Skrynšot z tranślacyi VBU, na jakuju siońnia padklučaŭsia supracoŭnik KDB. Fota pradstaŭlenaje supracoŭnikami Volnaha biełaruskaha ŭniviersiteta

Skrynšot z tranślacyi VBU, na jakuju siońnia padklučaŭsia supracoŭnik KDB. Fota pradstaŭlenaje supracoŭnikami Volnaha biełaruskaha ŭniviersiteta

Što adbyłosia padčas zaniatkaŭ i jak tudy patrapiŭ kadebist?

Pra heta nam raskazaŭ adzin z supracoŭnikaŭ VBU:

«Volny biełaruski ŭniviersitet — heta najpierš adkrytaja navučalnaja placoŭka.

Dla niekatorych prahram my pravodzim bolš pilnyja pravierki, da prykładu, intervju z kožnym, a taksama spraŭdžvajem praz asobaŭ, jakich paznačajuć jak mahčymych rekamiendataraŭ. Naprykład, dla Škoły hramadskich lidaraŭ.

Ale dla bolšaści kursaŭ pahłyblenaj vieryfikacyi padčas adboru nie adbyvajecca. To-bok, my starajemsia — prahladajem śpisy tych, chto padajecca, hladzim, kaho jany paznačyli jak asobaŭ, jakija mohuć ich vieryfikavać. Harantyj heta nie daje. I ja nie vyklučaju, što siarod našych słuchačoŭ mohuć być ahienty śpiecsłužbaŭ.

Tamu my budujem takuju sistemu, u jakoj nie važna, buduć ci nie na zaniatkach sieksoty abo supracoŭniki śpiecsłužbaŭ. Ad samaha pačatku my kažam pra biaśpieku i pakidajem mahčymaść kožnamu vybrać svoj uzrovień abaronienaści — to-bok, udzielniki padčas zaniatkaŭ mohuć nie ŭklučać videa i vykarystoŭvać psieŭdanim, heta ž možna zrabić i na płatformie Moodle, na jakoj prachodziać kursy. To-bok dla ŭsich ludziej unutry Biełarusi i dla achvotnych za jaje miežami ŭsim bačnyja tolki psieŭdanimy ŭ zumie.

Taksama my adklučyli bačnaść asabistych źviestak udzielnikaŭ kursaŭ — šarahovym udzielnikam niedastupnyja ni śpis udzielnikaŭ kursu, ni ichnija elektronnyja pošty, ni ichnija profili.

Pierad samoj sustrečaj hetym razam nie było vieryfikacyi tych, chto ŭvachodzić na zaniatak. Na zaniatkach, da jakich padklučyŭsia Byčak, było 19 udzielnikaŭ. Asoba, jakaja spyniła sustreču pa prośbie ŭdzielnika, navat nie źviarnuła ŭvahu na niknejm, pad jakim padklučaŭsia Byčak.

Siońnia adbyłosia toje samaje — adzin z udzielnikaŭ zaniatka źmianiŭ avatar na vinšavańnie z dniom supracoŭnika KDB. Hetym razam my sačyli za tranślacyjaj i adrazu vydalili hetaha ŭdzielnika. Jon mieŭ psieŭdanim «Pavieł Vojtaŭ».

Ja nie vyklučaju, što i na hety kurs zapisaŭsia ahient ci supracoŭnik śpiecsłužbaŭ».

Takim čynam, kadebisty mahli daviedacca tolki niknejmy tych, chto prysutničaŭ na zum-sustrečy, a taksama častku niknejmaŭ inšych udzielnikaŭ kursaŭ, jakija zadavali pytańni na forumie Moodle abo pad kursam. Astatnija źviestki, kali ŭsio sapraŭdy naładžana tak, im niedastupnyja.

Jak abaranicca padčas anłajn-navučańnia?

Pa-pieršaje, zapisvajeciesia tolki na kursy ad pravieranych inicyjatyŭ, kali jany źviazanyja z palitykaj abo vy ličycie, što za ŭdzieł u ich vas mohuć represavać u Biełarusi. Arhanizatary majuć jak śpisy ŭdzielnikaŭ, tak i matyvacyjnyja listy ad ich, što robić ich adzinymi, chto vałodaje piersanalnymi źviestkami ŭdzielnikaŭ.

Pa-druhoje, padčas rehistracyi na kurs abo kali vas tudy prymuć, abmiarkujcie z arhanizatarami pytańni biaśpieki i źviarnicie ŭvahu na toje, što jany prapanujuć u hetym punkcie. Piśmienna apisanyja praviły biaśpieki — heta taksama rysa dobrych arhanizataraŭ kursaŭ.

Pa-treciaje, kali vy nie publičnaja asoba, paznačajcie jak maha mienš źviestak pra siabie. Pry rehistracyi na płatformach vykarystoŭvajcie jak maha mienš svaich piersanalnych źviestak, a taksama zaŭždy paśla rehistracyi zachodźcie ŭ nałady, kab pravieryć, jak možna palepšyć biaśpieku. Naprykład, Moodle dazvalaje chavać vaš e-mail dla inšych karystalnikaŭ na vypadak, kali pra heta zabuducca administratary, taksama tam možna źmianić vašy źviestki, kali vy ich ŭžo paznačyli.

Taksama lepš nie ŭklučajcie videa padčas zaniatkaŭ, lepš pišycie tekstam, čym razmaŭlajcie hołasam, a taksama vykarystoŭvajcie psieŭdanimy, nie źviazanyja z vami.

Čytajcie taksama:

Aficer KDB uklučyŭsia ŭ žyvy efir sieminara pa biaśpiecy ŭ Biełaruskim moładzievym chabie

«Pieršyja dźvie chviliny dumaŭ, što heta žart». Naviednik sieminara pa biaśpiecy, da jakoha dałučyŭsia KDB, raskazaŭ, što tam adbyvałasia

Jak zarehistravać ananimnyja akaŭnty ŭ Telegram, sacsietkach i inšych miesiendžarach — padrabiazny hajd

Клас
11
Панылы сорам
8
Ха-ха
5
Ого
2
Сумна
5
Абуральна
12