Što za bot «Mahnit» i jakija źviestki Telegram-akaŭnta jon moža źbirać?

Hety bot u telehramie milicyjanty apošnim časam zapuskajuć mnohim zatrymanym. Inicyjatyva CyberBeaver ličyć, što heta moža być samanapisany bot siłavikoŭ, zadača jakoha — sabrać infarmacyju z akaŭnta.

«My miarkujem, što jon, tearetyčna, moža źbirać usie padpiski, vydavać ID i numar telefona, kantakty, moža sapraŭdy dałučacca da niejkaj bazy siłavikoŭ i prahaniać pa joj. Taksama moža zaleźci ŭ bazu źviestak, u jakoj fihuruje akaŭnt, i vydać supołki, na jakija čałaviek byŭ raniej padpisany, ale ciapier adpisaŭsia. Ale tam moža być i šmat inšych funkcyj, mienš vidavočnych», — miarkujuć u inicyjatyvie.

«Kaniešnie, bolšuju častku z hetych danych možna znajści inšymi srodkami, ale, kali taki bot, tearetyčna, źbiraje ŭsie źviestki ŭ adnu bazu, to pieraśled ludziej stanovicca praściejšym», — dadajuć u CyberBeaver.

Kibierpartyzany schilnyja prypisvać botu bolš ścipłyja funkcyi. Jany ličać, što ŭsio, što jon moža sabrać — heta ID telehram-karystalnika, imia karystalnika i imia akaŭnta (biahučyja i ŭkazanyja pry rehistracyi akaŭnta), to-bok, toje samaje, što možna sabrać i biez dostupu da akaŭnta, a taksama numar telefona, jaki i tak bačny siłaviku, jaki maje ŭ rukach telefon.

Jak padrychtavacca da taho, što na vašym akaŭncie zapuściać «Mahnit»?

Mieć akaŭnt «čystym». To-bok, rehularna čyścić pierapiski i čaty va ŭsich sacsietkach (prynamsi dla siabie), nie ŭstupać u adkrytyja palityčnyja hrupy i nie pisać tam kamientaryjaŭ, kali vy nie ŭpeŭnienyja ŭ biaśpiecy akaŭnta, nie zachoŭvać pratesnych fota ŭ telefonie.

Važna viedać. Jakim čynam represiŭnyja orhany dastajuć užo vydalenuju infarmacyju z Telegram i što možna z hetym zrabić?

Kali na vašym akaŭncie ŭžo jość śled z supołak ci vy razumiejecie, što pry analizie botam «Mahnit» vam pahražaje pieraśled, to varta akaŭnt vydalić i stvaryć nanova. Heta nie harantyja biaśpieki, ale našmat lepš, čym nie rabić hetaha.

Ja vydaliŭ Telegram-akaŭnt. Ja ŭ biaśpiecy?

«Kibierpartyzany» rajać taksama stvaryć asobny akaŭnt dla palityčnych čataŭ i kanałaŭ. Paśla hetaha — zahruzić «Partyzanski telehram» i naładzić iłžyvy kod-parol, pry ŭvodzie jakoha hety akaŭnt budzie aŭtamatyčna chavacca abo prahrama budzie vychodzić ź jaho. Pry pieratrusie tady možna ŭvieści falšyvy kod-parol i pakazać «čysty» akaŭnt, ź jakoha vy nie padpisanyja na palityčnyja čaty i kanały.

Videainstrukcyja pa nastrojkach «Partyzanskaha telehrama» jość tut.

Jak uvohule padrychtavacca da ahladu telefona siłavikami?

Varta sačyć nie tolki za telehramam, ale i za inšymi sacsietkami i miesiendžarami, bo ich taksama praviarajuć. Taksama važna nadziejna vyčyścić «pratesnyja» fota z telefona i inšych sacsietak i miesiendžaraŭ — prynamsi tyja, u jakich fihurujuć realnyja ludzi.

U samim telefonie i vašych akaŭntach uvohule nie musić być nijakich vidavočnych začepak: pačynajučy ad «zastaŭki» i zakančvajučy asabistaj pierapiskaj.

Što rabić, kali na vašym akaŭncie ŭžo zapuskali bot «Mahnit»?

«Kibierpartyzany» rajać, pa-pieršaje, nikoli bolš nie padpisvacca z hetaha akaŭnta na palityčnyja kanały abo čaty.

Pa-druhoje, jak maha chutčej akaŭnt vydalić.

Pa-treciaje, kali vy razumiejecie, što paśla zapusku bota «Mahnit» i atrymańnia źviestak pra vaš akaŭnt vam pahražaje kryminalnaja sprava, to padumać, nakolki niebiaśpiečna zastavacca ŭ krainie.

Čytajcie taksama:

Kotatogram: hubazikaŭcy pakazali, jak jany analizujuć pratesnyja čaty. Voś što varta viedać

Zatrymali byłoha maderatara sietki «Kiroŭcy 97%», na jakoha nie mahli vyjści dva hady. Raspaviadajem, čaho jon nie ŭličyŭ

Tłumačym, jakim čynam siłaviki znachodziać karystalnikaŭ Telegram i jak hetaha paźbiehnuć

Telegram i nie tolki — jak pravilna pačyścić miesiendžary, kab nie trapić pad represii. Padrabiazny hajd

Jak pravilna čyścić svoj akaŭnt u Instagram, kab zaścierahčy siabie. Padrabiazny hajd

Raskazvajem, jak daviedacca, dzie i kamu vy stavili łajki ŭ sacsietkach, i pierastrachavacca

Jak nadziejna vyčyścić foty z vašych smartfonaŭ — padrabiazny hajd

Jak zaścierahčy siabie ŭ VK, Facebook i «Adnakłaśnikach» — padrabiazny hajd

Клас
24
Панылы сорам
9
Ха-ха
4
Ого
9
Сумна
16
Абуральна
54