Śviet

Pamior ukrainski akcior-komik Jaŭhien Chait, udzielnik kultavaha «Džentlmien-šou»

Akcior, jaki prasłaviŭsia ŭdziełam u kultavym adeskim «Džentlmien-šou», pražyŭ 62 hady. U jaho spyniłasia serca.

Sumnuju navinu paviedamiŭ siabar artysta, frontmien «Džentlmien-šou» Aleh Filimonaŭ u fejsbuku.

«Siońnia ranicaj (u niadzielu) pamior naš siabar, piśmieńnik-satyryk, dramaturh, paet, błohier, pradziusar, čałaviek, ź jakim my siabravali i pracavali z 1986 hoda, Ženia Chait. Spyniłasia serca, choć jon nikoli nie skardziŭsia. Pišu i nie da kanca razumieju, što adbyłosia. Žeńka — razumny, vielmi piaščotny i talenavity čałaviek. Vydatnyja vieršy, pryhožyja i hłybokija ese ŭ Instagram. Jak ža jon lubiŭ žyćcio!», — napisaŭ jon.

Jaŭhien Chait byŭ udzielnikam adnoj z najlepšych kamandaŭ KVZ 1980-ch — kamandy KVZ Adeskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta — «Adeskija džentlmieny», jakaja vyjhrała turnir u 1987 hodzie.

Zatym kamanda stvaryła pieradaču «Džentlmien-šou», jakaja vychodziła na rasijskich centralnych kanałach i, vidać, była treciaj pa papularnaści paśla «Haradka» Illi Alejnikava i Juryja Stajanava i «Masak-šou».

Zatym Chait byŭ scenarystam prahramy «Hołyja i śmiešnyja».

Cyrymonija raźvitańnia adbudziecca siońnia ŭ Adeskaj kinastudyi i praciahniecca z 12 da 14 hadzin. Pachavajuć akciora na Tairaŭskich mohiłkach, piša korrespondent.net.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki35

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki35

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →