Hramadstva33

Ministerstva abarony buduje novy vajskovy haradok za 40 km ad miažy z Ukrainaj. Što pra jaho viadoma?

U pačatku 2023 hoda biełaruskija ŚMI zaŭvažyli, što za srodki dziaržaŭnaj inviestycyjnaj prahramy ŭ 2023—2027 hadach płanujecca pabudavać novy vajskovy haradok i palihon u Homielskaj vobłaści, niedaloka ad miažy z Ukrainaj. Ciapier «Radyjo Svaboda» atrymała fota pašparta abjekta dy zdymak ź miesca budaŭnictva i pahavaryła z ekśpiertami, što mienavita tam moža znachodzicca.

Płanavałasia, što na hetyja mety ź biudžetu ŭ 2023 hodzie budzie vydzielena 500 tysiač rubloŭ, u 2024-m i 2025-m — 10 i 40 miljonaŭ adpaviedna. Prajekt musili raspačać u 2023-m i skončyć u 2027-m.

Budaŭnictva novaha vajskovaha abjekta moža być źviazana z zajavami Alaksandra Łukašenki, ahučanymi ŭ traŭni 2022 hoda. Tady jon zajaviŭ pra stvareńnie va Uzbrojenych siłach «Paŭdniovaha apieratyŭnaha kamandavańnia». Pavodle inšaj viersii, ahučanaj prajektam Motolko.help, tam mohuć być raźmieščanyja vajskoŭcy Sił śpiecyjalnych apieracyj.

Dzie i chto buduje

Dakładnaje miesca budaŭnictva aficyjna nie raskryvałasia. Krynicy «Svabody» zafiksavali budaŭničuju aktyŭnaść na terytoryi byłoha pijanierskaha łahiera «Čajka» ŭ Homielskim rajonie. Heta pryblizna pasiaredzinie pamiž Homielem i Rečycaj, da miažy z Ukrainaj adsiul viadzie asfaltavanaja daroha. Adlehłaść da pamiežnaha pierachodu ŭ Novaj Hucie kala 40 kiłamietraŭ. Pavodle surazmoŭcy, na miescy byłoha łahiera ciapier znachodzicca budaŭničaja technika, rabočyja zajmajucca prakładańniem kamunikacyj.

«Ad horada da abjekta ŭzdoŭž trasy ciahnuć hnutkuju trubu, vidać, pad kabiel ci suviaź», — śćviardžaje surazmoŭca.

Z pašparta abjekta, raźmieščanaha na płocie byłoha łahiera, vynikaje, što zamoŭca budaŭnictva — Upraŭleńnie kapitalnaha budaŭnictva Uzbrojenych siłaŭ Respubliki Biełaruś. Hienieralny padradčyk — Homielski domabudaŭničy kambinat, budaŭničaje ŭpraŭleńnie № 243. Prajekt byŭ raspracavany instytutam «Vajenprajekt». Terminy budaŭnictva pieršaj čarhi haradka: kastryčnik 2023 — sakavik 2024 hoda.

«Nie vyklučana, što vajskovy haradok budzie razbudavany nie tolki na terytoryi byłoha łahiera «Čajka», ale i zakinutych susiednich łahieraŭ — «Hałaktyka», «Lasnaja palana», «Liciejščyk». Tam pakul nie viadziecca nijakaj dziejnaści, ale «čužych» adtul užo vyhnali. Naprykład, ź pijanierskaha łahiera «Hałaktyka» vyhnali amataraŭ strajkboła, jakija raniej tam stała zajmalisia», — śćviardžaje surazmoŭca «Svabody».

Niepadalok ad novaha abjekta ciapier dziejničaje 1393-ja baza artyleryjskich bojeprypasaŭ, vajskovaja čaść № 52208.

Pašpart abjekta

Niezapatrabavany łahier

Letniki «Lasnaja palana», «Liciejščyk», «Čajka», «Hałaktyka» byli pabudavanyja ŭ lasach pad Homielem u saviecki čas, pieravažna ŭ 60-ja hady. Heta byli profilnyja łahiery — u asnoŭnym dla dziaciej rabotnikaŭ pramysłovych pradpryjemstvaŭ horada.

Na sajcie Kamiteta dziaržaŭnaj majomaści ŭ 2021 hodzie zajaŭlali ab prodažy łahiera «Čajka». Raniej letnik naležaŭ homielskamu budaŭničamu trestu № 14. Pradpryjemstva pradavała z aŭkcyjonu svaju majomaść, u tym liku i letnik. Jon byŭ pabudavany ŭ 1968 hodzie pad vioskaj Prybar Homielskaha rajona.

Łahier nie vykarystoŭvaŭsia z 2016 hoda. Jon maje ahulnuju płošču amal 6500 kvadratnych mietraŭ. U 2021 hodzie letnik pradavali dla achvotnych z mahčymym kirunkam dziejnaści «sacyjalna-bytavoha ci vytvorčaha pryznačeńnia».

Infarmacyi pra novaha ŭłaśnika łahiera ŭ ahulnym dostupie niama. Ź pieršaha razu letnik «Čajka» nie ŭdałosia pradać — nie było achvotnikaŭ. Na druhi aŭkcyjon ułaśnik skinuŭ canu na 20% i prasiŭ za łahier 807 010,40 biełaruskaha rubla.

«Pahladzim, jaki ściah tam padymuć»

Ukrainski vajskovy ekśpiert Aleh Ždanaŭ u kamientary «Svabodzie» zaznačyŭ, što, chutčej za ŭsio, u novym vajskovym haradku budzie raźmieščany harnizon, zadačaj jakoha budzie prykryćcio dziaržaŭnaj miažy.

«Pa-mojmu, u Biełarusi pakul abarončaja vajennaja daktryna zastałasia, u adroźnieńnie ad rasijskaj. Ale kali adbudziecca palityčnaje abjadnańnie Biełarusi i Rasii, tady daktryna źmienicca na nastupalnuju. Tady heta budzie vajskovaja baza dla napadu», — ličyć ekśpiert.

Jon nie vyklučaje, što haradok mohuć addać u karystańnie rasijskim vajskoŭcam, jak heta adbyłosia z aeradromam u Ziabraŭcy (Homielski rajon) i Vialiki Bokaŭ (Mazyrski rajon).

«Tut pakul 50 na 50. Ja liču, što praces abjadnańnia Biełarusi i Rasii niepaźbiežny. Na siońnia supraćpavietranyja siły Biełarusi ŭ padparadkavańni i intehracyi ŭ ahulnaj sistemie, jak jany lubiać kazać, «sajuznaj dziaržavy», jak i pamiežnyja słužby. Pamiatajecie, jak u studzieni 2022 hoda byli vučeńni, metaj jakich było «adpracoŭvańnie pytańnia biaśpieki sajuznaj dziaržavy», i čym hetyja vučeńni skončylisia? Tamu i ciapier heta pytańnie 50 na 50. Ci biełaruskaje vojska ŭvaljecca ŭ vojska «sajuznaj dziaržavy», ci tut budzie baza rasiejskich vajskoŭcaŭ jak častki sistemy «biaśpieki sajuznaj dziaržavy», — havoryć Aleh Ždanaŭ.

Jon dadaŭ, što «nie ździvicca», kali ŭzdoŭž miažy z Ukrainaj budzie pabudavana jašče niekalki takich abjektaŭ.

«Miarkujecca, što my ŭsio-taki rana ci pozna budziem častkaj Jeŭropy. Adpaviedna, Ukraina trapić u katehoryju mahčymaha praciŭnika. Jak ciapier Pucin zajaŭlaje pra adnaŭleńnie Leninhradskaj vajskovaj akruhi, bo «finy takija niadobryja, ustupili ŭ NATA», — tłumačyć ekśpiert.

Havoračy pra davoli ścisłyja terminy budaŭnictva, Aleh Ždanaŭ zaznačyŭ, što «jany vielmi śpiašajucca».

«Chto zasielić bazu? U sakaviku pahladzim, jaki ściah tam budzie ŭźniaty», — dadaŭ jon.

Pieradavaja baza pry napadzie na Ukrainu?

Były biełaruski aficer, jaki zaraz vajuje ŭ składzie Pałka Kalinoŭskaha (u metach biaśpieki svajakoŭ u Biełarusi jahonyja imia i pazyŭny nie nazyvajucca, — RS) u kamientary «Svabodzie» vykazaŭsia, što novy vajskovy haradok moža stać pieradavoj bazaj pry mahčymym napadzie na Ukrainu z poŭnačy.

«Chutčej za ŭsio, u budučyni rasiejcy, uličyŭšy svaje raniejšyja pamyłki, buduć atakavać Čarnihaŭ z boku Rasijskaj Fiederacyi. Hetaja ž baza na terytoryi Homielskaj vobłaści im treba budzie dla ratacyi, zabieśpiačeńnia i tak dalej», — kaža vajskoviec.

Na jahonuju dumku, rasiejcy mohuć u budučyni płanavać zachapić Čarnihaŭ, i heta dla ich budzie «pieramoha» — zachop abłasnoha centra Ukrainy i płacdarm dla naniasieńnia ŭdaraŭ pa Kijevie.

Kamientary3

 • Ekśpiert pa ekśpiertach
  08.01.2024
  Pieradajcie jikśpierdu', što Biełaruś była, jość i zastaniecca častkaj Eŭropy, a jaho prahnoz nakont jintehracyi' napatkaje taki ž los jaki mieli jaho minułyja prahnozy pra napad ź Biełarusi ŭletku minułaha hoda. Vybačacca za svajo bałabolstva jon viadoma nie źbirajecca.
 • chtości
  09.01.2024
  Hety Ždanaŭ nie tolki nie razumiejecca ŭ biełaruskich spravach, ale i vidavočna nie sprabuje (čym, darečy, nahadvaje ŭkrainskija ŭładnyja koły). Pry hety niaspynna prahnazuje dyj prosta bałabolić, što siarod takich błohieraŭ uvajšło ŭ zvyčku
 • Huś
  09.01.2024
  chtości, raniej možai paspračaŭsia z vami, alež što ždanaŭ što inšyja, usie bolej padobnyja da bałabołaŭ jak vy kažacie kali taho śvitana słuchać, dyk jany maskaleŭ i u chvost i ŭ hryvu, a jak da karty padydzieš tak niešta i nievidać taho chvasta i hryvy. Prapahanda adna.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →