Vajna5050

ZŠA akažuć dapamohu Ukrainie pamieram $61 miljard

Za heta siońnia prahałasavali amierykanskija deputaty.

Skrynšot tranślacyi Sky News

Pałata pradstaŭnikoŭ Kanhresa ZŠA pryniała zakonaprajekt ab akazańni dapamohi Ukrainie. Usie papraŭki da zakonaprajekta byli adchilenyja.

Taksama bolšaściu hałasoŭ pryniaty zakonaprajekt, jaki ŭklučaje pałažeńnie ab kanfiskacyi suvierennych aktyvaŭ Rasii na karyść Ukrainy, uklučajučy «zabaronu na razmarozku suvierennych rasiejskich aktyvaŭ», «paŭnamoctvy dla zabieśpiačeńnia kampiensacyi Ukrainie z vykarystańniem zachoplenych rasijskich aktyvaŭ», i «vykarystańnie aktyvaŭ dla adnaŭleńnia Ukrainy».

Jak śviedčać vyniki hałasavańnia, za zakonaprajekt prahałasavali 360 kanhresmienaŭ. Jašče 58 vykazalisia suprać. Dakumient budzie nakiravany ŭ Sienat dla razhladu. 

Kamientary50

 • Žyvie Biełaruś!
  20.04.2024
  Žyvie ZŠA! Słava Ukrainie!
 • *
  20.04.2024
  Nu narešcie
 • Pudzh
  20.04.2024
  Vydatna.
  Nu voś ciapier dakładna pieramožuć

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →