Hramadstva11

Mikałaj Kazłoŭ vyjšaŭ ź infarmacyjnaj błakady. Ale śmierć maci była dla jaho mocnym udaram

Pra heta «Narodnaj Voli» paviedamili paplečniki palityka, ad jakoha amal dva miesiacy nie było nijakich viestak z kałonii.

Mikałaj Kazłoŭ. Fota: «Naša Niva»

Eks-staršynia Abjadnanaj hramadzianskaj partyi byŭ asudžany na dva z pałovaj hady kałonii za ŭdzieł u adnym z maršaŭ pratestu ŭ žniŭni 2020 hoda. Pakarańnie jon adbyvaje ŭ mahiloŭskaj kałonii № 15.

«Kali ad Mikałaja amal dva miesiacy nie prychodziła nijakaj infarmacyi, heta było tryvožna, — raspaviadajuć paplečniki palityka. — Ciapier viestki ad jaho pryjšli. I zychodziačy ź ich, možna skazać tak: pa mierkach taho, dzie jon znachodzicca, situacyja bolš-mienš narmalnaja.

Trymajecca jon psichałahična i maralna dobra, usim pieradaje pryvitańni».

U minułym miesiacy ŭ Mikałaja Kazłova pamierła maci, ale na pachavańnie jaho nie puścili.

«Bolš za toje — navinu pra śmierć maci Mikałaju pieradali ź vialikim spaźnieńniem, — dadajuć blizkija palityka. — Strata rodnaha čałavieka stała dla jaho vielmi mocnym udaram.

Ale samaje hałoŭnaje, što apošnija dva tydni ad jaho pajšła infarmacyja. My dakładna nie viedajem, čamu da hetaha dva miesiacy nie było ad Mikałaja viestak, ale takaja zabarona tak prosta nie zdarajecca. Abo adbyvaŭ pakarańnie ŭ ŠIZA, abo byŭ admysłovy zahad. Była ž ahulnaja chvala takoj infarmacyjnaj błakiroŭki palitviaźniaŭ. Praŭda, Mikałaj z hetaj chvali, jak bačym, užo vyjšaŭ».

Kamientary1

  • Svabodu biełaruskim palitviaźniam!
    14.06.2023
    Šanoúny Mikałaj, trymajciesia. Trymajciesia i svajaki. Hodny, sumlenny Biełarus!

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paniadziełak staŭ samym haračym dniom u historyi nazirańniaŭ

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ12

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →