Hramadstva9393

Ad nieanacyzmu i zmahańnia z «juda-chryścijanskaj akupacyjaj» da studyi Davydźki: śpiecmateryjał pra kiraŭnika «Rumoła» Siarhieja Łušča

Niadaŭna staršynia Biełteleradyjokampanii Hienadź Davydźka zaprasiŭ u efir prahramy «Kłub redaktaraŭ» Siarhieja Łušča — lidara prarasijskaj arhanizacyi «Rumoł» (ad «Ruś mołodaja») — razam ź im Davydźka abmiarkoŭvaŭ listapadaŭski numar «Našaj Nivy».

Źjaŭleńnie kiraŭnika «Rumoła» ŭ efiry centralnaha biełaruskaha kanała naviało «Našu Nivu» na dumku raskazać čytačam pra žyćciovy šlach Łušča, jaki jašče zusim niadaŭna byŭ «vałchvom» nieanacysckaj pahanskaj siekty «Schoron Jež Słavien», a ciapier staŭ hościem dziaržaŭnaha telebačańnia.

Najpierš, chto taki Siarhiej Łušč? Siabie jon pazicyjanuje jak ruskaha, jaki žyvie ŭ Biełarusi, vystupaje za jednaść słavian i ideały «ruskaha śvietu», jamu 33 hady.

Jon — «namieśnik staršyni kardynacyjnaj rady kiraŭnikoŭ hramadskich abjadnańniaŭ rasijskich suajčyńnikaŭ u Respublicy Biełaruś».

Padnačalenaja Łušču arhanizacyja «Rumoł» aktyŭna ŭdzielničaje ŭ mierapryjemstvach Fondu Harčakova i «Rassupracoŭnictva», aktyvisty ładziać mierapryjemstvy pa razdačy hieorhijeŭskich stužak, roznyja sieminary-dyjałohi «rasijskich suajčyńnikaŭ» dy inšaje.

Toj ža ž pryjezd čarnasocienskaha prapahandysta Starykava i inšych hastraloraŭ u Minsk i Mahiloŭ arhanizoŭvaŭ «Rumoł».

Słovam, ruch całkam vykonvaje dekłaravanuju metu pašyreńnia ruskaj kultury ŭ Biełarusi i stvareńnia «biezbarjernaj ruskamoŭnaj prastory».

Mienavita Łušč — asnoŭny ideołah i ruchavik «Rumoła», jon jaho i stvaryŭ na pačatku 2000-ch.

«Naša arhanizacyja ŭźnikła na bazie Biełaruskaha respublikanskaha hramadskaha abjadnańnia «Ruś» u 2004 hodzie i była jaho moładzievym kryłom. Pastupova kalektyŭ raźvivaŭsia i staviŭ pierad saboj novyja ambitnyja mety. U 2010 našaja arhanizacyja była aficyjna zarehistravanaja ŭ Ministerstvie justycyi Biełarusi», — raskazvaŭ sam Łušč vydańniu «Sajuz».

Jak farmiravalisia słavianafilskija pohlady Siarhieja Łušča?

Voś tut i pačynajecca samaje cikavaje.

Praz svaje krynicy «Naša Niva» zdabyła šakujučyja padrabiaznaści ideałahičnaj evalucyi kiraŭnika «Rumoła».

Hetaje fota zroblena ŭ 2007 hodzie — u lesie pad Minskam, vykinuŭšy ruki ŭ nacysckim vitańni, stajać udzielniki pahanskaj antysiemickaj siekty «Schoron Jež Słavien» — jany śviatkujuć viasielle pary svaich paplečnikaŭ (na fota źleva).

U jakaści hościaŭ zaprošanyja skinchiedy i siabry biełaruskaha adździaleńnia ekstremisckaj arhanizacyi «Nacyjanał-sacyjalistyčnaha adzinstva» (Rus — NSO).

Sam Łušč na vierchnim fota ŭ kadr nie trapiŭ, ale jon hałoŭny na hetym śviacie, heta pa jahonym zakliku ludzi «zihujuć» — jon «vołchv», jaki pravodzić abrad. 

Voś jon nižej na tym ža śviacie, u siniaj vopratcy vałchva, lohka paznajucca «maładyja». 

«Schoron Jež Słavien»

Što tam uvohule adbyvajecca? — spytajecie vy. 

«Schoron Jež Słavien» — heta pahanska-nieanacyscka-antysiemickaja arhanizacyja, jakuju stvaryŭ i dahetul uznačalvaje «Narodny haspadar, žrec usich słavian, viarchoŭny vołchv usieja Rusi Uładzimir Bahumił II Halak, Jark Voŭk Schoron Jež Słovien Žreckaha vojska słavianskaha naroda» (Uładzimir Halakoŭ). 

Siekta stvoranaja ŭ Rasii, ale maje svaje adździaleńni ŭ «Bieła Rusi», «Mała Rusi», «Čyrvona Rusi» i hetak dalej. 

Ideałohija hruntujecca na niekalkich «śviatych» knihach, napisanych «Bahumiłam»: «Soncavarot», «Tryzna», «Społach»; i niasie tradycyjnyja dla nieanacysckich supołak na postsavieckaj prastory idei ab abranaści «słavianskaj nacyi» i škodnikach-žydach.

«Na słavianskaj ziamli tolki adzin narod — słavianie, astatnija — nami nie zabityja», — vytrymka z bahumiłaŭskaj «Razmovy Duchoŭnaha cara Usioj Rusi z žyda-chazarskimi prychvastniami». 

Udzielniki siekty pakłaniajucca kamianiam, jakija palivajuć pivam ci kvasam, a taksama ŭtykajuć u svaje ałtary chałodnuju zbroju, što simvalizuje achviaraprynašeńnie.

Hałoŭny antahanist — «Čarnaboh», u samarobnyja idały jakoha ŭdzielniki siekty kidali nažy padčas abradaŭ. 

Voś uzor «kapišča», pierad im staić Łušč (tvar byŭ zamazany aŭtaram fota). Fota bolš śviežaje, ź inšaha mierapryjemstva «Schoron Jež Słoviena» u 2009 hodzie.

Udzielniki rytuałaŭ nazyvajuć siabie «Słavienami» ad słoŭ «słava» i «viena»: maŭlaŭ, u ichnich vienach ciače kroŭ słaŭnych słavian. 

Hetyja tłumačeńni, jak i inšyja detali abradaŭ i vopratki, vydumlaŭ «Bahumił Druhi», jaki vyvodzić svaju bijahrafiju ad niejkich «naŭharodskich vałchvoŭ XII stahodździa». 

«Bahumił II» u centry.

Svajoj metaj centralnaja rada «Schoron Jež Słaviena» nazyvaje ŭźjadnańnie «padzielenych słavianskich plamionaŭ» i zachop ułady, dakładniej, «mirny pierachod ułady ad niesłavianskaha kiravańnia ŭ našyja zakonnyja i prahnyja da ŭłady ruki. Ułada daść nam kostku, miasa, tłušč i mahčymaści».

Adepty siekty «Bahumiła» taksama vystupajuć suprać «dziasiatkaŭ stahodździaŭ juda-chryścijanskaj akupacyi». Na pytańnie, jak spałučałasia jahonaje «radnavierstva» z chryścijanskimi dohmami, Łušč «Našaj Nivie» nie adkazaŭ.

Aznajomicca z teoryjami vieščuna «Bahumiła» možna, pahladzieŭšy hetaje videa za 2011 hod — jon vystupaje ŭ adnoj ź biełaruskich škoł, dzie administracyja pa niedahladzie pradastaviła pamiaškańnie pad schodku jahonych adeptaŭ. 

«Viarchoŭnaha vołchva» zaprasiła biełaruskaja filija arhanizacyi. 

U pakazalnaj pramovie «vołchv» raskazvaje pra ŭładu «mienšaści» (habrejaŭ) nad «słavianskaj bolšaściu», nie adnojčy ŭskidaje pravuju ruku ŭ nacysckim vitańni, hukajučy słovy «Słava Rusi — śmierć nierusi! Słava rodu — śmierć urodam!» Z zały ŭsie jahonyja vokličy choram paŭtarajuć. 

Taksama jak uzor — «abrad» «parušeńnia carstva Iŭdziejskaha». 

A voś fota ź mierapryjemstva filijała «Schoron Jež Słoviena» u «Čyrvona Rusi».

Dadać štości ciažka, aproč taho, što znamiony padazrona nahadvajuć łahatyp «Rumoła» — padzieleny na čatyry častki romb z kropačkami; tolki što ŭ «Rumoła» hety simvał na čyrvonym, a nie čornym fonie. 

Znamia «Rumoła». Siarhiej Łušč z hieorhijeŭskaj stužkaj na pinžaku pravaruč. 

Taksama nam udałosia zdabyć videa na paciechu hledačam, dzie «Bahumił II» i Siarhiej Łušč razam u kadry: «vołchv Viečasłaŭ» — takoje imia ŭ psieŭdapahanstvie ŭziaŭ sabie Łušč — trymaje za ruku svajho idejnaha načalnika, patresvajučy siakieraj «Pieruna». 

«Bahumił» u hety momant zaklikaje «adsiakać ad siabie inarodnych».

Hetaje videa zroblena pad Minskam u 2012 hodzie, kali «Rumoł» užo daŭno dziejničaŭ. 

Darečy, kab rukapakłaścisia ŭ «vałchva» «śviatoha vojska słavianskaha», treba było piersanalna źjeździć u Rasiju da «Bahumiła» i prajści navučańnie — hetak sam «vołchv usich słavian» apisaŭ nam praceduru. 

My źviarnulisia da Siarhieja Łušča z prośbaj adkazać na pytańni «NN» adnosna jahonaj dziejnaści ŭ «Rumole» i siekcie «Schoron jež słavien», adnak jon admoviŭsia, spasłaŭšysia na zaniataść.

Asabliva ŭsprymajucca paśla hetaha supolnyja mierapryjemstvy «Rumoła» i Pravasłaŭnaj carkvy.

Pra ideałahičnyja pierakanańni byłych «prychadžan» Łušča, a ciapier aktyvistaŭ «Rumoła», taksama varta skazać paru słovaŭ z ulikam taho, što «Rumoł» — ruchavik roznych akcyj pamiaci da ŭhodkaŭ zakančeńnia Vialikaj Ajčynnaj vajny. 

«88» — častka ličbavaj abrevijatury nieanacystaŭ, ličba značyć padvojenaje «H» u łacinskim ałfavicie: «Chajl Hitler». 

Voś zusim niadaŭniaje fota — chto paznaje ŭ hetym chłopcy, što abdymajecca z Łuščom i nosić stylizavanuju majku «88», razdatčyka hieorhijeŭskich stužak u Minsku? 

Voś jašče adzin z kiraŭnikoŭ «Rumoła» na momant pieršych hadoŭ pracy arhanizacyi. 

Voś jašče adzin paplečnik Łušča — «palityčny analityk «Rumoła» Siarhiej Śmirnoŭ razvažaje pra Hitlera ŭ kamientarach da fota na svajoj staroncy «UKantakcie»…

Darečy, sumnaviadomy «baciuška sa svastykaj» taksama braŭ udzieł u mierapryjemstvach «Rumoła», adno ź jakich razahnali fanaty futbolnaha kłuba «Partyzan». 

Jak bačym, u arhanizacyju pa prasoŭvańni «ruskaha śvietu» sabralisia piersanažy ź niajasnymi, časam ekstremisckimi ideałami i kumirami.

Pry ŭsich namahańniach schavać svaje raniejšyja pryhody, jany nie ŭ stanie ścierci ŭsiaho.

Dziŭna, što asobnyja kiraŭniki dziaržaŭnych ŚMI dajuć trybunu takim ludziam.

Kamientary93

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady18

U minskaj kramie znajšli pradukt, jaki kaštuje 12 tysiač rubloŭ za kiłahram. Jon zapakavany ŭ boks suprać kradziažu

Bujnyja donary-demakraty źbirajucca zamarozić 90 miljonaŭ dalaraŭ unioskaŭ na kampaniju Bajdena1

«Pačuj mianie. Ty — mudak». Prapahandyst Kazakoŭ u žyvym efiry daŭ majstar-kłas zavočnaj palemiki16

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii25

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →