Mierkavańni22

Čamu Łukašenka paprakaŭ svaich prapahandystaŭ za temu Ukrainy?

Na miedyjaforumie, dzie sabralisia supracoŭniki dziaržaŭnych ŚMI, Alaksandr Łukašenka raskrytykavaŭ niekatorych prapahandystaŭ. Jon skazaŭ, što tyja łajuć usich i ŭsia, nie razabraŭšysia. «Nu što vy ŭvieś čas treplecie hetuju Ukrainu? Vy ž nie zabyvajciesia pra toje, što kaliści nam daviadziecca ź imi naładžvać adnosiny». «Naša Niva» spytała ŭ analityka Alaksandra Frydmana, što mohuć aznačać padobnyja zajavy.

Alaksandr Łukašenka i Uładzimir Zialenski padčas sustrečy ŭ Žytomiry, 4 kastryčnika 2019 hoda. Fota: Pyotr Sivkov/TASS

Ekspromt abo zahadzia padrychtavanaja pramova?

Analityk Alaksandr Frydman ličyć, što nie varta pierabolšvać značeńnie hetych zajaŭ i spadziavacca, što dziaržprapahanda pačnie pracavać pa standartach žurnalistyki.

«Prynamsi z taho, što nam pakazvali, heta ŭsio bolš nahadvała dyjałoh vielmi staroha čałavieka, jaki raspaviadaje pra svoj ułasny dośvied, nazirańni, svaje ŭłasnyja ŭražańni i ŭsprymańnie. Heta nie vyhladała tak, što jon razdaje niejkija zahady», — adznačaje Frydman.

Analityk miarkuje, što kali treba, to prapahandysty atrymlivajuć zahady, dzie ŭsio absalutna dakładna vyznačana, jak rasstaŭlać akcenty, jak pakazvać voś heta i heta.

«Tut bolš padobna da taho, što jamu asabista niešta nie spadabałasia, ci jon paličyŭ, što heta zališniaje, bo napady na Ukrainu sapraŭdy ŭzmacnilisia.

Mahčyma, niešta zakranuła jaho asabista, kali išli niejkija abrazy ŭ bok ukraincaŭ, bo jon lubić kazać, što maje ŭkrainskija karani. Mahčyma, u toj momant Łukašenka prosta pryhadaŭ niešta takoje, bo jaho pramova nie vyhladała, jak niešta prahramnaje i padrychtavanaje».

@nashaniva Łukašenka paraiŭ Azaronku apuścicca na ziamlu #łukašenka #biełaruś #našaniva #biełaruśnovosti #propahanda #azarienok #biełaruskajamova ♬ Funny Guy - Parry Music

Reakcyja na słovy Łukašenki musić być

Taksama Alaksandr Frydman adznačaje, što zajavy Łukašenki hučali davoli supiarečliva, bo z adnaho boku jon nakidvaŭsia na tak zvanuju «aŭtarskuju žurnalistyku», a ź inšaha — niekalki razoŭ chvaliŭ Azaronka i Mukavozčyka.

Ryhor Azaronak. Fota: skryn strymu

Pry hetym historyk nie admaŭlaje, što niekatoryja źmieny mohuć adbycca, pakolki ŭ piersanalisckich dyktaturach abaviazkova musić być reakcyja na słovy dyktatara.

«Pakolki jon nie skazaŭ, jak jamu dakładna patrebna, ciapier pierad prapahandaj staić zadača ŭłavić, jakim čynam zrabić tak, kab jamu spadabałasia».

Mohuć adbycca kaśmietyčnyja źmieny

Na dumku Frydmana, chutčej za ŭsio prapahandysty ŭ chutkim časie atrymajuć ad Uładzimira Piarcova bolš kankretnyja ŭkazańni.

Tamu bližejšymi dniami budzie cikava panazirać za pieradačami Azaronka, tekstami Mukavozčka i praŭładnym telehram-kanałam «Žoŭtyja źlivy». Treba pahladzieć, jakuju jany buduć vykarystoŭvać terminałohiju.

«Maja teza, što ŭkraincaŭ pačnuć mienš abražać, a voś na tak zvanych «zmaharoŭ» heta raspaŭsiudžvacca nie budzie, bo ź imi možna rabić što zaŭhodna.

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Prapahandysty ŭvohule aryjentujucca na tuju terminałohiju, jakuju vykarystoŭvaje Łukašenka. A jamu ŭvohule padabajecca słova «miarzotniki», jany za im paŭtarajuć u svaich tekstach, bo dumajuć, što kali jany paŭtarajuć za Łukašenkam, to dakładna nie pamylajucca.

Tamu ŭ dačynieńni da «zmaharoŭ» ničoha nie źmienicca. Źmieny mahčymyja tolki ŭ dačynieńni da Ukrainy i ŭkraincaŭ, ale kaśmietyčnyja, bo što tyčycca Ukrainy, to biełaruskaja prapahanda nie robić ničoha aryhinalnaha, a tolki paŭtaraje i vykarystoŭvajucca rasijskija naratyvy. Kali jany źmieniacca ŭ Rasii, to źmieniacca i ŭ Biełarusi», — kaža Alaksandr Frydman.

Padsumoŭvajučy — moža źmianicca terminałohija, a nie sutnaść.

Kamientary2

  • Fan
    29.05.2024
    Małodčy syn Łukašenki - Kola Abielski-Łukašenka - napałovu ŭkrainiec. Dumaju z hetym źviazanyja takija zajavy Łukašenki.
  • Ajnienie
    29.05.2024
    Fan, niet tam ukrainskoj krovi. Ni kapli. Kola tipičnyj cyhan, užie łysiejet.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →