Hramadstva

Unučka Łukašenki źjechała ź Biełarusi / Tajemnaje zadańnie ministra abarony / Kiepskija naviny pra Babaryku. Hladzicie VIDEAnaviny za 13 listapada

Hałoŭnyja padziei dnia — u videanavinach «Našaj Nivy».

Stali viadomyja padrabiaznaści špitalizacyi Viktara Babaryki: usio sumna.

Łukašenka sustreŭsia z byłym ministram unutranych spraŭ Iharam Šunievičam: havaryli pra palavańnie i Čyrvonuju knihu.

Unučka Łukašenki vučycca nie ŭ Biełarusi: dzie ciapier žyvie i čym zajmajecca dačka Dźmitryja Łukašenki i Hanny Siałuk.

Ministr abarony Viktar Chrenin pajechaŭ u sakretnuju kamandziroŭku.

Małady biełarus zahinuŭ u polskaj turmie: jość pytańni.

Ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi Siarhiej Alejnik robić namioki susiedziam, a tyja rychtujucca da horšaha.

Padrabiaznaści ŭ novym videa «Našaj Nivy».

Hladzicie taksama:

Bałaba raskazaŭ pra asabistaje / Aksijoma ad Łukašenki / Udarniki represij sychodziać u advakaty. Hladzicie VIDEAnaviny za 10 listapada

Łukašenka čakaje hościa / Siłaviki cisnuć na błohieraŭ / Babaryku — 60 hadoŭ. Hladzicie VIDEAnaviny za 9 listapada

Łukašenka parušaje režym / Švied nazvaŭ strašnyja ličby / Raptoŭna pamierła viadomaja dyzajnierka. Hladzicie VIDEAnaviny za 8 listapada

Kamientary

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →