Hramadstva

Kaardynacyjnaja rada apublikavała hrafik svajoj vybarčaj kampanii

Vybarčaja kamisija dla praviadzieńnia vybaraŭ u Kaardynacyjnuju radu ciapier u pracesie farmavańnia. Ciaham sakavika projdzie hałasavańnie KR pa składzie vybarčaj kamisii, paviedamlajecca ŭ telehram-kanale Kaardynacyjnaj rady.

Da 15 krasavika maje skončycca farmavańnie śpisaŭ vybarčych subjektaŭ i padača dakumientaŭ na rehistracyju ŭ kamisiju. Zapłanavany dedłajn u rehistracyi kandydataŭ — 22 krasavika.

Pavodle płanaŭ, ahitacyja zojmie adzin miesiac — z 25 krasavika pa 25 traŭnia. Hałasavańnie praciahniecca try dni, z 25 pa 28 traŭnia 2024 hoda. Pieršyja vyniki abjaviać nie paźniej za 29 traŭnia. Na padaču i razhlad skarhaŭ zakładzieny pieryjad z 29 traŭnia pa 8 červienia. Kančatkovyja vyniki vybaraŭ buduć abvieščanyja 8 červienia 2024 hoda.

Pieršaje pasiadžeńnie Kaardynacyjnaj rady treciaha sklikańnia płanujuć pravieści 15 červienia 2024 hoda.

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →