Siarhiej Niechień. Fota: Bereza.by

Siarhiej Niechień. Fota: Bereza.by

Ratuje sabak — zaminaje susiedziam?

21 listapada telekanał ANT vypuściŭ u efir siužet pad nazvaj «Ad žyćcia sabačaha», jaki byŭ pryśviečany dziejnaści Siarhieja Niechienia. Adnaviaskoŭcy Siarhieja byli niezadavoleny tym, što sabaki (a ich u samarobnym prytułku było niekalki dziasiatkaŭ) časta brešuć, a časam źbiahajuć na vulicu.

Leanida Ściepančuk. Skrynšot siužeta ANT

Leanida Ściepančuk. Skrynšot siužeta ANT

Miascovaja žycharka Leanida Ściepančuk na videa aburajecca:

— Jany hałodnyja, raz jany brešuć uvieś čas. Ja adnojčy nočču ŭstała — mnie nie spałasia — i jany brachali.

Davoli emacyjanalna vykazaŭsia i starasta ahraharadka Kabaki Anatol Ramanovič:

— Piaćdziasiat čałaviek skazali na schodzie «nie» hetamu… ani prytułku, ani pieratrymcy — ničomu! Voś siońnia ja pieramieraŭ: ad majho doma da ŭčastka, dzie znachodziacca sabaki, — 35 mietraŭ. Heta značyć, nijakija sanitarna-epidemijałahičnyja normy nie vykonvajucca. Sabaki vyjuć kruhłyja sutki.

Prytułak. Skrynšot siužeta ANT

Prytułak. Skrynšot siužeta ANT

Treba adznačyć, što sabaki (u kadry TB i ŭ repartažy rajonki, jaki vychodziŭ niadaŭna) nie vyhladali niaščasnymi, vidać, što žyvioły nakormlenyja i pra ich kłapociacca.

— Jany taksama zasłuhoŭvajuć prava na žyćcio, jany taksama božyja stvareńni, — niejak niaśmieła havoryć Siarhiej Niechień.

Jon paviedamiŭ žurnalistcy pra toje, što šukaje dapamohu praz tyktok. Kazaŭ, što achvotnyja mohuć pieravieści hrošy na jaho kartku, kab finansava padtrymać prytułak, a vałanciory časam pryvoziać leki dla sabak i ježu: bo na tydzień tolki darosłym sabakam treba da 400 kiłahramaŭ miasnoj abrezy.

Žurnalistka padkreślivaje, što siarod sotni miascovych znajšoŭsia tolki adzin čałaviek, jaki dapamahaje Siarhieju. Jon i prademanstravaŭ žančynie zapasy kormu, a taksama samarobnyja valjery, u jakich zasłali siena, kab sabakam było ciaplej u marazy.

Jašče adna miascovaja žycharka padyšła da karespandentki, kab abaranić Siarhieja:

— Dobry čałaviek, Boh pasłaŭ! U mianie [sabaki] taksama brešuć, ale što ja zrablu? U mianie ŭsie padabranyja. Kamuści ž heta treba rabić.

Siarhiej Niechień zrabiŭ žyviołam pryščepki i zarehistravaŭ aficyjna. Ale kazaŭ, što na zimu sabakam patrebny lepšyja ŭmovy: aciapleńnie dy vodapravod. I nieabchodna ŭmacavać aharodžu, kab nie źbiehli.

Siarhiej raspaviadaŭ, što źviarnuŭsia pa dapamohu da miascovych uładaŭ — prasiŭ, kab vydzielili dom ci ziamlu ŭ Biarozaŭskim rajonie, dzie b možna było b zrabić prytułak, jaki b nikomu nie pieraškadžaŭ.

Ludmiła Paśledniaja, staršynia Pieršamajskaha sielvykankama, kazała:

— Ułady vyklikali vałancioraŭ. Vałanciory niekalki razoŭ vyjazdžali i bačyli, što samoha haspadara niama, sabaki niakormlenyja, navat vady ŭ ich nie było. Niebiaśpiečna, jak ja kažu, dla ludziej. Byli składzienyja pratakoły z boku supracoŭnikaŭ RUUS. Zaŭsiody prapanuju niejkuju alternatyvu. Chutar — jon nie ŭ miežach ahraharadka, za vioskaj. Ale jon skazaŭ, što jamu tudy ciažka dabiracca.

Ludmiła Paśledniaja. Skrynšot siužeta ANT

Ludmiła Paśledniaja. Skrynšot siužeta ANT

Naprykancy videa ŭ bok Siarhieja lacić jašče adzin kamień: byccam niekatoryja ludzi śćviardžajuć, što aficyjna biespracoŭny vałancior takim čynam prosta znajšoŭ sabie zarobak (raniej mužčyna pracavaŭ elektrykam).

Čynoŭniki: Nie možam vydzielić učastak pad prytułak

Raniej, u mai, Siarhiej źviartaŭsia pa dapamohu ŭ Biarozaŭski rajvykankam.

Načalnica adździeła ziemleŭparadkavańnia rajvykankama Iryna Reźnikava raspaviadała ŭ efiry «Biełorusskoho vriemiečka» na BT, što čynoŭniki prapanavali samastojna šukać učastak, jaki možna nabyć. Jana raskazała, što jość dva ŭčastki, jakija zaraz vystaŭlenyja na prodaž za adnu bazavuju vieličyniu. Ale ž da ich ad Kabakoŭ daloka — kala 40 kiłamietraŭ, a mašyny ŭ mužčyny niama.

Reźnikava adznačyła, što aficyjna jany nie majuć prava vydzielić učastak mienavita pad prytułak — takoha varyjantu ŭ biełaruskim zakanadaŭstvie nie praduhledžana.

Fota: Bereza.by

Fota: Bereza.by

Viadučaja ŭdakładniała, ci źjaŭlajucca biazdomnyja žyvioły prablemaj dla rajona.

Ja tak nie mahu skazać, adkazała čynoŭnica. U nas jość ŽKH, jakaja adłoŭlivaje biazdomnych žyvioł. Kab pastupała šmat skarhaŭ, ja jašče nie čuła.

Chejt — anłajn i afłajn

Paśla naviny pra samahubstva Siarhieja niekatoryja jaho znajomyja na emocyjach stali śćviardžać, što heta z-za siužeta ANT mužčyna vyrašyŭ pajści z žyćcia.

Paśla taho siužeta Siarhieja stali ckavać jašče bolš u internecie i nie tolki, kaža adzin ź jaho znajomych.Asabliva brydka ad pavodzin kryvadušnaha starasty, jaki sam vyklikaŭ na jaho nieadnarazova milicyju, sanstancyju, a zaraz taki: «Oj, my nie dazvolim sabačak usypić».

Chejtaraŭ u zoaabaroncy sapraŭdy chapała. I miedyjnaść časam hulała suprać jaho. Jon byŭ vymušany abmiežavać mahčymaść pakidać kamientaryi ŭ svaim akaŭncie. Adna z žančyn, jakaja zapisvała videa suprać Siarhieja, užo pryznałasia, što «krychu pierabrała mieru».

Šmat dla kaho ŭčynak Siarhieja staŭ šokam, bo mužčyna byŭ relihijnym čałaviekam.

Niekalki dzion tamu supracoŭniki ANT źviartalisia da Siarhieja znoŭ. Tady jon apublikavaŭ u tyktoku skrynšot paviedamleńnia ad dziaŭčyny, jakaja pradstaviłasia pradziusarkaj šou «Jeŝio nie viečier» na telekanale ANT. Jana zaprašała Siarhieja pryniać udzieł u zapisie šou i padzialicca historyjaj.

Siarhiej prasiŭ u padpisčykaŭ parady, ci treba jamu ŭdzielničać u hetym prajekcie. Mierkavańni padzialilisia: niechta ličyŭ, što tolki tak možna atrymać bolš padtrymki, a niechta — što z-za hetaha budzie jašče bolšy skandał u vioscy Kabaki. Jašče byli prapanovy sabrać hrupu padtrymki i jechać razam.

Chtości raiŭ nie marnavać času i źviarnucca adrazu da Łukašenki: maŭlaŭ, jon sam vyras u vioscy, lubić žyvioł — to-bok pavinien dapamahčy.

Apošnija dni

Tyja, chto viedaŭ Siarhieja, kažuć, što apošnim časam u mužčyny była mocnaja depresija: nianaviść u internecie i realnym žyćci, prablemy z uładami, jakija tolki dla dziaržaŭnych ŚMI kazali pra dapamohu, a nasamreč dajmali mužčynu pravierkami dy štrafami…

Na videa, jakoje Siarhiej vykłaŭ u akaŭnt za try dni da samahubstva, zdajecca, što jon płača.

— Čamu vy na mianie nakinulisia? Ja nie viedaju, dzie šukać dapamohi i padtrymki. Mnohija miescy svaje nie pakazvaju, dzie sabaki, bo ja nie viedaju, jakaja ataka znoŭ pačniecca. A dalej rabicie vysnovy sami.

Da hetaha Siarhiej skardziŭsia na toje, što nie moža žyć spakojna:

— Učora niekalki razoŭ pryjazdžali supracoŭniki [milicyi]. Usio dobra, navat pacikavilisia, jak ja siabie adčuvaju (Siarhiej byŭ prastudžany. — NN). Novy pratakoł skłali. Pju tabletki, papraŭlusia. Usio budzie dobra. Bo nielha mnie chvareć. Adkaznaść vialikaja. Usich treba karmić, usich treba paić. Prarviomsia. U kahości i horaj.

Vykładaŭ jon i videa vizitaŭ milicyjanieraŭ.

— Jak vašaje ničoha? — pytajecca čałaviek u formie. — Sabak, kažuć, niedzie tut vypuskali, biehali.

Siarhiej adkazvaje, što heta nahavor.

Jašče ŭ adnym videa mužčyna pakazvaje, što milicyjaniery pryjechali da doma staršyni:

— Znoŭ niejkaja pravakacyja, znoŭ vyklikaŭ niezrazumieła na što. Znoŭ buduć pisać niejki pratakoł niezrazumieły. I voś tak uvieś čas. Bačycie? Vuń pajšoŭ supracoŭnik niešta składać. Stamiŭsia ja vielmi.

Tydzień tamu Siarhiej raspaviadaŭ, što jamu dali štraf try bazavyja vieličyni — za toje, što na jaho rovary nie było fary.

— Sustrakaŭsia z pravaabaroncami. Nie budu kazać, pra što my razmaŭlali, ale ŭsio budzie dobra. Prynamsi, pakul ja jość, isnuju, žyvu, sabaki buduć u biaśpiecy. Spadziavajusia, što niešta prapanujuć. Moža, ułady miesca prapanujuć. Usim zyču ščyra dabra. Ja viernik. Jak atrymałasia, tak atrymałasia. Sprabujuć mianie źniščyć, utaptać u brud. Zrabić mianie niejkaj nikčemnaściu. Vy ž usio bačycie — ja zdymaju roliki, što ŭsie sytyja, usie nakormlenyja. Zaraz pajdu i vaźmu dva pački krup, kab kašku dalej varyć. Dziakuj za vašu maralnuju padtrymku. Bieź jaje ja b napeŭna ŭpaŭ na łapatki. Mianie b prosta źjeli, pieramałoli, jak sistema pieramołvaje. Sabak by ŭsypili i zabylisia b na Siarožu.

Apošniaje videa źjaviłasia ŭ tyktoku ŭsiaho dzień tamu. Jaho, zdajecca, źniaŭ čałaviek, jaki prapanoŭvaŭ addać pad prytułak svoj chutar kala Stoŭbcaŭ — jon pakazvaŭ miesca i, mabyć, dasłaŭ Siarhieju, a toj apublikavaŭ. Mužčyna pabačyŭ siužet ANT i zachacieŭ dapamahčy. Ciapier u kamientaryjach jon paćviardžaje, što prapanova zastajecca ŭ sile, kali chtości zachoča praciahnuć spravu Siarhieja.

Tym časam vałanciory bjuć tryvohu. Treba znajści haspadaroŭ dla saraka sabak — vałanciory chvalujucca, što čynoŭniki mohuć vyrašyć prablemu, prosta źniščyŭšy žyvioł. Zrazumieła, što adšukać prytułak dla takoj kolkaści sabak amal što niemahčyma, tamu prosiać tych, chto moža, zabirać chacia b pa adnamu-dva.

Padpisčyki Siarhieja aburanyja i pišuć, što buduć patrabavać adkryć kryminalnuju spravu za daviadzieńnie da samahubstva.

Vałanciory z roznych krain vykłali ŭ tyktoku adkryty list z patrabavańniem da ŭładaŭ razabracca ŭ situacyi. Jany taksama śćviardžajuć, što niezadoŭha da śmierci starasta pahražaŭ Siarhieju — kazaŭ, što paviesić i jaho, i jaho sabak.

Čytajcie taksama:

10 hadoŭ tamu na jaje ŭpaŭ samazabojca, i žyćcio dziaŭčyny źmianiłasia nazaŭždy. Ale jana zmahajecca za toje, kab być ščaślivaj

«U čaści maŭčać, ale ŭ vojsku tak być nie pavinna, što chłopcy stralajucca ŭ naradzie». U Breście zastreliŭsia sałdat terminovaj słužby — «Zierkało»

Pamior kiraŭnik adnoj z najlepšych haspadarak Zelvienskaha rajona. Pa adnoj ź viersij, nakłaŭ na siabie ruki

Клас
11
Панылы сорам
12
Ха-ха
5
Ого
6
Сумна
132
Абуральна
47

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?