Hramadstva129129

Arhanizatar «Ruskich maršaŭ» stvaryŭ u Biełarusi palityčny ruch: jaho padtrymali pravasłaŭnaja carkva i «Rumoł»

Na palityčnym poli Rasii aktyŭničaje taki hramadski dziejač Siarhiej Baburyn. Jon z tych ludziej, chto nie zmoh pryniać razvał Savieckaha Sajuza — tolki ŭ 1990 hodzie jaho abrali nardepam RSFSR, a praz hod usio pasypałasia. Baburyn udzielničaŭ u putčy, zasiadaŭ u roznych kamitetach vyratavańnia kamunizmu, hałasavaŭ suprać Biełaviežskich pahadnieńniaŭ, ale…

Siarhiej Baburyn.

Potym Baburyn dvojčy abiraŭsia ŭ Dziaržaŭnuju dumu i byŭ tam navat namieśnikam staršyni, aktyŭna padtrymlivaŭ Prydniastroŭje, Paŭdniovuju Asieciju i Abchaziju, paśla čaho pačaŭ arhanizoŭvać nacyjanalistyčnyja «Ruskija maršy» dy stvarać svaje ruchi i partyi — bolš u Dumu jon nie abiraŭsia.

Nierealizavanyja palityčnyja ambicyi Baburyna znajšli vychad u roznych butaforskich tytułach kštałtu «prezidenta mižnarodnaj słavianskaj akademii navuk» i «staršyni mižnarodnaha słavianskaha kamiteta», jakimi jon pačaŭ abviešvacca paśla adsiačeńnia ad dziaržaŭnaj palityki.

U 2018 hodzie Baburyn bałatavaŭsia ŭ prezidenty Rasii z prahramaj viartańnia savieckich pryncypaŭ i zaniaŭ apošniaje miesca z 0,65%. 

Słovam, taki archietyp rasijskaha čyrvona-karyčnievaha palityka. 

Ź Biełaruśsiu Baburyna źviazvaje toje, što prodki jaho maci pachodziać adniekul z Bresckaj vobłaści. 

Tamu ŭ Biełaruś jon časam zajazdžaje, niekali navat traplaŭ u fokus «Našaj Nivy» — pamiatajecie psieŭdanavukovuju kanfierencyju ŭ Nacyjanalnaj biblijatecy, kali paru dziasiatkaŭ piensijanieraŭ pałochali adzin adnaho reptyłoidami i NATA?

Čytajcie taksama: Desant rasijskich čarnasociencaŭ vysadziŭsia ŭ Akademii navuk Biełarusi i BDU

Na toj «kanfierencyi» nie tolki šukali instrumienty baraćby ź sijanistami i masonami, ale i pradavali litaraturu, pryznanuju ŭ Biełarusi ekstremisckaj.

Tady, u 2016 hodzie, jaje arhanizoŭvaŭ Baburyn. Zrešty, paśla publikacyj u ŚMI dziaržaŭnyja ŭstanovy bolš nie vydavali pamiaškańni pad takija kanfierencyi. 

U 2016-m hodzie Baburyn sustrakaŭsia z tahačasnym ministram achovy zdaroŭja Žarkom i navat vydaŭ jamu «dypłom» «słavianskaj akademii»

I voś na adnym z sajtaŭ Baburyna źjaviłasia novaja infarmacyja datyčna Biełarusi — akazvajecca, dniami jon stvaryŭ tut palityčny ruch. 

Pryvodzim cytatu paviedamleńnia. 

«17 lipienia hrupa patryjatyčna nastrojenych palitykaŭ, hramadskich dziejačaŭ i duchavienstva ź Biełarusi i Rasii zasnavali rasiejska-biełaruski ruch «Hramadzianskaja inicyjatyva «Sajuz».

Paśla zakančeńnia Słavianskaha bazaru ŭ Viciebsku prajšoŭ ustanoŭčy źjezd: udzielniki źjechalisia z roznych rehijonaŭ Biełarusi, byli pradstaŭniki niekalkich biełaruskich palityčnych partyj, u tym liku dvuch parłamienckich.

Lidar adnoj ź ich, Aleh Hajdukievič, nie tolki bliskuča vystupiŭ, ale i ŭnios niekalki kaštoŭnych prapanoŭ. Jaskravym tempieramientam jon mnie nahadaŭ svajho baćku, Siarhieja Hajdukieviča, majho daŭniaha siabra.

Nievymoŭna rady byŭ sustrečy ź Mikałajem Siamionavičam Pietrušenkam, narodnym deputatam SSSR, znakamitym «čornym pałkoŭnikam» z hrupy «Sajuz». Nie bačyŭsia ź im z 1991 hoda. Amal nie pastareŭ, usio taki ž enierhičny i ŭ duchoŭnych pryncypach niazłomny.

Ad Viciebskaj jeparchii źjezd vitaŭ ajciec Andrej, a pierad pačatkam pracy va Uśpienskim kafiedralnym sabory prajšoŭ malebien, dzie pry ŭdziele 16 śviataroŭ nastajaciel chrama ajciec Michaił asabliva ŭšanavaŭ carskich pakutnikaŭ.

U najmudraj propaviedzi paśla nabaženstva ajciec Michaił, dajučy nakaz udzielnikam ustanoŭčaha źjezdu, pažadaŭ nie zabyvać ŭrokaŭ historyi i zrabić usio mahčymaje, kab Ukraina viarnułasia ŭ sajuz Biełarusi i Rasii», — havorycca ŭ paviedamleńni Baburyna. 

Chto ŭznačaliŭ novuju arhanizacyju? 

«Paśla haračaha abmierkavańnia adnahałosna było pryniata rašeńnie ab zasnavańni «Hramadzianskaj inicyjatyvy «Sajuz». Pry abrańni sustaršyniaŭ mnie pryjšłosia pałamać zadumku arhanizataraŭ, jakija prapanavali abrać sustaršyniami Baburyna i Lva Kryštapoviča. Absalutnaja bolšaść padtrymała maju prapanovu abrać sustaršyniami jašče i dvuch maładych siabraŭ arhkamitetu, Siarhieja Łušča i Stanisłava Byška. Elvira Mirsalimava, da našaha žalu, uziała samaadvod», — praciahvaje Baburyn.

Kolišni rabotnik Administracyi biełaruskaha prezidenta Kryštapovič, nieanacyst i «vołchv» antysiemickaj pahanskaj siekty Łušč — heta ŭsio fihuranty rasśledavańniaŭ «Našaj Nivy». 

Čytajcie taksama: Chto choča zrabić ź Biełarusi Zachodniuju Rasiju — daśje

Čytajcie taksama: Ad nieanacyzmu i zmahańnia z «juda-chryścijanskaj akupacyjaj» da studyi Davydźki: śpiecmateryjał pra kiraŭnika «Rumoła» Siarhieja Łušča

A chto taki Stanisłaŭ Byšok? 

Jon prezientuje siabie jak palityčnaha ekśpierta CIS-EMO — heta rasijskaja manitorynhavaja arhanizacyja, jakaja paśladoŭna pryznavała vybary ŭ aŭtarytarnych krainach rehijona demakratyčnymi. 

Ciapier Byšok aktyŭna zajmajecca roznymi intehracyjnymi prajektami: pravodziŭ forum «Ahulnaja kulturnaja spadčyna Biełarusi i Rasii» u Smalensku, maderuje kanfierencyi «Rassupracoŭnictva» u Minsku. Słovam, asvojvaje hrošy rasijskich fondaŭ. Detalova jaho bijahrafiju možna pačytać tut

Byšku zabaronieny ŭjezd u krainy Šenhiena — tam jaho paličyli destruktyŭnym i niebiaśpiečnym elemientam. 

Čytajcie taksama: Sietka: jak Rasija stvaraje ŭ Biełarusi rehijanalnyja sajty na bazie aŭtaraŭ z «Rumoła» i NODa 

Baburyn z ajcom Uładzimiram, nastajacielem chrama śviatoha Michaiła, jaki budujecca ŭ Viciebsku

Niaŭžo mahčyma, kab prarasijskija elemienty pačali stvarać palityčnyja ruchi, dy jašče i ŭ kampanii carkoŭnikaŭ i aficyjnych deputataŭ? 

Najpierš my spytalisia pra heta ŭ nastajaciela hałoŭnaha viciebskaha pravasłaŭnaha chrama, ajca Michaiła, jaki nibyta dabrasłaviŭ udzielnikaŭ źjezdu.

«Ja skazaŭ što my pavinny ŭ adzinaj dziaržavie žyć. Pad achovaj śviatoj pravasłaŭnaj carkvy, Ukraina, Biełaruś i Ruś — jość śviataja Ruś», — padzialiŭsia śviatar źmiestam svajoj pramovy. 

Na pytańnie, ci jon sapraŭdy ličyć, što nam treba admovicca ad svajoj niezaležnaści, śviatar adkazaŭ emacyjnym słohanam: 

«Maja dumka, što my pavinny… pad adzinaj! pravasłaŭnaj! charuhvaj! kročyć u carstva niabiesnaje!».

Što ž na hetaj sustrečy rabiŭ Hajdukievič-małodšy, i jakija jašče partyi byli?

«Ja ŭ Viciebsk jeździŭ pa svaich spravach, — skazaŭ jon «Našaj Nivie», — Tam niechta jašče źbiraŭsia, niešta stvarali… Niejkaja arhanizacyja pa sudziejničańni intehracyi Biełarusi i Rasii. Naša partyja taksama za heta vystupaje, tamu ja vystupiŭ, ale ŭ stvareńni arhanizacyi ŭdziełu nie braŭ. My byli prosta haściami. Ja havaryŭ, što treba skaracić čynoŭnikaŭ Sajuznaj dziaržavy, bo jany ničoha nie vyrašajuć, ni na što nie ŭpłyvajuć. Ja vystupiŭ i pajechaŭ u svaju partyju. Ja starajusia vystupać pierad usimi. Kali mianie słuchajuć, to niechta moža mianiać mierkavańnie. Baburyna viedaju daŭno, nie z usim zhodny, ale pavažliva staŭlusia da jaho. Aproč nas, byli kamunisty i Respublikanskija partyja pracy i spraviadlivaści. Ale jany taksama va ŭtvareńni nie ŭdzielničali, a byli haściami».

Źviartaje ŭvahu padbor histaryčnych postaciaŭ na ścianie

Što za mety stavić pierad saboj novy ruch? 

Pra heta my zapytalisia ŭ sakratara Baburyna, Dźmitryja Saina. 

«Arhanizacyja skiravanaja na paskareńnie intehracyjnych pracesaŭ Biełarusi i Rasii. Tam byli pradstaŭniki RPC, heta taki patryjatyčny duchoŭna-pravasłaŭny prajekt, naceleny na intehracyju narodaŭ. Chto budzie kiravać, kali intehracyja skončycca? Historyja rasstavić na svaje miescy — kali stanie takoje pytańnie, to stanie jasna, chto što ŭznačalić. Narody, kali stanie pytańnie ab kiraŭniku sajuznaj dziaržavy, zrobiać vybar, hruntujučysia na simpatyjach i antypatyjach. Pryncypy «Sajuznaj dziaržavy» marudziacca, hramadskaść Biełarusi i Rasii abjadnoŭvajecca, kab nadać hetamu impuls», — skazaŭ Sain. 

Admietna, što chacia hety «Sajuz» nibyta aficyjna i stvorany tolki ciapier, ale mierapryjemstvy ad imia hetaj niezarehistravanaj arhanizacyi pravodzilisia ŭžo letaś

Kuryravaŭ ich lidar «Rumoła» Siarhiej Łušč. 

Jon čytaŭ lekcyi pra nieabchodnaść abjadnańnia Rasii i Biełarusi — uvaha! — dla vajennasłužačych bresckaj čaści sił śpiecyjalnych apieracyj. 

Sałdat u aŭdytoryju dla Łušča pryvioŭ Ivan Čarkasaŭ, małodšy aficer, starlej, namieśnik kamandzira bataljona pa ideałahičnaj rabocie 38-j asobnaj desantna-šturmavoj bryhady. 

«Heta abaronazdolnaść našaj ahulnaj dziaržavy, byvajuć roznyja situacyi ŭ žyćci, i my pavinny być da ich hatovy», — akreśliŭ svajo razumieńnie patryjatyzmu Čarkasaŭ u kamientaryi telebačańniu. 

Bresckija studenty i desantniki na lekcyi Łušča.

Kamientary129

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Usie naviny →
Usie naviny

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?15

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała22

Kruty: Boh pasłaŭ urahan, kab prezident paradavaŭsia, što stvoranaja im sistema vystajała

Hałoŭnaje
Usie naviny →