Hramadstva4545

Pamior Chans-Hieorh Vik, jaki na styku stahodździaŭ sprabavaŭ abjadnać biełaruskuju apazicyju

Niamiecki dypłamat i raźviedčyk pražyŭ doŭhaje i źmiastoŭnaje žyćcio: 96 hadoŭ.

Chans-Hieorh Vik. Fota: Jeŭraradyjo

Jak stała viadoma «Našaj Nivie», pamior Chans-Hieorh Vik. Heta adbyłosia 15 maja, ale viadoma stała tolki siońnia.

Spadar Vik naradziŭsia 28 sakavika 1928 hoda ŭ Hamburhu. Skončyŭ Hamburhski ŭniviersitet (1954), dzie vyvučaŭ prava i fiłasofiju. Z 1954 pa 1993 hady pracavaŭ u Ministerstvie zamiežnych spraŭ FRH. U 1974—1977 hadach byŭ pasłom FRH u Iranie, u 1977—1980 — pasłom FRH u SSSR, u 1980—1985 — pastajannym pradstaŭnikom FRH u NATA. U 1985—1990 hadach Chans-Hieorh Vik byŭ kiraŭnikom Fiederalnaj raźviedvalnaj słužby.

Z 1998 pa 2001 hady — Chans-Hieorh Vik byŭ kiraŭnikom Kansultatyŭnaj naziralnaj hrupy ABSIE ŭ Biełarusi, marna sprabujučy abjadnać biełaruskuju apazicyju.

Napiaredadni prezidenckich vybaraŭ 2001 hoda źjaviŭsia artykuł u «Sovietskaj Biełoruśsii» «Apieracyja «Bieły busieł», dzie ŭ najlepšych tradycyjach kanśpirałohii hazieta namalavała Ch.-H. Vika jak voraha, jaki placie zmovy, u jakich udzielničaje biełaruskaja apazicyja.

I naadvarot, amatary teoryi zmovy ź inšaha boku malavali jaho jak prychilnika biełaruskich uładaŭ.

Kamientary45

 • FF
  25.05.2024
  Zianon hulaje
 • Stračanaje pakaleńnie
  25.05.2024
  Heta toj, z-za kaho my zaraz majem hetuju karumpavanuju hrantaapazicyju. Vik zakłaŭ bombu zapavolennaha dziejańnia pad biełaruskaj demakratyjaj pry Viačorku-starejšym, efiekty jakoj my zaraz bačym pry Viačorku-małodšym na psieŭdadziejnaści Ofisaŭ-Kabinietaŭ Cichanoŭskaj, kali hałoŭnaje, za što i dajuć hrošy, - fotka ŭ inście, a nie vynik pracy.
 • FF
  25.05.2024
  Stračanaje pakaleńnie, zhodny z kožnym słovam. Akramia taho, usie hetyja dziejačy addali Biełaruś u rasiejskuju śfieru, raźličvajučy, što demakratyja pryjdzie da nas... z Maskvy! 

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman8

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202519

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman8

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →