Hramadstva

Palitviaźnia, jaki adbyvaje termin na «chimii», aštrafavali za atrymańnie «zamiežnaj dapamohi» ad INeedHelpBY

U Oršy 1 lutaha adbyŭsia sud nad palitviaźniem Dzianisam Siarhiejevym pavodle č. 2 art. 24.15 KaAP (vykarystańnie zamiežnaj biazvypłatnaj dapamohi dla ažyćciaŭleńnia terarystyčnaj i inšaj ekstremisckaj dziejnaści). 

Dzianisa zatrymlivali ŭ PUAT-36 23 studzienia padčas rejdu KDB za praduktovuju dapamohu ad inicyjatyvy INeedHelpBY.

Zhodna z pratakołam, palitviazień «atrymaŭ i vykarystaŭ zamiežnuju biazvypłatnuju dapamohu ŭ vyhladzie tavarna-materyjalnych kaštoŭnaściaŭ» na 244 rubli i 38 kapiejek, pieraličanych inicyjatyvaj INeedHelpBY u adras internet-kramy «Jeŭraopt».

Sudździa Julija Chatkievič pryznačyła Dzianisu štraf 1 000 rubloŭ (25 bazavych vieličyniaŭ) z kampiensacyjaj sumy «zamiežnych» apłat u Jedastaŭcy.

Kamientary

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak2

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →