Hramadstva1414

U kaho ciapier danyja biełarusaŭ, što pisali ŭ čat-bot płana «Pieramoha»?

Pytańni, u čyich rukach takija danyja, ci abaronienyja jany, zastajucca złabadzionnymi ŭ śviatle raskołu ŭ «Bajpole». «Naša Niva» paprasiła adkazać na ich baki kanfliktu. 

Padpałkoŭnik Stanisłaŭ Łupanosaŭ kaža, što kantakty biełarusaŭ, jakija pisali ŭ «Bajpoł», znachodziacca ŭ biaśpiecy.

«Čat-bot i kantrol nad siervierami płana «Pieramoha» znachodziacca ŭ zakonnych uładalnikaŭ, jak i raniej, a taksama ŭ śpiecyjalistaŭ, jakija prajšli ŭsie patrebnyja pravierki, u tym liku i palihraf, i majuć dostup da raboty z hetymi danymi», — adznačaje jon.

Z adkazu Łupanosava vynikaje, što hetyja danyja kantraluje zarehistravanaja ŭ Polščy «Fundacja Bypol». Jaje prezidentam z 23 žniŭnia 2022 hoda źjaŭlajecca Alaksandr Azaraŭ. Siabrami praŭleńnia arhanizacyi zastajucca Stanisłaŭ Łupanosaŭ, Uładzimir Žychar, Maćviej Kuprejčyk.

Apošnija dva, pa słovach Łupanosava, niadaŭna admovilisia prachodzić palihraf.

Zajavu Kuprejčyka, što «Bajpoł» pakinuła 80 pracentaŭ siabroŭ arhanizacyi, Stanisłaŭ Łupanosaŭ ustrymlivajecca kamientavać.

Jon kaža, što padtrymlivaje zvarot Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta z zaklikam časova ŭstrymacca bakam ad «lubych biahučych kamientaroŭ i interpretacyj».

Kamientar Kuprejčyka nakont danych biełarusaŭ «Naša Niva» na momant publikacyi nie atrymała.

Pra kanflikt u abjadnańni byłych supracoŭnikaŭ siłavych struktur, jakija padtrymali pratest u 2020 hodzie, stała viadoma 8 červienia.

U hety dzień zjaviłasia videa kiraŭnika «Bajpoła» Alaksandra Azarava, u jakim jon zajaviŭ, što arhanizacyja straciła kantrol nad svaim jutub-kanałam i akaŭntami ŭ sacyjalnych sietkach. Azaraŭ abvinavaciŭ u zavałodańni imi supracoŭnika «Bajpoła» Maćvieja Kuprejčyka i «hrupu asob», źviazanych ź im. Pryčynaj kanfliktu jon nazvaŭ admovu niekatorych supracoŭnikaŭ prachodzić palihraf.

Kuprejčyk nazvaŭ inšuju pryčynu — finansavuju nieprazrystaść arhanizacyi.

Uviečary 8 červienia Abjadnany pierachodny kabiniet vydaŭ karotki kamientar pra kanflikt u «Bajpole». Było abvieščana: tak jak «Bajpoł» źviazany z Kabinietam, to apošni «pačynaje pravierku z metaj vyvučeńnia abstavin hetaj situacyi, vypracoŭki vysnoŭ i pryniaćcia adpaviednych rašeńniaŭ».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Durnota ci zdrada? Kamientar «Našaj Nivy» pra situacyju ŭ «Bajpole»

Chranałohija kanfliktu ŭ «Bajpole» — što za čym adbyłosia

«Uziaŭ dubinku ŭ supracoŭnikaŭ i pakazaŭ, jak treba bić». Bajpołaviec — pra ministra Kubrakova

Kamientary14

 • Taronto
  09.06.2023
  Zoiši vas rabiaty ŭsich u kiehiebie dziačcie nievierajatnyja svaim nievierajatnym, źlivać vaša ŭsie
 • Acab
  09.06.2023
  I hałoŭnaje, siabry.
  Ŭsia hetaja milicyja admaŭlajecca kamentavać, niedahavorvaje, ŭstrymlivajecca, bo niespravazdačnaja vam, tym chto davieryŭ svaje danyja (tut, kaniešnie, asobny śmiech, jak ŭ paŭnočnaamerykanskich štatach, nia majučy nia toje što śpisu numaroŭ pašpartoŭ, a i samych pašpartoŭ, pieramahli ŭ hramadzianskaj vajnie), a spravazdačnyja tym, chto im hranty płacić. Pakidaju pa-za ŭvahaj, nakolki maralna stasoŭna amerykanskaha ci tam eŭrapiejskaha padatkaabkładanaha na jaho karku sprabavać raźviazać svaje prablemy, hetaje raźviazańnie na taki kapył i niemažlivaje, i vy nia viedajecie, chto nibyta były mmilicyjantam płacić i jakija pierad imi mety vystaŭlaje
 • Jabaćka
  09.06.2023
  Čujsvuju ja s takimi pieramožcami dapieramožvajemsia, čto budiet odna altiernativa - v jedinyj mohučij

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu1

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu

Hałoŭnaje
Usie naviny →