Śviet66

Pamior eks-kiraŭnik kampartyi Savieckaj Estonii. U 1988-m jon nie pabajaŭsia vystupić za niezaležnaść

Vajna Vialjasu było 92 hady. Prezident Ałar Karys vykazaŭ spačuvańni siamji i siabram niabožčyka.

Vajna Vialjas. Wikimedia Commons

Vajna Vialjas (Vaino Väljas) naradziŭsia 28 sakavika 1931 hoda na vostravie Chijumaa. U 1955 hodzie skončyŭ Tartuski dziaržaŭny ŭniviersitet. Z 1949 hoda byŭ na kamsamolskaj pracy.

U 1980—1986 hadach Vialjas pracavaŭ pasłom SSSR u Vieniesuele, a ŭ 1986—1988 hadach — pasłom u Nikarahua.

U červieni 1988 hoda jon byŭ abrany pieršym sakratarom Kampartyi Estonskaj SSR. U listapadzie 1988 hoda Vajna Vialjas vystupiŭ za pryniaćcie Dekłaracyi ab suvierenitecie, jakaja abviaščała viaršenstva zakonaŭ Estonskaj SSR nad zakonami SSSR.

Dekłaracyja ab dziaržaŭnym suvierenitecie Estonii stała pieršaj na «paradzie suvierenitetaŭ» respublik SSSR. 16 listapada ciapier štohod adznačajecca ŭ Estonii jak Dzień adradžeńnia. 

Praz paŭtara hoda, 8 maja 1990 hoda, Viarchoŭny Saviet Estonskaj SSR prahałasavaŭ za adnaŭleńnie dziejańnia Kanstytucyi niezaležnaj Estonii 1938 hoda.

Niezaležnaść Estonija, u adroźnieńnie ad padziej u Litvie i Łatvii, atrymała dosyć biaskroŭna.

Paśla raskołu ŭ šerahach kamunistaŭ Vialjas uznačalvaŭ praestonskaje kryło partyi z 1990 pa 1992 hod. Z 1992 pa 1995 hod byŭ staršynioj Estonskaj demakratyčnaj rabočaj partyi.

U niezaležnaj Estonii jon atrymaŭ niekalki ŭznaharod i byŭ uklučany ŭ śpis 100 najvybitnych estoncaŭ.

Kamientary6

 • Zianon
  17.01.2024
  Anatol Starkou, ty chłusiš, čamu jany vyjšli tady z zali, dobra viadoma
 • Kiler trolaŭ
  17.01.2024
  Anatol Starkou, kakošnik nadzień, trol łukašyscki
 • Znajemy
  17.01.2024
  Anatol Starkou, a svoj partbilet kudy dzieŭ?

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Salihorskim rajonie znajšli vusienia vielmi redkaha matylka. Čamu my tak redka jaho bačym?3

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii2

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →