Hramadstva55

Jak pačyścić i abaranić vaš YouTube — padrabiazny hajd

Apošnim časam łukašysty pačali praviarać padpiski, łajki i kamientary na płatformie YouTube. Raskazvajem, jak abaranicca.

Jak pačyścić vaš akaŭnt na YouTube całkam

Adziny sposab nadziejna vydalić usie vašy źviestki ź jutuba — heta vydalić abo schavać vaš kanał. Zrabić heta možna tolki z braŭziernaj viersii jutuba.

Dla hetaha ŭvajdzicie ŭ «Nałady», nacisnuŭšy na ikonku z tryma haryzantalnymi linijami.

Vonkavy vyhlad mieniu YouTube
 • Paśla hetaha abiarycie punkt «Pašyranyja nałady».
Skrynšot punkta «Nałady» mieniu YouTube. Naciśnicie «Pašyranyja nałady»
 • Tam abiarycie punkt «Vydalić kanał».
Skrynšot punkta mieniu «Pašyranyja nałady». Naciśnicie «Vydalić kanał»
 • Paśla hetaha jašče raz uviadzicie vaš parol ad akaŭnta.
 • Dalej abiarycie adnu ź dźviuch opcyj.

Kali vy abirajecie opcyju «Ja chaču schavać svoj kanał», to vydalajucca ŭsie vašy kamientary i adkazy na kamientary, ale zachoŭvajucca vašy videa, łajki dy padpiski.

Vyhlad mieniu «Vydaleńnie źmieściva YouTube»

Kali vy abieracie «Ja chaču vydalić svajo źmieściva nazaŭsiody», to vydalacca ŭsie vašy źviestki: łajki, padpiski, kamientary, videa i padpisanty. Adnavić ich budzie niemahčyma i paśla hetaha vam daviadziecca zarehistravacca na YouTube nanova, kab zajmieć akaŭnt (abo nie karystacca akaŭntam jutuba, ale tady vy nie zdolejecie padpisvacca i łajkać videa).

 • Kab skarystacca niejkaj z opcyj, paćvierdzicie ŭsie punkty śpisa i naciśnicie na siniuju knopku.
Vyhlad vybaru opcyi «Ja chaču vydalić svajo źmieściva nazaŭsiody»

Pieravaha pieršaha punkta ŭ tym, što vy nie zhubicie vašy padpiski i historyju, ale heta moža mieć peŭnuju ryzyku. U druhim varyjancie ŭ vas budzie całkam čysty akaŭnt.

Jak adklučyć zachavańnie historyi YouTube i ačyścić historyju prahledžanych videa

Spačatku vam treba pierajści ŭ servis «Historyja YouTube». Zrabić heta možna abo pa pramoj spasyłcy, abo praz «Nałady». My pakažam heta na prykładzie Android (uvajści ŭ nałady ŭ braŭziery vam dapamoža instrukcyja ź minułaha punkta).

 • Spačatku adkryjcie prahramu YouTube i naciśnicie na ikonku vašaha akaŭnta ŭ pravym vierchnim kucie.
 • Dalej abiarycie punkt «Nałady».
Nałady YouTube na Android
 • U naładach pierajdzicie ŭ punkt «Kiravać usioj historyjaj».
Nałady YouTube na Android. Naciśnicie «Kiravać usioj historyjaj»
 • Ciapier u mieniu vy pabačycie, ci ŭklučana ŭ vas zachavańnie historyi. Kali tak — naciśnicie na punkt «Historyja YouTube zachoŭvajecca».
Vyhlad mieniu «Historyja YouTube» na Android. Paśla z hetaha ž mieniu, ale ŭ punkcie «Uzajemadziejańni» možna vydalić usio astatniaje
 • Paśla hetaha vas pierakinie ŭ punkt mieniu «Srodki kiravańnia», dzie vy musicie nacisnuć knopku «Vyklučyć».
Punkt mieniu «Srodki kiravańnia»
 • Prahartajcie ŭniz tekstu, jaki ŭspłyvie paśla naciskańnia knopki. Naciśnicie «Prypynić».
Spynicie zachoŭvańnie historyi YouTube
 • Ciapier vaša mieniu budzie vyhladać voś tak. Ale źnizu budzie staraja ŭžo zachavanaja historyja.
Punkt mieniu «Historyja» z vyklučanym zachavańniem historyi
 • Kab jaje vydalić, naciśnicie «Vydalić» i abiarycie «Za ŭvieś čas».

Jak vydalić usie łajki ŭ jutubie

Dla hetaha vam treba ŭvajści ŭ punkt «Uzajemadziejańni» mieniu «Maje dziejańni». Zrabić heta možna abo pa pramoj spasyłcy, abo z naładaŭ. U prykładzie pakazvajem braŭziernuju viersiju (dla Android možna ŭvajści praź instrukcyju vyšej praz punkt «Kiravać usioj historyjaj»).

 • Spačatku ŭvajdzicie ŭ «Nałady», nacisnuŭšy na ikonku z tryma haryzantalnymi linijami. Abiarycie punkt «Historyja».
Vonkavy vyhlad mieniu YouTube
 • Naciśnicie punkt «Kiravać usioj historyjaj» u pravym baku.
Vyhlad mieniu «Kiravać usioj historyjaj»
 • U mieniu abiarycie punkt «Uzajemadziejańni».
Skrynšot mieniu «Uzajemadziejańni» ŭ «Historyi YouTube»
 • Dalej pierajdzicie ŭ punkt «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» da videa».
Skrynšot mieniu «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» na videa YouTube»
 • Tut možna abrać punkt «Vydalić usio» i nacisnuć «Vydalić» — historyja vašych łajkaŭ całkam vydalicca.
Vyhlad paćviardžeńnia vydaleńnia historyi vašych łajkaŭ. Naciśnicie «Vydalić»
 • Dalej viarniciesia nazad i abiarycie punkt «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» da kamientaryjaŭ». Tut niama takoj zručnaj funkcyi «Vydalić usio», ale možna vydalić ich pa adnym.
Skrynšot mieniu «Adznaki «Padabajecca» i «Nie padabajecca» na kamientaryjach YouTube»
 • Dla hetaha naciśnicie na «kryžyk» kala kamientara, a paśla paćvierdzicie vydaleńnie, nacisnuŭšy «Vydalić».
 • Viarniciesia nazad u mieniu «Uzajemadziejańni». Abiarycie punkt «Publikacyi dla supolnaściej». Tam znachodziacca publikacyi, jakija vy ŭpadabali, ale jakija aformlenyja jak tekstavyja pasty ŭ stužcy YouTube.
Mieniu «Uzajemadziejańni» ŭ Google «Maje dziejańni»
 • Abiarycie punkt «Vydalić usio» ź levaha boku. Paćvierdzicie vydaleńnie, nacisnuŭšy knopku «Vydalić».
Skrynšot mieniu «Vašy dziejańni z publikacyjami na YouTube»

Jak vydalić kamientary i paviedamleńni ŭ čatach u jutubie

 • Kab vydalić kamientary, pierajdzicie nazad u tym ža punkcie mieniu «Uzajemadziejańni», tolki abiarycie punkt «Kamientaryi dy adkazy». Tam taksama niemahčyma vydalić usie kamientary, tamu treba vydalać ich «paštučna», naciskajučy na «kryžyki».
Skrynšot mieniu «Vašy kamientaryi ŭ servisie YouTube»
 • Paśla hetaha viarniciesia ŭ mieniu «Uzajemadziejańni» i abiarycie punkt «Paviedamleńni ŭ interaktyŭnym čacie». Tut «schiema» takaja ž — ich možna vydalać tolki pa adnym.
Skrynšot mieniu «Vašy paviedamleńni ŭ čacie na YouTube Live»

Jak pačyścić vašy padpiski na YouTube

 • Viarniciesia ŭ mieniu «Uzajemadziejańni» i abiarycie punkt «Padpiski na kanały». Tam vy možacie prahladzieć uvieś śpis kanałaŭ i adpisacca ad ich pa adnym.
Skrynšot mieniu «Padpiski vašaha kanała YouTube»

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary5

 • kust
  17.04.2023

    a vied́ etu tiematiku nužno było podnimať v sientiabrie 2020hiu
 • Etot
  18.04.2023
  kust, tohda nužno było płakaty risovať i na łavki stanoviťsia
 • S
  18.04.2023
  kust, dy usie rabiłasia, navat lekcyi čytalisia prafiesijanałami. Prosta heta nie dapamoža, abmierkavann na sieminary pryjšło da vysnovy što tolki prafiesijanały moža vykanać usie patrabavańni biaśpieki. I to kali jaho pilnavać. Zvyčajny karystalnik nie zdolaje. Zvyčajnaje pytańnie aptymalnaści pamiž patrebaj dziejańnia i ryzykami. Kab usie pracavała dla umoŭ tatalitarnych krain, treba ad pačatku usie pačynajučy ad apieracyjnaj sistemy da usich karystalniki z prahram. Što nie realna.

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Usie naviny →
Usie naviny

Tramp raskazaŭ, što cudam jaho vyratavała ad kuli3

Łatvija z 16 lipienia zabaraniaje ŭjezd mašyn ź biełaruskimi numarami 3

Lidzija Jarmošyna pra svaje strachi ŭ 2020: Z parłamienta prabirałasia čornymi chadami11

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Hałoŭnaje
Usie naviny →