Navuka i technałohii22

Jak zaścierahčy siabie ŭ VK, Facebook i «Adnakłaśnikach» — padrabiazny hajd

«Naša Niva» ŭžo rabiła instrukcyju, jak ačyścić svoj profil u Instagram, a taksama raźbirałasia z miesiendžarami Telegram, Viber i WhatsApp. Hetym razam pakłapocimsia pra biaśpieku ŭ kłasičnych sacsietka — VK, Facebook i «Adnakłaśnikach».

«Ukantakcie»

Siarod starych sacsietak najbolšaj papularnaściu ŭ biełarusaŭ karystajecca rasijski VK. 

Pieršaje, z čaho možna pačać, — heta vyhlad staronki. U biahučych umovach varta rabić tak, kab maha mienš ludziej mahli bačyć raźmieščanuju infarmacyju. Ale varta razumieć, što prosta zrabić profil zakrytym — niedastatkova, bo nie viadoma, chto moža atrymać dostup da akaŭnta kahości sa śpisu vašych siabroŭ. Tamu, kab maksimalna siabie zaścierahčy, treba nacisnuć na kruhłaje fota vašaha profilu, a zatym pierajści ŭ «Nałady» > «Pryvatnaść». Tam amal va ŭsich palach lepiej vybrać varyjant «Tolki ja», kab navat nichto z vašych siabroŭ nie bačyŭ, na jakija hrupy vy padpisanyja, jakija vy zachoŭvajecie fota, videa i h.d. 

Nastupny krok dla biaśpieki — pošuk kamientaroŭ, jakija vy pakidali pad roznymi dopisami. Dla hetaha ŭ VK praduhledžany davoli zručny i prosty miechanizm. 

Kab znajści pakinutyja vami kamientary i inšyja reakcyi, treba pierajści ŭ «Naviny» i ŭžo tam u mieniu z pravaha boku prahladać patrebnyja vam vidy aktyŭnaściaŭ. 

Nacisnuŭšy na «Kamientaryi», u vas źjavicca ŭvieś śpis publikacyj, pad jakimi vy niekali pakidali kamientar. Pry nieabchodnaści vy možacie jaho vydalić. Taksama ŭ VK jość mahčymaść prahledzieć i inšuju vašu aktyŭnaść. Abraŭšy ŭ mieniu «Reakcyi», vy ŭbačycie nie tolki ŭpadabanyja vami zapisy, ale i kamientary inšych karystalnikaŭ, jakija vy acanili padabajkaj. 

Nastupny krok da biaśpieki — prahlad vašaj «Ściany», na jakoj nie tolki vy, ale i inšyja karystalniki mahli pakidać dopisy. Vydalać «ekstremickija» dopisy varta navat u tych vypadkach, kali vy zrabili svoj profil maksimalna zakrytym. 

Apošni vielmi važny krok — ačystka historyi pierapisak. 

Interfejs VK dazvalaje chutka vydalać razmovu, ale takim čynam vy vydalajecie jaje tolki z historyi stasunkaŭ dla svajho akaŭnta. Adnak VK daje mahčymaść vydalać adpraŭlenyja vami paviedamleńni nie tolki ŭ vas, ale i ŭ surazmoŭcy. Dla hetaha treba ŭvajści ŭ čat, vybrać patrebnaje paviedamleńnie, nacisnuć na «Vydalić» i abrać varyjant «Vydalić va ŭsich». Vaš surazmoŭca bolš nie budzie bačyć źmiest paviedamleńnia i navat infarmacyju ab tym, što vy jaho vydalili. Adzinaje, što ŭ jaho zastaniecca, — heta tyja paviedamleńni, jakija jon dasyłaŭ vam.

Paśla hetaha možna vyjści z dyjałohu ŭ ahulny śpis i ŭžo tam vydalić samu razmovu.

Jašče adzin raździeł, jaki varta pravieryć na najaŭnaść «niebiaśpiečnaha» kantentu — «Zakładki». Tam sabrany dopisy, jakija vy kaliści vyrašyli zachavać, kab nie zhubić u budučyni.

Facebook 

Jak i VK, amierykanski Facebook dazvalaje schavać ad karystalnikaŭ amal usiu infarmacyju, raźmieščanuju ŭ vašym profili, ale raźbiracca z usimi naładami tut krychu ciažej. Dobra, što ŭsie hetyja składanaści kampiensujucca najaŭnaściu pamočnika, jaki choć i nie zaŭždy prostaj movaj, ale nakiroŭvaje karystalnika ŭ patrebny raździeł mieniu.

Kab pierajści ŭ mieniu z naładami, vam treba nacisnuć na kružok sa strełkaj ▼, abrać «Nałady i pryvatnaść» > «Pryvatnaść». I jak i ŭ vypadku z VK, maksimalna abmiažoŭvajem śpis ludziej, jakija mohuć bačyć źmiest vašaj staronki.

Kab adšukać pakinutyja vami kamientary, padabajki i inšyja vidy aktyŭnaściaŭ, treba pierajści ŭ «Žurnał aktyŭnaści». Tam zachoŭvajucca ŭsie vašy dziejańni, pačynajučy ad historyi pošukavych zapytaŭ i prahledžanaha kantentu da napisanych kamientaroŭ i pastaŭlenych padabajek. 

Miechanizm vydaleńnia paviedamleńniaŭ u Facebook standartny. Tut taksama možna vydalać całkam čat, ale tolki ŭ siabie — u surazmoŭcy zastaniecca poŭnaja historyja pierapiski. Kab vydalić adasłanaje vami paviedamleńnie, daviadziecca zachodzić u dyjałoh, naciskać na «Vydalić» i abirać varyjant «Admianić adpraŭki dla ŭsich». Paśla čaho zamiest adpraŭlenaha raniej paviedamleńnia ŭ čacie zastaniecca nadpis «Vy skasavali adpraŭku paviedamleńnia».

«Adnakłaśniki»

Hałoŭnaje adroźnieńnie «Adnakłaśnikaŭ» ad Facebook i VK u tym, što pastaŭlenaja padabajka (kłas) raŭnaznačnaja repostu — dopis adlustrujecca i na vašaj staroncy. 

Ale abnoŭleny interfejs sacsietki dazvalaje pastavić «Pryvatny kłas», što zrobić jaho nie bačnym dla inšych karystalnikaŭ.

Kab adšukać raniej pastaŭlenyja «kłasy», treba ŭvajści ŭ braŭziery ŭ sacyjalnuju sietku i nacisnuć na svajo fota, raźmieščanaje ŭ vierchnim pravym kucie. U mieniu, jakoje źjavicca, naciśnicie na svajo imia. 

Potym treba ŭ profili pierajści va «Usio».

Šlach da pakinutych vami kamientaroŭ lažyć u adziele «Abmierkavańni».

Razabraŭšysia z padabajkami i kamientarami, možna pierajści da naładaŭ vyhladu staronki. Dla hetaha treba zajści ŭ «Nałady» i abrać raździeł «Publičnaść». Adzinaje, što adrazu kidajecca ŭ vočy, — davoli ścipły śpis punktaŭ, jakija možna schavać ad usich karystalnikaŭ. Tamu ŭ punktach, dzie niama mahčymaści abrać varyjant «Tolki ja», pakidajcie «Tolki siabry». 

Što tyčycca ačystki pierapiski, to jaje miechanizm amal całkam taki samy, jak ŭ VK i Facebook. Biez damoŭlenaści z surazmoŭcaj, sacsietka dazvalaje vydalić tolki adpraŭlenyja vami paviedamleńni. Paśla čaho možna vydalić i sam dyjałoh, ale ŭžo tolki z vašaha boku.

Miery zaściarohi z repostami i raździełam «Zachavanyja» u «Adnakłaśnikach» musiać być takimi samymi, jak i ŭ inšych dźviuch sietkach.

Čytajcie taksama: 

Jak pravilna pačyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab nie patrapić pad represii

Telegram i nie tolki — jak pravilna pačyścić miesiendžary, kab nie trapić pad represii

Kamientary2

  • Janka
    06.02.2024
    Prynamsi pra sietki VK, Adnakłaśniki i inšyja rasiejskija siervisy parada moža być tolki adzinaj - spyniać karystańnie imi.
  • Ekśpierd
    17.07.2024
    VK, Adnakłaśniki i Telehram - vydalić i zabycca pra ich nazaŭždy. U Instagram i Facebook nie vykarystoŭvać sapraŭdnaje imia i proźvišča, nie pościć asabistyja fotački, a lepš taksama vydalić ich (prynamsi, z telefona, jakim vy karystajeciesia ŭ Biełarusi).

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →