Hramadstva88

Voś za što čaściej za ŭsio adpraŭlajuć za kraty — analiz zatrymańniaŭ z pačatku hoda

Tysiačy biełarusaŭ štohod sudziać za palityku. Časta sutkami aryšt nie abmiažoŭvajecca — znojdzienaje pry zatrymańni stanovicca nahodaj da pryciahnieńnia pa kryminalnym artykule. Tamu važna viedać, za što mohuć aryštavać i jak źmienšyć ryzyku.

Za što łukašysty sudziać biełarusaŭ?

Z pošukam infarmacyi nam dapamahła «Vałanciorskaja słužba «Viasny»». Viadoma, u statystyku traplajuć daloka nie ŭsie vypadki, ale ich dastatkova, kab pabačyć maštab prablemy.

Z pačatku hoda viadoma pra amal try tysiačy vypadkaŭ palityčna matyvavanaha administracyjnaha pieraśledu.

Samy časty artykuł, za jaki pryciahvajuć inšadumcaŭ — heta raspaŭsiud materyjałaŭ, uklučanych u «Respublikanski śpis ekstremisckich materyjałaŭ» (19.11). Heta zvyčajna padpiski ci reposty niezaležnych miedyja abo kamientary ŭ čatach, pryznanych «ekstremisckimi», za jakija nie mohuć pryciahnuć pa kryminalnaj spravie. Takich administracyjnych spraŭ z pačatku hoda było bolš za dźvie tysiačy. Ale poŭnuju kolkaść padličyć niemahčyma.

Druhi pa raspaŭsiudžanaści artykuł — heta «niesankcyjanavanaje pikietavańnie» (24.23). Pryčym afłajn-pikietavańnia amal nikoli nie adbyvajecca. Zvyčajna taki artykuł prypisvajuć za nacyjanalnuju biełaruskuju abo ŭkrainskuju simvoliku. Heta moža być jak publikacyja ŭ sacyjalnych sietkach, hetak i nalepki, tatuiroŭki ci lubyja inšyja vizualnyja znaki salidarnaści z rucham za svabodnyja vybary abo antyvajennym rucham. Takich spraŭ tolki viadomych pravaabaroncam — amal trysta z pačatku hoda. U realnaści ich, napeŭna, tysiačy.

Treci artykuł — 19.1, «drobnaje chulihanstva». Zvyčajna jaho dajuć dla raznastajnaści tym, kamu niama čaho «pryšyć», da prykładu, kab izalavać čałavieka pierad zaviadzieńniem kryminalnaj spravy. Mienavita pa hetym artykule pieršyja 60 dzion trymali za kratami Nastu Łojku. Ahułam viadoma pra bolš za 170 vypadkaŭ, u jakich ludziej sudzili pa hetym artykule. U realnaści vypadkaŭ taksama našmat bolš.

Jašče adzin časty artykuł — heta «niepadparadkavańnie zakonnamu patrabavańniu słužbovaj asoby». Jaho taksama dajuć zvyčajna, kali ŭ čałavieka ničoha nie znajšli. Z pačatku hoda viadomych vypadkaŭ, kali pa hetym artykule sudzili, nie mienš za 80. Heta aznačaje, što ŭ realnaści ich sotni.

Samaje papularnaje pakarańnie — heta aryšt, jaki atrymali bolš za 1150 čałaviek z troch tysiač. Na druhim miescy — štraf (jaho vypisali nie mienš za 860 čałaviekam). Radziej sustrakajecca pakarańnie ŭ vyhladzie hramadskich rabot abo kambinacyi štrafa i aryštu — takich vypadkaŭ ahułam kala 30.

Pravaabaroncy adznačajuć, što vielmi časta zatrymańnie stanovicca padstavaj dla zaviadzieńnia ŭ vyniku kryminalnaj spravy. Da prykładu, ludziej pryciahvajuć za repost u fejsbuku, ale znachodziać kamientary ŭ telehramie abo fotazdymki z pratestaŭ.

Sustrakajucca i vypadki, kali ludzi atrymlivajuć «kryminałki» za palityku, choć spačatku ich zatrymlivali za niepalityčnyja rečy. Da prykładu, za znachodžańnie na vulicy ŭ niećviarozym stanie. Abo čałavieka mahli vyklikać jak śviedku pa ekanamičnych ci zvyčajnych kryminalnych spravach.

Takich vypadkaŭ dziasiatki tolki ŭ 2023 hodzie.

Jak abaraniacca, kali vy ŭnutry krainy ci jeździcie ŭ Biełaruś?

 1. Vyčyścicie svaje sacsietki i miesiendžary. U nas jość hajdy pa tym, jak ačyścić Instagram, Viber, Whatsapp, TelegramFacebook, VK i «Adnakłaśniki» (i łajki ŭ sacsietkach)
 2. Vyčyścicie fota z vašaha smartfona. Na našym sajcie jość hajdy — pa vydaleńni fota sa smartfonaŭ, ačystcy Google PhotosiCloud.
 3. Vyčyścić kamientary ŭ telehramie (z dapamohaj admysłovaha bota), vydalicie akaŭnt i pierastvarycie jaho nanova. Pažadana — na virtualny numar.
 4. Vyčyścicie vaš akaŭnt u Google (hajd), YouTube (hajd) i Google Play (hajd).
 5. Nadziejna schavajcie nacyjanalnuju simvoliku, nie zachoŭvajcie jaje ŭ bačnych miescach. Pry zatrymańni jaje kanfiskujuć i źniščać. Źbieražycie jaje!
 6. Nie repościcie ničoha ŭ čaty, dzie vy nie daviarajecie ŭdzielnikam (kali jany vas viedajuć — da prykładu, pracoŭnyja) abo vaš akaŭnt nie nadziejna abaronieny (čytajcie naš hajd pa stvareńni ananimnych akaŭntaŭ). Taksama rehularna čyścicie pierapiski ŭ samim telehramie z usimi, kamu vy mahli pierasyłać «niebiaśpiečnyja» spasyłki abo fota.
 7. Rehularna čyścicie siabroŭskija dy pracoŭnyja čaty, asabliva kali vy abmiarkoŭvali tam niešta ŭ 2020-m.
 8. Pastarajciesia rehularna analizavać ryzyki, kali vy niešta robicie. Padumajcie, dzie jašče vy mahli pakinuć niešta niebiaśpiečnaje i pierastrachujciesia.

Viadoma, hetyja dziejańni nie dajuć poŭnaj harantyi, što vas nie zatrymajuć. Ale jany źmianšajuć imaviernaść taho, što na vas źviernuć uvahu.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary8

 • Pt na rozum
  26.08.2023
  Dziedbaradzied, niama zmahańnia ŭ tym, kab spalicca na tupych rečach. Kasić pad duračka i partyzanić. Na tvary ŭśmieška siakiera pad łavaj
 • Nu, dyk
  26.08.2023
  Instrukcyja dla OK - sasiareła!! 
  niama tam "Usie"
 • Zbroja.
  26.08.2023
  Nie dajcie siabie pasadzić ni za jakija kraty.

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman52

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

Jašče adna achviara ŭrahanu: u Śvietłahorsku dreva zabiła 90-hadovaha mužčynu

Ukraincaŭ spytali, ci pryjšoŭ čas pačynać pieramovy z Rasijaj — vyniki sacapytańnia1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju2

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →