Hramadstva3131

Łukašenka adkazaŭ, na kaho hatovy abmianiać palitviaźnia Pačobuta

Padčas pasłańnia Alaksandra Łukašenki da jaho źviarnulisia z pytańniem pra abmien Andreja Pačobuta. Juryj Vaskrasienski zapytaŭ, jaki adkaz budzie polskim uładam, jakija hatovy na hety abmien.

Andrej Pačobut. Fota: BiełTA

Zadajučy svajo pytańnie, Juryj Vaskrasienski naŭmysna skaziŭ proźvišča palitviaźnia. Alaksandr Łukašenka ŭ svaim adkazie spačatku nazvaŭ proźvišča dziejača polskaj nacyjanalnaj mienšaści pravilna, paśla taksama pačaŭ pierakručvać.

«Jany prapanujuć nam abmianiać Pačobuta na niejki kavałak miažy. Na «Babroŭniki», punkt propusku. Kali mnie prapanavali, ja naohuł byŭ u žachu. Jak možna čałavieka abmianiać na punkt propusku? Nu nie treba vam hety punkt — dobra, zakryvajcie. My tudy praktyčna nie jedziem u metach ekanomiki i dziaržaŭnych intaresaŭ. Ale abmien dyk abmien, — zajaviŭ Alaksandr Łukašenka.

— Mahu siońnia publična (ja jašče nie daručaŭ našym adpaviednym orhanam i vam pra heta nie kazaŭ), ale skažu publična:

kali jany chočuć Pačobuta hetaha ci Pačabuta abmianiać na niešta, nu dyk u nas u Polščy Łachuški (tak Łukašenka nazyvaje adnaho ź lidaraŭ apazicyi Paŭła Łatušku. — NN). Ale mianiać Łachušku na Pačabuta adzin na adzin ja nie pahadžusia, usiu hrupu siudy. Jany tam — jak heta, NAU, HAU, jak nazyvajecca hety ŭrad na čale ź im — siudy hety ŭrad na čale z Łachuškam, i ja addaju Pačabuta.

Pieradaj im, da viečara vyrašym pytańnie».

Vykazaŭsia Łukašenka i nakont Śviatłany Cichanoŭskaj.

«Śviatłanie damoŭ treba jechać. Nu kolki joj dali, 10—12 hod za supraćpraŭnuju dziejnaść? (Cichanoŭskaj zavočna prysudzili 15 hod. — NN) Nu, pakul ź Siarhiejem u adnoj kamiery pasiadzić. Śpiecadzieńnie šyła b niejkaje, dzieci pryjazdžali b, niejki režym stvaryli b. Nu sa svaim mužykom by žyła», — zajaviŭ Alaksandr Łukašenka ŭ adras svajoj kankurentki na vybarach.

Masavyja palityčnyja represii ŭ Biełarusi praciahvajucca z 2020 hoda, kali Alaksandr Łukašenka, miarkujučy pa źviestkach z učastkaŭ, dzie vybarčyja kamisii dazvolili naziralnikam sačyć za padlikam hałasoŭ, prajhraŭ Śviatłanie Cichanoŭskaj, ale nie addaŭ uładu. Z 2022 hoda, paśla napadu Rasii na Ukrainu, biełarusaŭ pačali praśledavać taksama za antyvajennyja vykazvańni abo za simpatyi da Ukrainy. Za hety čas u krainie adbyłosia kala 50 tysiač palityčna matyvavanych zatrymańniaŭ, zaviedziena kala 12 tysiač palityčna-kryminalnych spraŭ i adkinutyja bazavyja normy zakonnaści i marali.

Kamientary31

 • Lag behind
  31.03.2023
  Na kolu i špica.
 • Łvv
  31.03.2023
  [Red. vydalena]
 • fejspałm
  31.03.2023
  [Red. vydalena]

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →