Fota: AR

Fota: AR

Niekalki sotniaŭ ukrainskich vajskoŭcaŭ užo niekalki tydniaŭ vajujuć na ŭčastku levabiarežža ŭ rajonie siała Krynki ŭ Chiersonskaj vobłaści. Jany zdoleli ŭziać jaho pad kantrol padčas kontrnastupleńnia, jakoje USU pačali paŭhoda tamu. Surazmoŭca — adzin z tych, chto vajuje ŭ rajonie Krynak pad pastajannym ahniom rasijskaj armii. Jaho imia nie nazyvajecca.

Jaho słovy śviedčać ab napružańni, jakoje narastaje pa miery taho, jak rasijskaje ŭvarvańnie va Ukrainu nabližajecca da svajho druhoha hoda. 

Pradstaŭniki ŭkrainskaha vojska zajavili Bi-bi-si, što ź mierkavańniaŭ biaśpieki nie kamientujuć situacyju ŭ rajonie, ab jakim idzie havorka.

Słovy ŭkrainskaha vajennaha vydzieleny ŭ hetym artykule tłustym šryftam. 

Usia pieradavaja pad pastajannym ahniom rasiejcaŭ. U mianie na vačach zatanuli łodki z maimi pabracimami, jany zastalisia nazaŭždy ŭ Dniapry.

My z saboj biarem na toj bierah usio: hienieratary, paliva, ježu. Dla taho, kab trymać płacdarm, treba ŭsio i šmat, ale zabieśpiačeńnie siudy nie było spłanavana.

My dumali, što paśla taho jak zojdziem, vorahi ŭciakuć i dalej my budziem spakojna pierapraŭlać usio nieabchodnaje, ale tak nie adbyłosia.

Kali my pierapravilisia na toj bierah, vorah nas čakaŭ. Rasijanie, jakich nam udałosia zachapić, kazali, što ab našaj vysadcy ich papiaredzili zahadzia, tak što vorah viedaŭ, kudy stralać. Lacieła pa nas usio, što možna: nakryvali z artyleryi, minamiotaŭ, ahniamiotaŭ. Ja dumaŭ, što nikoli adtul nie vybierusia.

Adnak niekalki sotniaŭ ukrainskich marskich piachotnikaŭ zdoleli akopacca ŭ hetym rajonie — častkova ŭ hetym im dapamahła artyleryja USU, raźmieščanaja na bolš vysokim pravym bierazie Dniapra.

Raka padzialaje akupavanyja Rasijaj i padkantrolnyja Ukrainie častki poŭdnia Chiersonskaj vobłaści.

Prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski havaryŭ pra dobryja pierśpiektyvy hetaha nastupleńnia, nazyvajučy jaho pačatkam čahości bolšaha.

U svajoj niadzielnaj zvodcy Hienieralny štab USU paviedamiŭ, što ŭkraincy ŭtrymlivajuć zaniatyja pazicyi na levym bierazie Dniapra i nanosiać «ahniavyja ŭdary pa tyle voraha».

Adnak apovied surazmoŭcy BBC śviedčyć ab tym, što ŭrad Ukrainy i jaje hienierały pa-roznamu aceńvajuć situacyju na vajnie.

Fota: AR

Fota: AR

Hałoŭnakamandujučy USU Valeryj Załužny ŭ listapadzie skazaŭ u intervju časopisu Economist: «Hetak ža, jak padčas Pieršaj suśvietnaj vajny, my dasiahnuli ŭzroŭniu technałohij, jaki zavodzić nas u tupikovuju situacyju. Hłybokaha i pryhožaha praryvu, chutčej za ŭsio, nie budzie».

U ofisie prezidenta Zialenskaha tady chutka raskrytykavali zajavy hienierała Załužnaha i zajavili, što patavaj situacyi na poli boju niama.

My ŭvieś čas siadzieli pad abstrełam. Usie darohi i šlachi zaminiravany. Rasijanie nie mohuć usio kantralavać, i my hetym karystajemsia. Ale ich drony visiać u pavietry ŭvieś čas, jany hatovyja stralać uvieś čas, hatovyja stralać adrazu ž, jak tolki ŭbačać pieramiaščeńnie.

Zabieśpiačeńnie było samym słabym źvianom. Rasijanie za hetym sačyli, i rabiłasia ŭsio ciažej.

Asabliva nie chapała vady, choć niešta pierapraŭlali na łodcy ci dronami.

My sami dazakuplali hienieratary, zaradnyja banki, ciopłaje adzieńnie. Ciapier nastupajuć chałady, i budzie tolki horš. A pakolki realnaja situacyja tut zamoŭčvajecca, to nichto ničoha mianiać nie budzie.

Nichto svaich met nie viedaje. Šmat chto ličyć, što kamandavańnie nas prosta kinuła. Chłopcy ličać, što ŭ našych vysadkach [na levym bierazie] palityčnaha značeńnia było bolš, čym vajennaha. Ale my prosta rabili svaju pracu i nie pahłyblalisia ŭ stratehiju.

Niama sumnievaŭ — novy płacdarm USU prymusiŭ rasiejcaŭ pieradysłakavać častku vojskaŭ ź inšych častak frontu, u tym liku z dobra ŭmacavanych abarončych pazicyj u Zaparožskaj vobłaści, dzie Kijeŭ spadziavaŭsia na bolš chutki praryŭ.

Niadaŭna Ruskaja słužba Bi-bi-si parazmaŭlała ź niekatorymi rasijskimi vajskoŭcami, jakija abaraniajuć levy bierah Dniapra ŭ rajonie Krynak. Jany kazali, što adpraŭlacca ŭ hety rajon — heta «samahubstva», raspaviadali ab vialikich stratach i ab tym, što nie mohuć vycieśnić ukraincaŭ.

Tym časam ukrainskija vajskoŭcy havorać, što sprabujuć parušyć rasijskija linii zabieśpiačeńnia i prymusić adstupić ad raki, kab abaranić cyvilnaje nasielnictva ad abstrełaŭ.

Usio heta aznačaje, što pad intensiŭnym ahniom — jak rasijskija, tak i ŭkrainskija vajskoŭcy.

U asnoŭnym usie straty ŭ nas byli z-za pamyłak: nie tudy palez, nie tam vylez, drenna schavaŭsia. Kali niechta zatupiŭ, to prylataje adrazu z usiaho.

Ale dziakuj našym miedykam: kali paranieny da ich dajechaŭ, to vyratujuć. Jany ŭ nas uvohule bahi, tytany. Ale my nie možam vyvieźci zahinułych. Heta vielmi niebiaśpiečna.

Vielmi šmat strat zaraz nanosiać vorahu našy drony i artyleryja. Pałonnych brali adzin raz, ale kudy ich potym padzieć, kali nam svaich pierapraŭlać niama mahčymaści?

Hetak ža, jak i na inšych učastkach frontu, hetaja apieracyja pierarasła ŭ vajnu na znos. Rasija adpraŭlaje na front novyja siły, pryciahvajučy ŭ vojska pamiłavanych źniavolenych i mabilizavanych, a Ukraina ź vialikaj ciažkaściu znachodzić vajskoŭcaŭ, u jakich tak maje patrebu.

Niadaŭniaje rasśledavańnie Bi-bi-si ŭstanaviła, što z pačatku poŭnamaštabnaha rasijskaha ŭvarvańnia z Ukrainy ŭciakli kala 20 tys. mužčyn, jakija takim čynam sprabavali ŭratavacca ad pryzyvu.

Tut pavinny byli vysadžvacca niekalki bryhad, a nie roty. Ludziej nie chapaje.

Ludzi patrebnyja, ale navučanyja, a nie tyja, chto zaraz. Jość takija, chto prajšli navučańnie na praciahu [usiaho] niekalkich tydniaŭ i paśpieli tolki niekalki razoŭ pastralać. Heta prosta kašmar. Jašče hod tamu ja b nie staŭ takoha kazać, ale zaraz, prabačcie, užo kraj.

Usie, chto chacieŭ pryjści na vajnu dobraachvotnikam, užo daŭno dajšli. Nijakimi hrašyma ŭžo nie pryvabiš. Ciapier da nas iduć tyja, chto nie paśpieŭ uciačy ad vajenkamata.

Vy budziecie śmiajacca, ale siarod marpiechaŭ jość chłopcy, jakija nie ŭmiejuć płavać.

Vioska Krynki pieratvorana ŭ ruiny.

Paŭtaryć letašni scenar, kali byŭ vyzvaleny Chierson i vialikija rajony Charkaŭskaj vobłaści, pakul nie ŭdałosia. Zamiest hetaha ŭkrainskija nabyćci abmiažoŭvajucca nievialikimi ŭčastkami spustošanaj i pakinutaj ziamli.

Heta robić usio ciažejšaj zadaču prezidenta Zialenskaha, jaki sprabuje zaručycca doŭhaterminovaj palityčnaj padtrymkaj Zachadu.

Ale niahledziačy ni na što, surazmoŭca, sałdat ukrainskaha vojska, chutka znoŭ adpravicca ŭ boj.

Pry mnie ŭ adnaho z maich pabracimaŭ ​​trapiła mina, mianie kantuziła, a ad jaho zastałasia tolki kaska.

Možna skazać, što ja vyrvaŭsia ź piekła. Choć tyja, chto nas mianiaŭ, patrapili ŭ jašče bolšaje piekła.

Chutka ja znoŭ mušu iści na levy bierah.

Čytajcie taksama:

Zialenski kantaktuje z kamandujučymi USU ŭ abychod Załužnaha, što pieraškadžaje tamu kamandavać armijaj — UP

«Nam treba rychtavacca da drennych navin» — Hienieralny sakratar NATA

Vajna va Ukrainie budzie biaskoncaj? Voś što miarkuje ekśpiert

Клас
4
Панылы сорам
3
Ха-ха
4
Ого
5
Сумна
46
Абуральна
15