Ad redakcyi2222

Što rabić? Redaktar «Našaj Nivy» prapanuje prosty adkaz

Hety adkaz rozny dla biełarusaŭ unutry krainy i biełarusaŭ zamiežža. Dla apošnich jon prapanuje prosta maksimalna pościć, zdymać, kamientavać, vykazvacca, što b ty ni čytaŭ i ni hladzieŭ.

Vyžyć pry tatalitarnym režymie i pry hetym zastacca biełarusami — niaprostaja zadača. Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Časta ludzi pytajucca, što zaraz rabić, kab niešta pamianiałasia — što rabić u situacyi, kali los Biełarusi ŭ mienšaj stupieni zaležyć ad nas, a ŭ bolšaj — ad hieapalityki. U situacyi, kali ŭ krainie ŭmacoŭvajecca tatalitaryzm (Valer Karbalevič dapuskaje, što da dna jašče daloka), a va Ukrainie praciahvajecca vajna, ad vyniku jakoj zaležyć i los biełaruskaj nacyi. Jak vyžyć pry tatalitarnym režymie i jak nam pry hetym zastacca biełarusami? 

«Hadavać dziaciej, źbierahać majomaść, zarablać, rabić svaju rabotu — heta dobra, heta samo saboj, — adkazaŭ mnie brat. — Ale što ja, što my možam rabić hramadska značnaha tut i ciapier?»

Na hetaje pytańnie niama adnaho adkazu dla biełarusaŭ unutry krainy i biełarusaŭ za miažoju. 

Biełarusam unutry krainy hałoŭnaje — źbierahčy siabie, «zachavać žyvuju siłu», jak skazaŭ prafiesar Łatyšonak, heta značyć, taja-taki formuła «hadavać, źbierahać, zarablać, rabić». A taksama padtrymlivać adzin adnaho («Kaho lubiš?» — «Dyk uzajemna») i zachoŭvać tajemnyja kody biełaruskaści, jeŭrapiejskaści — pieršyja ź jakich heta pracavitaść, humanizm i sumlennaść. Vyžyć pry tatalitarnym režymie i pry hetym zastacca biełarusami, jeŭrapiejcami. 

U toj ža čas biełarusy, jakija apynulisia ŭ vyhnańni ci emihracyi, majuć, ja liču, dadatkovy abaviazak. Abaviazak havaryć i pisać, pramaŭlać u tym liku i za tych, chto ŭnutry krainy vymušany maŭčać dla samazachavańnia.

Łukašysty robiać usio, kab zahnać narod u maŭčańnie, kab havaryli tolki jany, tolki azaronki i bondaravy, i kab ludziam zdavałasia, što inšych mierkavańniaŭ nie zastałosia ŭžo, što praŭda ŭžo źmiašałasia z hrazioju tak, što i nie adroźniš. 

ŚMI robiać svaju rabotu, i rola ŚMI ciapier najvažniejšaja, jak napisaŭ Arciom Šrajbman. Ale akramia ŚMI, havaryć pavinny i ludzi.

Voś čamu samaje prostaje, što ja mahu rabić, — pościć, zdymać, kamientavać, vykazvacca, što b ja ni čytaŭ i ni hladzieŭ, tyktok, jutub, forumy ci sajt «Našaj Nivy». I asabliva na «čužych płatformach», bo marnaja sprava — naviartać užo naviernutych.

Ja nie zajmajusia prapahandaj ci kontrprapahandaj, chočacca być vyšej za heta, ja prosta reahuju na toje, što baču i čytaju, ja dapamahaju inšym razabracca ŭ tym, u čym ja sam raźbirajusia. My ŭ takim momancie, kali hramadskaja dumka pavinna być vykazanaja ŭhołas. Mała čytać, treba pisać i zdymać. Vykazanaha (słovami, fotami ci videa), skazanaha nami, kožnym z nas nie moža być zamnoha. I hetaje samaje prostaje, pasilnaje kožnamu dziejańnie adnačasova dapamahaje zachoŭvać i ŭzbahačać našu movu i našu prynaležnaść da biełaruskaj supolnaści.

Viera pavinna vyražacca ŭ vykazvańni pry kožnaj mahčymaści — tak ja baču formułu pravilnaha dziejańnia siońnia. 

Kamientary22

 • Č
  31.03.2024
  Što rabić biełarusam, jakija akazalisia ŭ emihracyi? Chacia b zachodzić na strymy azaronka i pisać kamientary pa-biełarusku i pościć ⬜️🟥⬜️, a to ŭsie pachavalisia “pad plintusam”, navat za miažoj! Pišycie chacia b kamienty pad režymnymi videa, za heta vas nichto katavać za miažoj nie budzie!
 • Brest siła
  31.03.2024
  Ja ŭ Biełarusi, ale taksama tak rablu. Ale ja pilnujusia ananimnaści i pišu tolki na płatformach, nijak nie pryviazanych da numara telefona i maich sietak.
 • Opiať pro etoho Łatyšonka??
  31.03.2024
  Riedakcija, chvatit užie voschvalať etoho Łatyšonka, kotoryj prosto nol biez pałočki. Užie v každuju novosť jeho sujetie. On dla biełorusov vnutri biełarusi nikto i zvať jeho nikak. A vživuju očień nieprijatnaja i ottałkivajuŝaja ličnosť!

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →