Śviet88

Kakain, viadźmarka i rukaprykładstva Uiljama. U internet trapili siensacyjnyja ŭciečki ź miemuaraŭ prynca Hary

U miemuarach prynca Hary «Zapasny» (Spare), jakija jašče nie vyjšli ŭ śviet, jość siensacyjnyja zajavy i abvinavačvańni ŭ adras členaŭ karaleŭskaj siamji — ad užyvańnia kakainu i marychuany samim Hary, jašče ŭ školnym uzroście i prosta ŭ školnych ścienach, da rukaprykładstva prynca Uiljama, piša hazieta Guardian, u rasparadžeńnie jakoj trapiła kopija knihi. 

Prync Hary i Miehan

Jak adznačaje redakcyja Guardian, aŭtabijahrafija prynca, składzienaja prafiesijnym miemuarystam Dž. R. Merynhieram, napisana ŭ vielmi asabistym klučy i zakranaje ŭsich blizkich svajakoŭ Hary, heta značyć, usich členaŭ karaleŭskaj siamji.

Pakul niezrazumieła, ci jość tam jakija-niebudź siensacyjnyja adkryćci z nahody pamierłaj karalevy Lizaviety II i jaje muža, hiercaha Edynburhskaha Filipa. U tych frahmientach knihi, što pierakazvaje Guardian, pra babulu i dziadulu prync nie zhadvaje.

U Kiensinhtonskim i Bukinhiemskim pałacach (rezidencyjach prynca Uiljama i karala Karła III adpaviedna) kamientavać skandalnyja ŭciečki admovilisia.

Na anhlijskaj movie miemuary pavinny vyjści 10 studzienia. Ispanamoŭnaja viersija «Zapasnoha» ŭžo apublikavanaja, i niekatoryja brytanskija ŚMI (u tym liku i Bi-bi-si), paśpieli častkova ź joj aznajomicca.

Bi-bi-si raspaviadaje ab samych vostrych i nieadnaznačnych frahmientach knihi.

Hary i Uiljam prasili baćku nie žanicca z Kamiłaj

U svajoj knizie Hary piša, što jany z bratam prasili baćku nie brać šlub z Kamiłaj — na toj momant Parkier-Boŭłz, a ciapier karaleva-konsort Karła III — i paasobku sustrakalisia ź im dla razmovy da taho, jak adbyłosia viasielle.

Pa słovach Hary, jon bajaŭsia, što Kamiła stanie dla ich z bratam złoj mačachaj, ale ŭ hłybini dušy jany z Uiljamam byli hatovyja daravać joj usio, kali baćka budzie ź joj ščaślivy.

Kali mienavita adbyłasia razmova Hary z Kamiłaj, jakaja jašče nie ažaniłasia ź jaho baćkam, z apublikavanych uryŭkaŭ niezrazumieła, tamu my nie viedajem, kolki hadoŭ było pryncu na toj momant. Sam šlub prynca Čarlza — a ciapier karala Karła III — adbyŭsia ŭ 2005 hodzie.

Viadźmarka pieradała «pasłańnie ad Dyjany»

Prync Hary apisvaje, jak niepieraadolny smutak pa zahinułaj maci, pryncesie Dyjanie, pryvioŭ jaho da niejkaj žančyny, jakaja śćviardžała, što maje dar uvachodzić u kantakt ź inšym śvietam.

«Tvaja mama kaža, što ty žyvieš žyćciom, jakoje sama jana pražyć nie zmahła. Ty žyvieš žyćciom, jakoha jana dla ciabie i chacieła», — nibyta skazała jamu čaraŭnica.

Pryncesa Dyjana zahinuła ŭ Paryžy ŭ 1997 hodzie, kali Hary było 12 hadoŭ.

U knizie Hary tolki ścisła raspaviadaje ab razmovie ź jaho pamierłaj maci, piša Guardian.

Kali i dzie adbyłasia jaho sustreča ź viadźmarkaj — taksama niezrazumieła.

Čarlz nie abniaŭ Hary paśla śmierci Dyjany

U svaich miemuarach Hary ŭspaminaje, jak baćka padyšoŭ da jaho, kab paviedamić trahičnuju navinu pra hibiel Dyjany ŭ aŭtakatastrofie, — i nie abniaŭ jaho ŭ toj momant.

Zrešty, piša prync, navat u zvyčajnych abstavinach jaho baćka «nikoli nie ŭmieŭ prajaŭlać svaje pačućci».

Uiljam nakinuŭsia na Hary, źbiŭšy jaho z noh

Hary śćviardžaje, što padčas adnoj sa svarak z bratam z nahody jaho žonki Miehan, toj schapiŭ jaho za kaŭnier, parvaŭšy šnurok, jaki visieŭ na šyi, i pavaliŭ na padłohu. Adbyłosia heta ŭ łondanskaj rezidencyi Hary, to bok Uiljam byŭ u jaho ŭ haściach, tamu, padniaŭšysia na nohi, Hary admoviŭsia dać bratu zdačy (na što toj jaho aktyŭna pravakavaŭ) i zahadaŭ jamu vymiatacca.

Pavodle Hary, kanflikt pačaŭsia z-za epitetaŭ, jakija Uiljam dazvalaŭ sabie ŭžyvać u bok jaho žonki Miehan Markł. U pryvatnaści, toj nibyta nazvaŭ jaje «difficult» («ciažkaj», «niazručnaj»), «rude» («hrubaj», «niepavažlivaj», «niavietlivaj») i «abrasive» («niepryjemnaj», «razdražniajučaj»).

Supraćstajańnie narastała, piša Hary, pa miery taho jak Uiljam usio bolš «biazdumna paŭtaraŭ plotki presy». A potym sprava nibyta dajšła i da rukaprykładstva.

Voś jak apisvaje padziei Hary: «Jon pastaviŭ šklanku z vadoj, znoŭ mianie abazvaŭ, a potym nakinuŭsia. Usio adbyłosia tak chutka. Vielmi chutka. Jon schapiŭ mianie za kaŭnier, parvaŭšy šnurok, jaki visieŭ na šyi, i pavaliŭ mianie na padłohu».

«Ja pavaliŭsia śpinaj na sabačuju misku, jakaja ŭ vyniku tresnuła i ŭpiłasia ŭ mianie svaimi askiepkami, — praciahvaje Hary. — Niejki čas ja lažaŭ tam, zusim asłupianieŭšy [ad taho, što zdaryłasia], paśla čaho padniaŭsia na nohi i zahadaŭ jamu vymiatacca».

Uiljam i Kiejt śmiajalisia z kaściuma nacysta, jaki Hary abraŭ dla viečarynki

Fota: AP

U miemuarach śćviardžajecca, što Uiljam i Ketryn śmiajalisia, kali Hary na maskarad u 2005 hodzie zajaviŭsia ŭ formie ź simvolikaj nacysckaj Hiermanii.

Pa słovach Hary, mahčymyja varyjanty kaściuma dla viečarynki jon abmiarkoŭvaŭ z bratam i niaviestkaj napiaredadni, jamu było važna ich mierkavańnie.

Jon padrabiazna apisvaje, jak paprasiŭ ich dapamahčy jamu vybrać pamiž kaściumami piłota i nacysta.

«Ja patelefanavaŭ Uiłu i Kiejt i spytaŭ, što jany dumajuć. Jany skazali: nacysckaja forma. Ja ŭziaŭ hety kaścium naprakat, razam sa śmiešnymi vusami, i viarnuŭsia dadomu. Uiljam i Kiejt rahatali. Heta było navat horš, čym leapardavaje tryko Uiła, značna bolš niedarečna».

Hary było 20, kali tabłoid Sun apublikavaŭ na pieršaj pałasie fatahrafiju, na jakoj jon apranuty ŭ nacysckuju formu na tematyčnaj viečarynie «Karennyja i kałanizatary».

Jak Hary pazbaviŭsia cnatlivaści

Hary adkryta kaža, što pieršy seksualny dośvied u jaho zdaryŭsia ŭ 17 hadoŭ.

Heta adbyłosia ŭ poli za pabam z žančynaj, jakaja była starejšaja za jaho.

Partniorka abychodziłasia ź im «jak z maładym žarabcom», piša Hary, i pieršy seksualny vopyt staŭ dla jaho vielmi źnievažalnym.

Kakain u 17 hadoŭ i marychuana ŭ Itanie

Hary raspaviadaje, što jamu prapanavali paniuchać kakain, kali ŭ 17 hadoŭ jon byŭ u haściach u znajomych. Prync pryznajecca, što niekalki razoŭ užyvaŭ hety narkotyk, choć, pa jaho słovach, heta i nie prynosiła jamu zadavalnieńnia.

«Heta było nie vielmi viesieła i nie dało mnie asablivaha adčuvańnia ščaścia, jak heta adbyvałasia ź inšymi. Zatoje ja adčuvaŭ siabie inšym čałaviekam, a heta i było majoj hałoŭnaj metaj. Ja byŭ 17-hadovym chłopčykam, hatovym pasprabavać usio, što źmienić zahadzia ŭstalavany paradak».

Jon taksama raspaviadaje, jak u hady vučoby ŭ Itanie kuryŭ marychuanu ŭ vannym pakoi kampusa, pakul jaho ciełaachoŭniki-palicyjanty achoŭvali budynak zvonku.

Uiljam byŭ niezadavoleny prysutnaściu Hary ŭ Itanie

«Ty nie viedaješ mianie, Harald, a ja — ciabie», — nibyta skazaŭ bratu prync Uiljam, kali toj pryjechaŭ na vučobu ŭ samy prestyžny kaledž Vialikabrytanii.

Da taho času Uiljam pravučyŭsia ŭ Itanie ŭžo dva hady, i, jak jon sam pryznavaŭsia Hary, heta miesca stała dla jaho schoviščam ad siamji.

«U jaho nie było ciažaru ŭ vyhladzie małodšaha brata, jaki b lez da jaho z rospytami abo ŭtykaŭ svoj nos u jaho koła znosin», — tłumačyć Hary pazicyju Uiljama.

Hary paprasiŭ brata nie turbavacca nakont jaho i paabiacaŭ naohuł zabycca, što jany znajomyja.

25 zabitych talibaŭ

Hary piša, što padčas słužby piłotam viertalota ŭ Afhanistanie ŭ 2012-2013 hh. jon asabista prymaŭ udzieł u šaści bajavych vyletach, kožny ź jakich paražaŭ žyvyja celi, ale hetyja zabojstvy prync ličyŭ apraŭdanymi. Ahułam pry jaho niepasrednym udziele byli zabityja 25 bajevikoŭ-talibaŭ.

«Ja zusim nie hanarusia hetaj statystykaj, ale i soramu z hetaj nahody nie adčuvaju, — piša prync. — U zapale i rospačy bitvy ja nie ŭsprymaŭ hetych 25 čałaviek jak ludziej. Heta byli pieški, prybranyja z doški. Drennyja chłopcy, ad jakich pazbavilisia da taho, jak jany b pačali zabivać dobrych ludziej».

Čarlz maliŭ Uiljama i Hary nie bicca

Fota: AP

Hary ŭzhadvaje, jak u 2021 hodzie, paśla pachavańnia dzieda — hiercaha Edynburhskaha — jany z Uiljamam ledź nie pabilisia.

Prync Čarlz litaralna ŭstaŭ pamiž synami i skazaŭ: «Kali łaska, chłopčyki, nie atručvajcie mnie apošnija hady žyćcia».

Pra śmierć babuli Hary daviedaŭsia nie ad siamji, a z navin

Pa słovach prynca Hary, pra śmierć svajoj babuli — karalevy Lizaviety II — jon daviedaŭsia z navin sajta Bi-bi-si. Kali jaje stan staŭ prykmietna paharšacca, jamu patelefanavaŭ baćka, i Hary pačaŭ źbiracca ŭ darohu — u šatłandskuju rezidencyju karalevy Bałmarał, dzie jana była pad nahladam lekaraŭ.

Adnak nieŭzabavie jamu dali zrazumieć, što brać z saboj Miehan nie varta, vynikaje ź miemuaraŭ. Hetym Hary tłumačyć błytaninu, jakaja ŭźnikła ŭ dzień śmierci karalevy, kali presa spačatku paviedamiła, što Hary i Miehan jeduć razam, a potym — što Miehan nie budzie. Pry hetym žonka prynca Uiljama Kiejt taksama nie pajechała ŭ Bałmarał.

Hary daviedaŭsia, što karaleva pamierła, kali jaho samalot pryziamliŭsia ŭ Vialikabrytanii. Nie ad siamji, a z navin u telefonie, padkreślivaje jon u svajoj knizie.

«Kali samalot pajšoŭ na pasadku, zahareŭsia ekran majho mabilnaha. Pryjšło paviedamleńnie ad Mieh (Miehan): «Patelefanuj mnie, jak tolki atrymaješ heta». Ja adkryŭ sajt Bi-bi-si. Maja babula pamierła. Moj baćka staŭ karalom», — piša prync Hary.

Uiljam — spadčyńnik, Hary — zapasny

Nazva knihi «Zapasny», śćviardžaje prync Hary, abrana nie vypadkova i maje hłyboki sens. Hetaje słova nibyta vymaviŭ jaho baćka, jak tolki jon naradziŭsia.

Ryfmavany vyraz «an heir and a spare» («adzin spadčyńnik i adzin zapasny») u brytanskaj anhlijskaj źjaŭlajecca ustojlivym. U šlachietnych siemjach tak pryniata paŭžartam nazyvać dvuch dziaciej. Starejšaje dzicia pavinna ŭspadkavać baćkoŭski tytuł i stan, a małodšaje słužyć harantyjaj taho, što rod nie pierapynicca navat u tym vypadku, kali sa starejšym synam niešta zdarycca.

«Vydatna. Ty dała mnie adnaho spadčyńnika i adnaho zapasnoha. Tvaja misija vykananaja», — nibyta kazaŭ tady prync Čarlz pryncesie Dyjanie, śćviardžaje Hary.

Jon udakładniaje, što jamu samomu pra heta raspaviali, kali jamu było ŭžo 20, ale svaju krynicu aŭtar miemuaraŭ nie nazyvaje.

Košt ščyraści prynca Hary?

Hramadskaść vostra cikavić pytańnie, kolki prync Hary zarabiŭ na svaich raspoviedach.

Pamier jaho hanararu aficyjna nie nazyvajecca, ale, pa niekatoraj infarmacyi, kampanija-vydaviec Penguin Random House zapłaciła aŭtaru avans u 20 młn dalaraŭ (pryblizna 17 młn funtaŭ).

Kali kniha vyjdzie na brytanski rynak, jana budzie kaštavać 28 funtaŭ za ćviordy pieraplot i 20 funtaŭ za aŭdyjaviersiju. Pamier nakładu pakul nieviadomy.

U zajavie Penguin Random House havorycca, što nie ŭvieś prybytak ad prodažu knihi pojdzie pryncu Hary, častka budzie vydatkavanaja na dabračynnaść.

U pryvatnaści, viadoma, što paŭtara miljona dołaraŭ płanujecca pieradać arhanizacyi Sentebale, jakaja padtrymlivaje dziaciej i maładych ludziej, zaražanych VIČ, u Lesota i Batsvanie.

Kamientary8

 • chch
  07.01.2023
  "«adzin spadčyńnik i adzin zapasny») u brytanskaj anhlijskaj źjaŭlajecca ustojlivym. U šlachietnych siemjach tak pryniata"
  vaŭ. dyk ja sa šlachietnaj siamji... bo maci niejak i zusim nie paŭžartam była skazała, čamu naradziła druhoje dzicio: "a raptam z taboj niešta zdarycca. dyk budzie jašče adno". mnie było vielmi pryjemna takoje pačuć)
 • daviedka
  07.01.2023
  Nieudivitielno, čto Harri pośle piervoho sieksualnoho opyta s priestariełoj zachotiełoś žieniťsia na mułatkie.
 • daviedka
  07.01.2023
  A v praviaŝij siemiejkie Łukašienko vsio naoborot: mładšij Nikołaj — osnovnoj, a Vitia s Dimoj — zapasnyje.

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu18

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu2

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →