Navuka i technałohii

Jak pravilna čyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab zaścierahčy siabie. Padrabiazny hajd

Instagram — samaja papularnaja sacsietka ŭ Biełarusi. «Naša Niva» padrychtavała karysnyja rekamiendacyi, jak vydalać infarmacyju z vašaha profilu i pierapisak u im, kab nie traplać pad represii.

Karystalnik Instagram moža vydalić abo archivavać publikacyju. Kali vy vybrali opcyju «Archivavać», to vaš post źniknie sa stužki, ale vy ŭ luby momant zmožacie adnavić jaho, zajšoŭšy ŭ archiŭ. Taki sposab ačystki infarmacyi niasie peŭnyja ryzyki, pakolki, kali vaš telefon apyniecca ŭ rukach siłavikoŭ, to jany zmohuć adšukać usie zaarchivavanyja vami publikacyi. Tamu, jak by ni było škada taho ci inšaha pasta, biaśpiečniej budzie skarystacca funkcyjaj vydaleńnia.

Važna! Vydalenyja pasty aŭtamatyčna traplajuć u raździeł «Niadaŭna vydalenyja», dzie pa zmaŭčańni zachoŭvajucca jašče 30 dzion. Ciaham hetaha terminu vy ŭsio jašče možacie adnavić zapis, paśla zrabić heta budzie niemahčyma. Tamu kali vy majecie namier kančatkova prybrać peŭny kantent, to paśla vydaleńnia sa stužki, vam treba nacisnuć na try pałoski ŭ vierchnim pravym kucie, uvajści ŭ «Vaša aktyŭnaść» > «Niadaŭna vydalenyja» i ŭžo adtul vydalić publikacyju, kab jana kančatkova źnikła z profilu.

U zaležnaści ad taho, jakoje ŭ vas staić abnaŭleńnie, mieniu moža krychu adroźnivacca.

Taksama nie lišnim budzie pačyścić historyju niadaŭnich pošukavych zapytaŭ, kab nichto nie moh zdahadacca, što vy šukali.

Kudy cikaviejšaja situacyja sa storyz. Jak viadoma, usie historyi aŭtamatyčna «źnikajuć» praz 24 hadziny. Dla inšych karystalnikaŭ jany stanoviacca niabačnymi, ale traplajuć u archiŭ vašaj staronki. Tam možna vybrać patrebnuju datu na kalendary i pahladzieć, što vy zahružali ŭ storys u toj ci inšy dzień.

Tamu lepš zajści ŭ raździeł «Archiŭ» i ŭvažliva vyvučyć, što vy publikavali ci repościli ŭ storys.

Nahadajem, što śpis tak zvanych ekstremisckich materyjałaŭ vielmi šyroki i rehularna abnaŭlajecca. Akramia taho, byvaje praktyka, kali za raspaŭsiudžvańnie ekstremisckich materyjałaŭ pryciahvajuć u vypadkach, kali samo ŚMI/pablik/kanał nie źjaŭlajucca ekstremisckimi, ale, naprykład, u roliku vykarystoŭvalisia materyjały z «zabaronienymi» łahatypami…

Nastupny raździeł, kudy varta zazirnuć u vašym Instagram, — «Uzajemadziejańni», jaki znachodzicca ŭsio ŭ tym ža raździele «Vaša aktyŭnaść». Tut vy zmožacie prahladać i vydalać padabajki, kamientaryi i inšyja svaje ŭzajemadziejańni.

Asabliva ŭvažliva varta pastavicca da kamientaryjaŭ, pakolki ciapier častyja zatrymańni za kamientaryi «abraźlivaha» charaktaru na adras pradstaŭnikoŭ ułady.

Pošuku patencyjna niebiaśpiečnych kamientaryjaŭ dapamahaje zručny filtr. Kab vydalić niepatrebnuju zaŭvahu, nieabchodna nacisnuć na «Vybrać» u vierchnim pravym kucie i paćvierdzić dziejańnie, nacisnuŭšy na «Vydalić» unizie ekrana.

Nastupnym važnym momantam źjaŭlajecca pierapiska, pakolki byli vypadki, kali ludziej vinavacili ŭ raspaŭsiudžvańni ekstremisckich materyjałaŭ u asabistych paviedamleńniach.

Adnak adrazu adznačym, što z ačystkaj pierapiski ŭ Instagram jość peŭnyja składanaści. Usia sprava ŭ tym, što ŭ adnabakovym paradku niemahčyma całkam ačyścić historyju ŭ Direct. Rabić heta treba razam z surazmoŭcam. Dla hetaha abodvum bakam nieabchodna abrać patrebny dyjałoh, svajpnuć naleva, a paśla źjaŭleńnia mieniu abrać «Jašče» i nacisnuć na «Vydalić».

Kali ž damovicca ab uzajemnaj ačystcy pierapiski nie atrymlivajecca, to ałharytm dziejańniaŭ budzie nastupny. Kali vy chočacie, kab adpraŭlenyja vami paviedamleńni źnikli nie tolki ŭ vas, ale i ŭ vašaha surazmoŭcy, to vam spačatku varta zajści ŭ Direct, vybrać dyjałoh, zacisnuć adpraŭlenaje vami paviedamleńnie, a paśla źjaŭleńnia mieniu nacisnuć na «Admianić adpraŭku».

Dalej, kab ačyścić historyju znosin ŭ svaim akaŭncie, vam treba viarnucca ŭ ahulny śpis surazmoŭcaŭ, abrać patrebnuju pierapisku, svajpnuć naleva i ŭ mieniu, jakoje źjaviłasia, nacisnuć na «Jašče». Zatym vybrać «Vydalić» i paćvierdzić dziejańnie.

Tak vy vydalicie ŭsie adpraŭlenyja vami paviedamleńni ŭ dyjałohach z abodvuch bakoŭ i ŭsio toje, što dasyłaŭ vam vaš surazmoŭca. Pry hetym vaš surazmoŭca ŭsio roŭna budzie bačyć najaŭnaść dyjałohu i tuju infarmacyju, jakuju jon vam adpraŭlaŭ.

U budučyni lepš karystacca režymam źnikajučych paviedamleńniaŭ. U takim čacie paviedamleńni vydalajucca adrazu paśla zakryćcia dyjałohu. Kab uklučyć hety režym, dastatkova prosta svajpnuć ŭvierch, pierad pačatkam pierapiski, kab zamiest biełaha fonu źjaviŭsia čorny. Kali tak zrabić nie atrymlivajecca, to vybrać taki režym možna ŭ naładach čata.

I narešcie apošniaje važnaje miesca, kudy varta zazirnuć, — raździeł «Zachavanaje». Zachavanyja tam publikacyi taksama mohuć być vykarystanyja suprać vas u vypadku, kali vaš hadžet trapić u čužyja ruki.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa23

Kali ź Biełarusi sydzie anamalnaja śpioka4

Rasijanie zaniali Uradžajnaje

Biełaruska padarožničaje pa samych biednych krainach Afryki i raskazvaje — jak heta, kali ciabie pastajanna razvodziać na hrošy12

Dva čałavieki zahinuli ŭ avaryi pad Mahilovam, čaćviora — u reanimacyi8

Donald Tramp zrabiŭ zajavu paśla ataki na jaho8

Bajden skazaŭ, što molicca za Trampa, i zaklikaŭ abjadnacca ŭsiu nacyju11

Čałaviek, jaki stralaŭ na mitynhu ŭ Donalda Trampa, zabity9

Padčas zamachu na Trampa jak minimum adzin čałaviek zahinuŭ3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA2

Kola-siekjuryci, Ciacieryn z torbami i doktarka ź Bieleńkim. Jak vyhladała śvita Łukašenki na «Słavianskim bazary» VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →