Fota ilustracyjnaje

Fota ilustracyjnaje

Google Tablica

Bolšaść amataraŭ pachodaŭ vykazałasia za toje, što hety biaspłatny servis — numar adzin u płanie padrychtoŭki pachodu i zdolny značna palehčyć žyćcio, kali turysty padarožničajuć hrupaj. Ahulny dostup da dakumienta dazvalaje sfarmavać raskładku ježy, vyznačyć ryštunak, jaki adsutničaje, sabrać kantakty ŭsich udzielnikaŭ.

U tablicy zručna padbivać finansy i raźmiarkoŭvać pa torbach ahulny ryštunak i pradukty. Akramia taho, u tablicy zručna raźmiarkoŭvać ludziej u transparcie, kali hrupa vialikaja, a ludzi jašče nie znajomyja.

Skrynšot tablicy

Skrynšot tablicy

OsmAnd

Druhi pa papularnaści adkaz — mabilnaja prahrama OsmAnd. Jana słužyć dla afłajn-navihacyi. Z dapamohaj prahramy možna prakłaści maršrut z ulikam typu transpartnaha srodku i pieravažajučych daroh (rek), stvaryć kambinavanyja treki. Jość mahčymaść pa chodzie ruchu zapisvać svoj maršrut.

Akramia taho, na kartu možna impartavać čužy trek i dalej ruchacca pa im. Isnuje mahčymaść papiarednie aznajomicca ź vizualnymi danymi maršrutu — spuski, padjomy, adlehłaści.

Prahrama biaspłatnaja, ale jość dadatkovyja płatnyja funkcyi, takija jak ubudavańnie nadvorja i vidžet vyšyni.

Skrynšoty prahramy

Skrynšoty prahramy

Maps.me

Prahrama dla mabilnych pryład, daŭno znajomaja mnohim, usio jašče karystajecca papularnaściu. Dziakujučy Maps.me, u vas u ruce budzie afłajn-karta i GPS-navihatar, navat biez padłučeńnia da Internetu. Praŭda, papiarednie treba nie zabycca zahruzić kartu rehijona ŭ pamiać mabilnaj pryłady.

Karysnaja fiška — paznaki. Dazvalaje adznačać na karcie luboje miesca, kab u dalejšym znajści jaho ci padzialicca.

Prahrama biaspłatnaja, ale jość dadatkovy płatny kantent — prafiesijnyja daviedniki, a taksama maršruty, stvoranyja błohierami. Praŭda, apytanyja biełaruskija karystalniki skazali, što da płatnaha kantentu nikoli nie źviartalisia.

Organic Maps

Jašče adna mabilnaja afłajn-karta z navihacyjaj ad stvaralnikaŭ prykładańnia Maps.me. U asnovie — danyja OpenStreetMap (OSM), z adkrytym zychodnym kodam, z fokusam na pryvatnaść i biaśpieku karystalnikaŭ. Stvaralniki zajaŭlajuć, što na hetych detalovych i chutkich kartach možna znajści miescy, jakich niama ni ŭ jakich inšych kartach.

Organic Maps padtrymlivaje 100% funkcyj biez aktyŭnaha internet-padklučeńnia.

Fota mabilnaj karty

Fota mabilnaj karty

Manymap

Heta zručny płanavalnik maršrutu, jaki prakładaje trek pamiž dźviuma zadadzienymi punktami, adznačanymi na karcie. Možna vybrać typ pieramiaščeńnia — pieššu, horny ci šašejny rovar, aŭtamabil, pa rekach.

Skrynšot karty

Skrynšot karty

Na karcie ŭ biaspłatnaj viersii možna redahavać tolki adzin maršrut. Kab adkryvać nieabmiežavanuju kolkaść maršrutaŭ, na adnoj karcie pryjdziecca kupić hadavuju padpisku — 39 dalaraŭ.

Mapswater.com

Interaktyŭnaja karta pa pryhožych i niezvyčajnych miescach dla amataraŭ vodnaha turyzmu. Na kartu naniesienyja płatnyja i biaspłatnyja stajanki, parohi, krynicy i słavutaści, raźmieščanyja ŭzdoŭž rek. Možna pahladzieć fota i apisańnie kožnaha abjekta. Luby vodnik moža nanieści na kartu svaje pryhožyja miescy i padzialicca fatahrafijami. Kartu robiać entuzijasty, tamu pra hrošy havorka nie idzie.

Skrynšot karty

Skrynšot karty

Sajt Ministerstva lasnoj haspadarki

Mienavita tut raźmieščanaja aktualnaja «Karta zabaronaŭ i abmiežavańniaŭ na naviedvańnie lasoŭ» .

U pažaraniebiaśpiečny pieryjad — a takija ŭ nas byvali časta sioleta — miascovyja orhany ŭvodziać zabaronu na naviedvańnie lasoŭ.

«Uviadzieńnie zabarony maje na ŭvazie poŭnuju admovu ad naviedvańnia lasoŭ hramadzianami (u tym liku dla prahułak, adpačynku na pryrodzie i h. d.), a taksama ŭjezd transpartu, za vyklučeńniem słužbovaha», — havorycca na sajcie Ministerstva. Pakarańnie — ad papiaredžańnia da 12 bazavych vieličyń.

Voś i vymušanyja turysty, pierš čym adpravicca ŭ pachod, naviedvać aficyjny sajt Ministerstva lasnoj haspadarki. Pasłuha biaspłatnaja. Usio apłačana padatkapłatnikami.

mls.by

mls.by

Heta biaspłatnaja anłajn-prahrama, jakaja dazvalaje amataram aktyŭnaha adpačynku stvarać śpisy rečaŭ dla pachodaŭ i dzialicca hetymi śpisami. Prahrama stvoranaja, kab dapamahčy karystalnikam pamienšyć vahu svajho ryštunku i aptymizavać zaplečniki dla maksimalnaj efiektyŭnaści.

Prahrama asabliva papularnaja ŭ asiarodździ lehkachodaŭ, zaplečnik jakich z poŭnym ryštunkam važyć 5-10 kh.

Skrynšot tablicy

Skrynšot tablicy

SkyView

«Lažyš na palanie ŭ lesie i ŭjaŭlaješ siabie astranomam», — tak apisaŭ svoj dośvied adzin z apytanych turystaŭ. SkyView — heta prahrama dla vyvučeńnia zornaha nieba. Navodziš smartfon na kavałačak načnoha nieba i na ekranie bačyš padśvietlenyja zorki, płaniety, suzorja i spadarožniki. Prahrama biaspłatnaja. Prasunutaja viersija (upgrade) dazvalaje bačyć bolš hłybokija hałaktyki, bolš spadarožnikaŭ i pazbaŭlaje ad rekłamy: 1,99 dalara za ŭstanoŭku.

Shroom ID

Hryby — dobraja dabaŭka da racyjonu turysta. Kali jany sapraŭdy jadomyja. Nie pamylicca z vybaram dapamoža smartfon i prahrama, jakaja identyfikuje hryb. Dastatkova sfatahrafavać hryb i zahruzić fota, jak Shroom ID vydaść usiu infarmacyju.

Prahrama płatnaja, 36 dalaraŭ za hod. Probnaja biaspłatnaja viersija — 3 dni. Tamu, kali hrupa vialikaja, a pachod praciahły, sumiesnymi namahańniami možna całkam biaspłatna karystacca ŭsimi pieravahami prahramy.

Fota prahramy

Čytajcie taksama:

«Praca ŭ mory dała zrazumieć, što ŭsio ŭ hetym žyćci mahčyma». Biełaruska pracuje na łajnierach i hladzić śviet, a doma ratuje žyvioł

«Ty nibyta ŭ hatelnym numary, ale ŭ toj ža čas jak i na pryrodzie». Biełarusy raskazali, jak heta — padarožničać pa krainie aŭtadomam

Jehipiet, Maldyvy, Indyja i nie tolki. Kudy biełarusu pajechać vosieńniu da mora?

Jehipiet, Maldyvy, Indyja i nie tolki. Kudy biełarusu pajechać vosieńniu da mora?

Клас
4
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0