Hramadstva44

Jak vyznačyć ahienta ŭ svaim atačeńni

«Kibierpartyzany» padrychtavali parady, na što źviartać uvahu pry kamunikacyi ź nieznajomymi ci novymi ludźmi ŭ svaim atačeńni i jak pavodzić siabie ź imi.

Intervju «Kibierpartyzanam» daŭ śpiecyjalist, jaki zajmajecca pravierkaju i vyjaŭleńniem ahientaŭ za miažoj. Jon padkreślivaje, što sama viarboŭka — ceły kompleks mierapryjemstvaŭ, padčas jakich čałavieka raspracoŭvajuć i schilajuć da supracy.

Pry hetym padstavami dla viarboŭki mohuć być:

idejna-palityčnyja pohlady, materyjalnaja zacikaŭlenaść, maralna-psichałahičnyja jakaści, kampramietujučyja materyjały. Časam dla viarboŭki čałavieka vykarystoŭvajuć pahrozy na adras blizkich ludziej.

Z 2021 hoda, jak śćviardžajecca ŭ materyjale, paśla taho, jak «Kibierpartyzany» faktyčna paralizavali pracu ahientaŭ KDB z-za dostupaŭ da baz ich supracoŭnikaŭ, režym pačaŭ šukać inšyja mahčymaści dla pracy za miažoj, źviartajučysia da staroj savieckaj škoły.

U pryvatnaści, stali vykarystoŭvać raniej sudzimych za ciažkija złačynstvy. Efiektyŭnaść takich «ahientaŭ» sumnieŭnaja, ale ŭ svajoj masavaści nie biessensoŭnaja, i nie vyklučana, što jašče pryniasie peŭny dyskamfort biełarusam, a taksama krainam, u jakich jany znachodziacca.

Ci jość niejkija asablivaści pavodzin, pa jakich možna vyličyć ahienta pry asabistych znosinach?

Śpiecyjalist raić źviarnuć uvahu na niezvyčajnyja pavodziny surazmoŭcy ci paźbiahańnie adkazaŭ na kankretnyja pytańni. Ahienty mohuć prajaŭlać zališniuju aściarožnaść abo niedastatkovuju daśviedčanaść u adnosinach da kankretnych tem, mohuć praźmierna stresavać u niečakanych situacyjach.

Padazreńnie pavinny vyklikać raptoŭnyja źmieny ŭ ładzie žyćcia, finansach abo sacyjalnaj aktyŭnaści čałavieka, ź jakim vy daŭno znajomyja.

Śpiecyjalist raić nazirać, z kim čałaviek padtrymlivaje suviaź. Padstavaj naściarožycca mohuć stać niezvyčajnyja suviazi, zvyšaktyŭnaść abo častyja kantakty ź ludźmi, jakija niadaŭna zjavilisia ŭ atačeńni vašaha znajomaha.

Na što źviartać uvahu pry pryjomie čałavieka ŭ arhanizacyju? Što moža vydać ahienta?

Śpiecyjalist raić pry mahčymaści pravieryć minułaje i reputacyju kandydata. Kali infarmacyja, jakuju vy daviedalisia ź inšych krynic, nie adpaviadaje apoviedam čałavieka pra siabie, heta surjoznaja nahoda naściarožycca.

Padazreńnie pavinny vyklikać niełahičnyja adkazy abo paźbiahańnie peŭnych tem razmovy. Ahienty mohuć być zališnie aściarožnyja ci niaŭdała impravizavać.

Pa mahčymaści rekamiendujecca vyvučyć finansavy bok žyćcia novaha patencyjnaha supracoŭnika. Niajasnyja krynicy dachodu abo nieadpaviednaść uzroŭniu žyćcia taksama mohuć vyklikać padazreńnie.

Ahient u arhanizacyi moža vydać siabie pa-roznamu. Naprykład:

Daŭ iłžyvuju infarmacyju pra svajo minułaje, navyki abo dośvied.

Dziejničaje bieź jasnych matyvaŭ, pryciahvaje ŭvahu nieadpaviednymi pytańniami. Nahodaj dla prajavy aściarožnaści ŭ kamunikacyi z čałaviekam zjaŭlajecca jaho zališniaja zacikaŭlenaść da adčuvalnaj infarmacyi, zadavańnie vialikaj kolkaści pytańniaŭ zamiest udziełu ŭ vykanańni zadač, praźmiernaja bałbatnia i navodziačyja pytańni, nakiravanyja na toje, kab «vyvudzić» infarmacyju pra arhanizacyju abo jaje čalcoŭ.

Zavierbavany čałaviek moža biaskonca zaciahvać abmierkavańni bieskarysnymi sprečkami, stvarać nieprymalnuju abstanoŭku ŭ kalektyvie, pleści intryhi i raspuskać čutki. Jon moža prajaŭlać dziŭnyja ci niezvyčajnyja pavodziny, naprykład, rabić pastajannyja sproby dostupu da abmiežavanych zon, pieraaceńvać miery biaśpieki, sprabavać uvajści ŭ davier z metaj atrymać asabistyja źviestki i h. d.

Śpiecyjalist raić kiraŭnictvu prapisać uzroŭni dostupu da adčuvalnaj infarmacyi i nahadvać čalcam arhanizacyi pra miery biaśpieki. Dla pravierki / vieryfikacyi kandydataŭ varta naładzić kantakt sa śpiecyjalistami pa biaśpiecy «Kibierpartyzan».

Jak pravieryć čałavieka, kali padazraješ, što jon pracuje na režym?

Kali ŭ vas surjoznyja padazreńni, lepš za ŭsio źviarnucca da miascovych pravaachoŭnych orhanaŭ abo śpiecyjalistaŭ pa biaśpiecy «Kibierpartyzan» praz ananimny bot — @ cpartisans_bot.

Pierad zvarotam nieabchodna sabrać jak maha bolš kankretnych dokazaŭ. Ale pry hetym zaŭsiody treba pamiatać pra vykanańnie zakonaŭ krainy, u jakoj znachodziciesia. U pracesie rasśledavańnia abaviazkova treba zabiaśpiečyć kanfidencyjnaść, kab paźbiehnuć uciečki infarmacyi i zachavać biaśpieku ŭciahnutych ludziej.

Jak nie trapicca «na vudu» ahientam i nie stać ich mižvolnym infarmataram?

U pieršuju čarhu treba być aściarožnym u znosinach z małaznajomymi ludźmi, nie daviarać pieršamu sustrečnamu.

Akramia taho, varta prytrymlivacca niekatorych asnoŭnych pryncypaŭ:

prajaŭlać aściarožnaść u znosinach i paźbiahać abmierkavańnia adčuvalnaj infarmacyi pry starońnich;

 • bierahčy svaje asabistyja danyja, takija jak adras, telefon i nie davać hetuju infarmacyju nieznajomym ludziam biez krajniaj na toje nieabchodnaści;
 • być pilnym u anłajn-znosinach, navat u zakrytych čatach i hrupach;
 • nie ŭstupać u padazronyja adnosiny, ścierahčysia blizkich adnosin ź ludźmi, čyje pavodziny zdajucca dziŭnymi ci niezvyčajnymi;
 • być uvažlivym da navakolnych ludziej i padziej, nie ihnaravać patencyjnyja prykmiety ryzyki.

Śpiecyjalist raić u vypadku, kali ŭ vas jość padazreńni ci adčuvajecie, što niešta nie tak, lepš źviarnucca pa dapamohu da prafiesijanałaŭ u halinie biaśpieki.

Što rabić, kali śpiecsłužby prymušajuć da supracoŭnictva?

Zachoŭvajcie dokazy viarboŭki: paviedamleńni, zapisy i inš.

Kali sprabujuć zavierbavać šlacham šantažu, pry pieršaj ža mahčymaści źviarniciesia da pravaachoŭnych orhanaŭ u demakratyčnaj krainie i paviedamicie ab sprobach viarboŭki. Jany mohuć dać vam kansultacyi i pryniać nieabchodnyja zachady.

Padzialiciesia infarmacyjaj ab tym, što adbyvajecca, z davieranymi ludźmi ŭ vašym žyćci. Heta moža być siamja, siabry ci kalehi.

Paźbiahajcie pryniaćcia paśpiešlivych rašeńniaŭ pad uździejańniem strachu.

Abarona vašaj biaśpieki i vašych blizkich zjaŭlajecca pryjarytetam, ale, kali łaska, rabicie ŭśviadomlenyja i abdumanyja kroki. Vašy dziejańni zdolnyja paŭpłyvać na los nie adnaho čałavieka.

U lubym vypadku pry sprobie vašaj viarboŭki nieadkładna źviartajciesia pa dapamohu da adpaviednych słužbaŭ u demakratyčnych krainach abo śpiecyjalistaŭ «Kibierpartyzan» (ananimny bot dla suviazi — @cpartisans_bot).

Śpiecyjalist prosić pamiatać, što kali vy pahadziciesia supracoŭničać sa śpiecsłužbami Łukašenki, a zatym nie paviedamili ŭ słužbu biaśpieki toj krainy, kudy vas adpraŭlajuć «źbirać infarmacyju», vy možacie być pazbaŭlenyja voli pa artykule ab špijanažy na praciahły termin, bo parušajecie zakony inšaj dziaržavy. Režym užo nie raz prademanstravaŭ, što jon achvotna «źlivaje» ludziej, ź jakimi pahulaŭ u špijonaŭ.

Čytajcie jašče:

Aficer KDB uklučyŭsia ŭ žyvy efir sieminara pa biaśpiecy ŭ Biełaruskim moładzievym chabie

Miesiendžary, kamiery, žučki. Jak śpiecsłužby mohuć prasłuchoŭvać biełarusaŭ i čaho aścierahacca?

Siłaviki prosiać biełarusaŭ fatahrafavać pieramiaščeńni vajskoŭcaŭ za miažoj — hałoŭny pamiežnik Litvy

Kamientary4

 • daviedka
  23.11.2023
  Pri nachoždienii v miestach izolacii ot obŝiestva, hdie strohij riežim, ahientom javlajetsia tot, kto dajot vam tielefon.
 • Aleks
  23.11.2023
  Jeśli śledovať sovietam po priedotvraŝieniju vierbovki, vas mohut zapodozriť v tom, čto vy-zavierbovannyj.
 • KHB boty za maje hrošy ad imia biełarusaŭ pišuć kamienty dla raskołu, ale nie atrymajecca
  23.11.2023
  Zmahar, Kolki płaciać za takija kamienty? U biaśpieki litvy, polščy, ZŠA niama pretenzijaŭ da cichanoŭskaj, jana sustrakała z Bajdenam, a noŭniejmy (KHBšnyja boty) pišuć pra "ahienturu"? Vam bolš viadoma? Paviedajcie pra dokazy))))) 

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →