Ekanomika22

Hučna adkryli ŭ 2013-m i abviaścili bankrutam u 2023-m. Karotkaja i krasamoŭnaja historyja Asipovickaha vahonabudaŭničaha zavoda

Viarchoŭny sud Biełarusi abviaściŭ pra zaviaršeńnie spraŭ ab bankructvie šerahu pradpryjemstvaŭ. Bankrutam pryznany i Asipovicki vahonabudaŭničy zavod. Ekanamisty kažuć, što karotkaja historyja hetaha zavoda — jaskravy prykład niehaspadarlivaści i marnavańnia biudžetnych srodkaŭ, piša «Biełsat».

Asipovicki vahonabudaŭničy zavod. Fota: ovz.by

29 sakavika ekanamičny sud Mahiloŭskaj vobłaści pryznaŭ bankrutam zakrytaje akcyjaniernaje tavarystva «Asipovicki vahonabudaŭničy zavod». Praz dva tydni paśla pryniaćcia hetaj pastanovy infarmacyju raspaŭsiudziŭ Viarchoŭny sud.

Ambitnyja płany čynoŭnikaŭ, što tak i nie zrealizavalisia

Asipovicki vahonabudaŭničy zavod uźnik na bazie Asipovickaha vahonnaha depo. U 2008 hodzie ŭrad Biełarusi zaklučyŭ damovu z rasijskaj kampanijaj «Hrand Ekspres» nakont budaŭnictva zavodu, što budzie vypuskać čyhunačnyja vahony.

Čynoŭniki pierakonvali, što zavod, jaki kaštuje 160 miljonaŭ dalaraŭ, zmoža vypuskać 2,5 tysiačy hruzavych vahonaŭ i 2 tysiačy tank-kantejnieraŭ za hod. U 2011-m Jeŭrazijski bank raźvićcia vydaŭ kredyt na 63,5 miljona dalaraŭ pad harantyju ŭrada Biełarusi.

Asipovicki vahonabudaŭničy zavod. Fota: ovz.by

Budaŭnictva zavoda skončyli ŭ 2013 hodzie.

Ale zajaŭlenaj kolkaści vahonaŭ zavod nikoli nie vypuskaŭ. Užo ŭ 2016 hodzie Ekanamičny sud raspačaŭ viadzieńnie ŭ spravie vahonnaha zavoda ab ekanamičnaj niepłatazdolnaści.

Takim čynam, mieniej čym 10-hadovaja historyja pradpryjemstva, jakoje, mierkavałasia, budzie prybytkovym, zaviaršyłasia bankructvam i stratami. Hienprakuratura ad imia Biełaruskaj čyhunki źviarnułasia ŭ sud z pazovam da byłych uładalnikaŭ i kiraŭnikoŭ AVZ.

Paciarpieły bok patrabuje 23 miljony jeŭra i 16,2 miljona rubloŭ. Straty ciapier musić kampiensavać Minfin, a značyć, biełaruskija padatkapłatniki.

Biełaruskija ŭłady abvinavacili ŭ tym, što zavod staŭ bankrutam, top-mieniedžaraŭ, ale da adkaznaści nichto z kiraŭnictva zavoda nie byŭ pryciahnuty.

Kali zvažać, jak prymajuć pastanovy ŭ Biełarusi, vypadak z Asipovickim zavodam — kłasičnaja situacyja, raspaviadaje ŭ razmovie z «Biełsatam» Jarasłaŭ Kot, daradca Asacyjacyi biełaruskaha biznesu za miažoj. Zahady pastupajuć źvierchu, niama samastojnaha pryniaćcia pastanoŭ i, adpaviedna, adkaznaści.

«Tut uvohule dva vidy prablem. Pieršaja — niekampietentnyja kiraŭniki, jakija nie zdolnyja acanić i ŭzhadniajuć niejkimi karumpavanymi sposabami roznyja zachady. A pa-druhoje — heta ŭsio častka schiem dziela vyviadzieńnia hrošaj ź biudžetu. Jany atrymlivajuć datacyju na raźvićcio, hrošy dzielać i vyvodziać», — kaža ekanamist.

Pavodle ekśpierta, stvareńnie vahonaŭ — heta nie biznes nakštałt charčovaha. Rynak hetaj pradukcyjaj davoli chutka napaŭniajecca, i popyt na jaje padaje. Kali stvaryli dy pradali 2 tysiačy vahonaŭ, i jany pracujuć — treba šukać novyja rynki zbytu. A va ŭmovach sankcyj heta stała składanym, kaža Jarasłaŭ Kot.

U krainach SND niama instytuta reputacyi, a isnuje instytut suviaziaŭ, što jość karupcyjaj. Uvohule, stvaryć nieskładana, a voś pradać — heta sapraŭdy prablema. Zachoŭvańnie na składach taksama patrabuje šmat srodkaŭ, časam lepiej prosta pradać navat tańniej, čym zachoŭvać.

Asipovicki vahonabudaŭničy zavod. Fota: ovz.by

Vinavatyja čynoŭniki, ale da adkaznaści ich nie pryciahnuli

Surazmoŭca «Biełsata» kaža, što ŭ situacyi z pradpryjemstvam vina całkam na plačach čynoŭnikaŭ, jakija prosta nie musili prymać udziełu ŭ takich rečach.

«Pryčym tut čynoŭniki? Jany dajuć harantyi ad imia dziaržavy, ale ŭ ich niama kampietencyi, niama ekśpiertyzy. Nichto ź ich nikoli nie zajmaŭsia biznesam, tym bolš, u SND dziaržaŭnyja struktury manapalizavali čyhunku i nichto faktyčna ŭ SND nie ŭjaŭlaje, jak pracuje čyhunačny biznes. Na Zachadzie isnujuć pryvatnyja kampanii, jakija nabyvajuć častku čyhunki, majuć svaje ŭčastki i maršruty. Ale heta rynak i kankurencyja. U nas ža heta prosta pytańni čynoŭnikaŭ, suviaziaŭ, vyvad srodkaŭ ź biudžetu», — kaža Jarasłaŭ Kot.

Ekanamist dadaje, što čynoŭniki ŭvohule nie musiać udzielničać u takich pastanovach i nie musiać mieć paŭnamoctvaŭ uzhadnieńnia i vydavańnia harantyjaŭ pry stvareńni pradpryjemstvaŭ.

«Kali ž jany rasparadžajucca hrašyma ź biudžetu, dyk na jakoj padstavie jany nie pytajuć u nas i dajuć harantyi? I heta nie tolki prablema čynoŭnikaŭ, ale i prablema sistemy», — źviartaje ŭvahu ekanamist.

Jarasłaŭ Kot zaznačaje: kab takoje nie paŭtarałasia — treba decentralizavać ekanomiku. Treba dać mahčymaść mienavita miascovym uładam prymać pastanovy, a ŭłady, u svaju čarhu, musiać vybiracca. Tolki tady jany buduć pracavać dziela karyści ludziej, u intaresach vybarnikaŭ. Ciapier ža, kaža Jarasłaŭ Kot, čynoŭniki ŭ Biełarusi nie ŭmiejuć dapamahać ludziam. Jany vykonvajuć zahady, spuščanyja źvierchu.

Kamientary2

  • Abu
    19.04.2023
    Vahončyk troniecca, bardak astaniecca.
  • Piton
    19.04.2023
    nikohda takoho nie było i vot opiať!

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija z 16 lipienia zabaraniaje ŭjezd mašyn ź biełaruskimi numarami 3

Lidzija Jarmošyna pra svaje strachi ŭ 2020: Z parłamienta prabirałasia čornymi chadami11

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Maładoj ajcišnicy pahražaje da dziesiaci hadoŭ kałonii za achviaravańni Ukrainie

Hałoŭnaje
Usie naviny →