Tomasz Kulbowski.

Z 22 pa 25 sakavika ŭ Bierlinie Hiote-Instytut u vyhnańni ładzić vialiki miždyscyplinarny fiestyval biełaruskaj kultury, piša Reform.by.

Prahrama festu ŭklučaje dva dziasiatki mierapryjemstvaŭ z udziełam bolš čym 50 teatrałaŭ, kiniematahrafistaŭ, piśmieńnikaŭ, paetaŭ, muzykaŭ, fiłosafaŭ, mastakoŭ i aktyvistaŭ ź Biełarusi. Fiestyval maje na mecie pabudavać most pamiž biełaruskimi tvorcami, jakija žyvuć u emihracyi ŭ Bierlinie, Varšavie, Krakavie, Vilni ci Tbilisi i byli vymušanyja pakinuć radzimu ŭ suviazi z dramatyčnymi padziejami apošnich troch hadoŭ u krainie.

Asnoŭnaj placoŭkaj fiestyvalu stale Kunsthaus ACUD — adzin ź niamnohich niezaležnych mastackich damoŭ, zasnavanych va Uschodnim Bierlinie paśla padzieńnia Ściany.

Dyskusii, kancerty, pierformansy, prezientacyi knih, kinapakazy, śpiektakli, vorkšopy — prahrama festu ŭklučaje samyja raznastajnyja iventy, u jakich voźmuć udzieł dziejačy sučasnaj biełaruskaj kultury.

Saša Filipienka, Alhierd Bacharevič, Julija Cimafiejeva, Dźmitryj Strocaŭ, Sabina Bryło, Taćciana Niadbaj, Jeva Viežnaviec, Iryna Hierasimovič, Źmicier Višnieŭ, Volha Bubič pradstaviać biełaruskuju litaraturnuju i pierakładčyckuju scenu na fiestyvali.

Vialiki błok hetaksama — kinaprahrama, U miežach forumu adbuducca pakazy kinastužak: «Radzima» Alaksandra Michałkoviča i Hanny Badziaka, «Spatkańnie ŭ Minsku» Mikity Łaŭreckaha, «Maładość pa-biełarusku» Ksienii Hałubovič, «Dziońnik Anastasii» Maksima Bujnickaha, dvuch epizodaŭ sieryjała «Pracesy» Andreja Kašpierskaha, prajekta ČynČynČaneł «ČynČyny ŭ Bierlinie».

Eks-dyrektarka forumu «TeArt» Anželika Krašeŭskaja razam ź niamieckaj piśmieńnicaj i pierformierkaj Anet Hrešnier prymie ŭdzieł u dyskusii ab niamieckaj i biełaruskaj kulturnaj scenach. Teatralnuju častku festu efiektna dapoŭnić našumieły śpiektakl Juryja Dzivakova Clausa fores z Alaksandram Kazieła ŭ hałoŭnaj roli.

Biełaruskaja fiłosofka Volha Šparaha i mastackaja kiraŭnica fiestyvalu novaj muzyki ECLAT Kryścin Fišer abmiarkujuć temu jak emihracyja ŭpłyvaje na našy ŭłasnyja kulturnyja praktyki i jak jana źmienić biełaruskuju kulturu ŭ doŭhaterminovaj pierśpiektyvie. Maderatar dyskusii — były dyrektar Hiote-Instytuta ŭ Biełarusi, kiraŭnik infarmacyjnaha adździeła ŭ hałoŭnym ofisie Hiote-Instytuta ŭ Miunchienie Jakab Račak.

Kancerty KOOB, DJ stereobeaver i hukańnie viasny z hurtom KRIWI — fiestyval nie abyjdziecca biez muzyki biełaruskich vykanaŭcaŭ.

Adno z važniejšych padziej na kulturnym ahladzie — i prezientacyja zbornika listoŭ ad palitźniavolenych žančyn Biełarusi «Kali vy idziecie praź piekła — praciahvajcie iści» Kardelii Dvorak.

Mierapryjemstvy forumu buduć prachodzić na niamieckaj, anhlijskaj, biełaruskaj i ruskaj movach ź pierakładam. Uvachod na ŭsie iventy — volny.

Padrabiaźniej z prahramaj fiestyvalu biełaruskaj kultury ŭ Bierlinie možna paznajomicca tut.

Kamientary

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

U Staŭbcoŭskim rajonie matacykł trapiŭ pad ciahnik — zahinuli dva čałavieki1

Chłopiec, što stralaŭ u Trampa, byŭ respublikancam24

Stali viadomyja padrabiaznaści žudasnaha DTZ pad Mahilovam. U im zahinuŭ 5-hadovy chłopčyk i jaho baćka2

MUS raspaviało pra abłavu na rok-kancert pad Pinskam13

Bułački z čarnicami — recept1

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA8

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →