Stała zrazumieła, jakim čynam analizujucca čaty. Dla hetaha siłavik zachodzić u čat, karystajučysia klijentam Telegram, jaki nazyvajecca Kotatogram. Heta starońni klijent prahramy, jaki maje dadatkovyja funkcyi, da prykładu, mahčymaść bačyć ID karystalnikaŭ i paviedamleńniaŭ u čatach.

Taksama jon dazvalaje ekspartavać čaty ŭ farmacie json, zručnym dla dalejšaha analizu. Pry eksparcie čatu ŭ archiŭ składajucca taksama paviedamleńni tych, chto vyjšaŭ z čata, ale nie vydaliŭ paviedamleńni.

Miarkujučy pa ŭsim, u jakaści prahramy dla prahladu fajłaŭ vykarystoŭvajecca Visual Studio Code ad Microsoft. Cikava taksama, što kopija čatu ŭ videa — ad 2 listapada 2022 hoda.

Na fota — interfejs prahramy i danyja, jakija analizujuć hubazikaŭcy

Na fota — interfejs prahramy i danyja, jakija analizujuć hubazikaŭcy

Dalej siłaviki stvarajuć tablicu (abo ŭručnuju, abo z dapamohaj starońnich prahramaŭ), u jakuju ŭniesienyja ŭsie karystalniki čatu, jakija niešta tam pisali, uklučna, jak my kazali vyšej, z tymi, chto vydaliŭsia z čata abo vydaliŭ akaŭnt. U tablicy jość pali «ID», «imia», «proźvišča», «username», «telefon» i «kolkaść paviedamleńniaŭ».

ID zachoŭvajuć navat vydalenyja akaŭnty, i ich možna prahladzieć, to-bok kali čałaviek vydaliŭ akaŭnt, ale pra akaŭnt jość niešta ŭ siłavikoŭ ci «prabiŭnych» botaŭ, to jaho možna znajści.

Na fota tablica z usimi karystalnikami čatu i kolkaściu paviedamleńniaŭ, jakija jany napisali

Na fota tablica z usimi karystalnikami čatu i kolkaściu paviedamleńniaŭ, jakija jany napisali

Miarkujučy pa ŭsim, dalej siłaviki ŭručnuju šukajuć hetych ludziej ŭ bazie «T-Pošuk», jakoj karystajucca śpiecsłužby Biełarusi. Niekatorych ludziej dadatkova «prabivajuć» rasijskim botam «Voka Boha», jaki ŭtrymlivaje danyja sa źlitych ci skradzienych bazaŭ danych (heta bačna, kali «prabić» hetyja akaŭnty hetym botam ułasnaručna, ale tak nie va ŭsich).

Paśla, chutčej za ŭsio, siłaviki prosta «adpracoŭvajuć» tych, kaho jany znajšli pa-chutkamu. Ale praź vialikuju kolkaść ludziej u čatach, jakich lohka znajści, pracy ŭ ich dastatkova.

Što z hetaha vynikaje, kali vy pisali ci kamientavali ŭ adkrytych telehram-čatach?

Dyktatura ŭ Biełarusi mnohaje z taho, što zakonna, interpretuje jak niezakonnaje. Heta datyčyć, u tym liku, luboj krytyki ŭłady i apazicyjnaj dziejnaści. Bolš za toje, mnohaje abviaščajecca niezakonnym zadniaj dataj. Čałaviek naležaŭ da hrupy ŭ mesendžary pa miescy žycharstva, ci pa miescy pracy, ci pa palityčnych intaresach, i heta byŭ zakonny čat. Ale z časam jaho abviaščajuć ekstremisckim, i pačynajuć pieraśledavać za fakt prynaležnaści da jaho — a vy moža ŭžo i zabyli, što ŭ im udzielničali.

Pra toje, jak mienavita łukašenkaŭcy deananimizujuć ludziej u telehramie, my ŭžo pisali ŭ našym artykule. Ale paŭtorym koratka toje, što datyčyć adkrytych čataŭ (i nieŭzabavie raskažam, jak stvarać ananimnyja akaŭnty ŭ telehramie i sacyjalnych sietkach).

Pa-pieršaje, važna čas ad času mianiać akaŭnt, pažadana — pierastvarać jaho na virtualny ci zamiežny numar. Čym daŭžej isnuje vaš akaŭnt, tym bolšaja imaviernaść, što vy pakinuli ślady, jakija dazvolać vas vyličyć. Pierad vydaleńniem akaŭnta lepš vydalać historyju vašych paviedamleńniaŭ u čatach i dyjałohi z usimi vašymi surazmoŭcami z abodvuch bakoŭ.

Pa-druhoje, u lubych publičnych čatach pamiatajcie ab praviłach infarmacyjnaj hihijeny. Nie raźmiaščajcie ŭ čatach nijakaj piersanalnaj infarmacyi — miesca pracy, žycharstva ci ŭzrost. Uvohule nie znajomciesia ź ludźmi ŭ ananimnych čatach i nie rabicie tam nieabdumanych vykazvańniaŭ.

Dobraja štuka — Partyzanski Telegram (jaki niadaŭna adnaviŭsia i vypraviŭ bolšaść svaich chibaŭ), u im možna mieć dva akaŭnty. U P-telehramie jość mahčymaść stvaryć niesapraŭdny kod-parol (instrukcyi tut), nabor jakoha aŭtamatyčna vydalaje źmiest akaŭnta, jaki vy nie chacieli b, kab čytali tyja, chto vas zatrymlivaje.

Ahułam, pierš čym napisać niejki kamientar, spyniajciesia i zadumvajciesia. Słovy nie zaŭsiody dapamahajuć spravie, a ŭ Biełarusi, jakaja pieratvaryłasia ŭ tatalitarnuju dziaržavu, uvohule časam procipakazanyja.

Čytajcie jašče:

Tłumačym, jakim čynam siłaviki znachodziać karystalnikaŭ Telegram i jak hetaha paźbiehnuć

Zatrymali byłoha maderatara sietki «Kiroŭcy 97%», na jakoha nie mahli vyjści dva hady. Raspaviadajem, čaho jon nie ŭličyŭ

HUBAZiK zatrymaŭ nataryusa za ŭdzieł u pratestach. Ź ich videa jasna, jakim čynam na jaje mahli vyjści

Клас
102
Панылы сорам
6
Ха-ха
6
Ого
9
Сумна
20
Абуральна
51