Fota: Bloomberg

Fota: Bloomberg

Twitch — heta stryminhavy servis ad Amazon, dzie miljony ludziej štodnia hladziać, jak inšyja hulajuć u roznyja kampjutarnyja hulni.

Heta adzin z samych papularnych sajtaŭ u internecie. Siarod faktaraŭ, jakija spryjali jaho chutkamu rostu, da prykładu, toj, što na im lohka možna adkryć akaŭnt i pačać vieści žyvuju tranślacyju. A heta, zhodna z danymi niadaŭniaha analizu, dazvoliła piedafiłam šukać tam svaich achviar.

Za hety čas nie mienš za 1976 karystalnikaŭ sistematyčna šukali tranślacyi dziaciej i sačyli za imi, śviedčać danyja profilaŭ Twitch, skrynšoty i videa, vyjaŭlenyja admysłova naniatym daśledčykam i vyvučanyja Bloomberg.

Niezvyčajnyja madeli pavodzinaŭ, jakija naziralisia ŭ hetych akaŭntach, pakazvajuć na toje, što mnohija ź ich isnujuć dla taho, kab katałahizavać, nazirać i manipulavać dziećmi, u tym liku zavablivać ich dla vykanańnia lubych dziejańniaŭ — ad pošłych tancaŭ da seksualnych aktaŭ, skazana ŭ vynikach daśledavańnia.

Pa danych daśledčyka, hetyja mierkavanyja piedafiły znajšli bolš za 279 tysiač dziaciej. Tolki ŭ lipieni 2022 hoda mierkavanyja piedafiły znachodzili ŭ siarednim 673 dziaciej kožny dzień.

Fota: generationnext.com.au

Fota: generationnext.com.au

U zajavie, nakiravanaj pa elektronnaj pošcie, Twitch paviedamiŭ, što hetaja prablema charakternaja dla mnohich anłajn-płatformaŭ i što za apošnija dva hady jon zrabiŭ kroki, kab jaje vyrašyć.

Kampanija zajaviła, što ŭ raspracoŭcy znachodziacca šmatlikija instrumienty pa baraćbie ź piedafilijaj, ale jany nie mohuć raspavieści pra ich padrabiazna, kab piedafiły nie navučylisia ich abychodzić.

Ale spravazdača pakazvaje, što isnujučyja instrumienty maderacyi Twitch akazalisia niedastatkovymi, kab praduchilić tranślacyi dziaciej i pieraškodzić darosłym znachodzić ich i zavajoŭvać u dziaciej davier.

Daśledčyk, jaki pracavaŭ dla Bloomberg, sabraŭ bazy danych akaŭntaŭ Twitch, uručnuju identyfikavaŭ tranślacyi dziaciej i padletkaŭ i vyznačyŭ, chto ź ich padpisčykaŭ sočyć za inšymi dziećmi. Adzin nabor danych — heta mierkavanyja piedafiły, kožny ź jakich maje śpis padpisčykaŭ, jaki składajecca jak minimum na 70 adsotkaŭ ź dziaciej abo padletkaŭ. Daśledčyk stvaryŭ asobny nabor danych pra dziaciej, na jakich padpisalisia hetyja akaŭnty, i paviedamiŭ pra vypadki jaŭnaha sačeńnia za dziećmi ŭ NCMEC i ŭ Twitch. Hety čałaviek šmat hadoŭ vyvučaje internet-pieraśled i ekstremizm i paprasiŭ pra ananimnaść, bo baicca za svaju karjeru, pracujučy z takoj tryvožnaj temaj.

Bloomberg pravieryŭ, što ŭ śpisach padpisčykaŭ vyjaŭlenych akaŭntaŭ było šmat dziaciej. U chodzie padrychtoŭki materyjału Bloomberg vyjaviŭ novyja videazapisy i akaŭnty, nie ŭniesienyja ŭ katałoh daśledčykam, što dazvalaje vykazać zdahadku, što prablema moža być jašče bolš raspaŭsiudžanaj, čym pradstaŭlena ŭ danych.

Spravazdača vyjaviła, jak mierkavanyja piedafiły mohuć nacelvacca na niekalkich dziaciej adnačasova, vykarystoŭvajučy zvyčajnuju taktyku hruminhu (ustalavańnia blizkaha kantaktu ź dziciom — zaŭv. NN). Naprykancy lipienia piedafił uvajšoŭ u tranślacyi čatyroch dziaciej i paprasiŭ ich vykanać zadańni, uklučajučy «pikantnyja», što na słenhu piedafiłaŭ aznačaje prośby, jakija mohuć być nieprystojnymi abo vulharnymi. Adna z tranślacyj pryciahnuła 290 hledačoŭ. U hetym vypadku Twitch zakryŭ tranślacyju praz 30 chvilin. Ale inšyja strymy nichto nie maderyruje.

Fota: Kat Smith/pexels.com

Fota: Kat Smith/pexels.com

Abarona dziaciej u internecie — heta prablema ŭsioj industryi. Meta, jakaja kiruje najbujniejšymi sacyjalnymi sietkami, pastajanna ŭznačalvaje śpis paviedamleńniaŭ ab vidavočnych vypadkach ekspłuatacyi dziaciej u internecie, pavodle danych NCMEC. U minułym hodzie infarmatar abvinavaciŭ Meta, maciarynskuju kampaniju Facebook i Instagram, u tym, što jana nie vyłučaje dastatkovych resursaŭ dla vydaleńnia materyjałaŭ pra seksualny hvałt nad dziećmi.

Jak paviedamlajecca, urad ZŠA vyvučaje, jak z hetaj prablemaj spraŭlajecca TikTok, i čamu ałharytmy YouTube ad kampanii Alphabet Inc. rekamiendujuć videa ź dziećmi piedafiłam, jakija dapamahajuć raspaŭsiudžvać ich dalej. Kampanii zajavili, što jany zmahajucca za toje, kab palepšyć sistemu baraćby ź piedafiłami.

Uraźlivaść dziaciej asabliva niepakoić u śviecie anłajn-hulniaŭ, dzie Twitch źjaŭlajecca krajevuholnym kamieniem. Prykładna try čverci dziaciej u ZŠA hulajuć u videahulni, a Twitch śćviardžaje, što bolšaść karystalnikaŭ — heta ludzi va ŭzroście ad 16 da 34 hadoŭ.

Isnuje mała pieraškod dla viadzieńnia žyvych tranślacyj dziećmi na Twitch, asabliva na mabilnych pryładach. Kali novy karystalnik Twitch moža pačać žyvuju tranślacyju pry lubych umovach, to dla hetaha ŭ YouTube treba mieć nie mienš za 50 padpisčykaŭ i pačakać minimum sutki. TikTok patrabuje, kab stvaralniki byli starejšyja za 16 hadoŭ i mieli nie mienš za tysiaču padpisčykaŭ.

Facebook, jaki patrabuje, kab ludziam było 13 hadoŭ dla adkryćcia akaŭnta, nie maje inšych patrabavańniaŭ da ŭzrostu abo kolkaści padpisčykaŭ dla praviadzieńnia tranślacyj na mabilnych pryładach, pa danych kampanii. Ale, u adroźnieńnie ad Twitch, novyja karystalniki pavinny paznačyć numar telefona abo adras elektronnaj pošty, kab paćvierdzić svoj akaŭnt.

Krytyki kažuć, što sacyjalnyja sietki robiać niedastatkova dla taho, kab pieraškodzić dzieciam imi karystacca. «Płatformy nie robiać vialikaj pracy pa zabaronie naviedvańnia ich resursaŭ dziećmi, i heta dazvalaje piedafiłam vielmi chutka ŭstaloŭvać ź imi kantakt», — skazaŭ Ben Chałpiert, zasnavalnik i prezident arhanizacyi Savvy Cyber Kids, jakaja zabiaśpiečvaje biaśpieku dziaciej u internecie.

Piedafilija na Twitch była prablemaj ciaham mnohich hadoŭ, ale jość prykmiety taho, što pandemija pahoršyła jaje. Kolkaść paviedamleńniaŭ pra damahalnictvy da dziaciej u internecie vyrasła na 73 adsotki z 2019 pa 2021 hod u ZŠA, ale na Twitch jana pavialičyłasia na 1125 adsotkaŭ, abo ŭ 12 razoŭ. Pradstaŭnik Twitch tłumačyć prytok paviedamleńniaŭ tym, što kampanija palepšyła mietady vyjaŭleńnia pa miery rostu anłajn-płatformy.

Rost Twitch z pačatku isnavańnia ŭ 2012-m. Pačatak pandemii daŭ vialiki ŭsplosk rostu karystalnikaŭ i strymaŭ, choć raniej jana rasła bolš-mienš liniejna. Fota: TwitchTracker.com

Rost Twitch z pačatku isnavańnia ŭ 2012-m. Pačatak pandemii daŭ vialiki ŭsplosk rostu karystalnikaŭ i strymaŭ, choć raniej jana rasła bolš-mienš liniejna. Fota: TwitchTracker.com

«Kavid akazaŭ biesprecedentnaje ŭździejańnie, — kaža Jen Drenan, vykanaŭčy dyrektar kampanii WeProtect Global Alliance, jakaja zajmajecca pytańniami biaśpieki dziaciej. — U internecie stała bolš patencyjnych achviar, bolš złačyncaŭ, i my nazirajem rezkaje pavieličeńnie kolkaści paviedamleńniaŭ pra hvałt nad dziećmi pa ŭsim śviecie».

Choć rannija nastupstvy pandemii słabiejuć, dzieci pa-raniejšamu ściakajucca ŭ Twitch. Pa danych daśledčykaŭ, siaredniaja kolkaść dziaciej i padletkaŭ, jakija štomiesiac udzielničajuć u tranślacyjach, padvoiłasia ŭ pieryjad ź lipienia 2021 pa 2022 hod.

Piedafilija na Twitch stała viadomaj prablemaj jak minimum z 2020 hoda, kali rasśledavańnie Wired pakazała, što dziasiatki dziaciej viali tranślacyi ŭ katehoryi, viadomaj jak «hutarki». Drapiežniki mahli sartavać tranślacyi ŭ katałohach sajta pa prykmiecie «niadaŭna pačatyja», kab vyjavić akaŭnty ź nievialikaj kolkaściu padpisčykaŭ. U adkaz kampanija vydaliła funkcyju sartavańnia dla pošuku «hutarak» i pa hulni Roblox. Ale jana pa-raniejšamu dastupnaja ŭ tysiačach inšych katehoryj Twitch, uklučajučy tyja, dzie dzieci rehularna pravodziać tranślacyi.

Choć płatforma demanstruje samych papularnych karystalnikaŭ na svajoj pieršaj staroncy, biez asablivych namahańniaŭ hladač moža znajści tranślacyi dziaciej razam z tranślacyjami padletkaŭ i darosłych i dałučycca da hetych tranślacyj. Mierkavanyja piedafiły, jakija vyjavili dziaciej i sočać za imi, mohuć atrymlivać apaviaščeńni ab tym, što jany znachodziacca ŭ sietcy. Niekatoryja dzieci mohuć atrymać sotni hledačoŭ na praciahu niekalkich chvilinaŭ paśla vychadu ŭ žyvy efir — značna bolš, čym zvyčajna dla niepapularnaha akaŭnta.

U siaredzinie žniŭnia 650 hledačoŭ u žyvym efiry nazirali za dziaŭčynkaj, jakaja skazała, što joj 11 hadoŭ i jana adna ŭ svajoj spalni. Jana pakazała tabličku sa svaim imiem karystalnika Twitch i ličbaj 12 — praź niekalki dzion u jaje byŭ dzień narodzinaŭ. Hledačy ŭ čacie paprasili jaje zładzić «pakaz mod» i pakazać svaje nohi. Archiŭny rolik stryma prahladzieli 3700 razoŭ.

Strymy dziaciej i padletkaŭ lohka vyznačyć pa minijaciurach kanałaŭ. U adnym z pošukavych zapytaŭ žurnalist pabačyŭ piać dziciačych kanałaŭ ź pieršych piatnaccaci vynikaŭ.

Fota: Bloomberg.com

Fota: Bloomberg.com

Ciažka vyznačyć uzrost čałavieka, pahladzieŭšy videa ci vyvučyŭšy jaho akaŭnt. Daśledčyk kłasifikavaŭ šerah ulikovych zapisaŭ jak prynaležnyja, chutčej za ŭsio, dzieciam na padstavie taho, jak jany apisvajuć siabie ŭ dapaŭnieńnie da źniešnaści. Naprykład, čałaviek, jaki kaža, što jaho lubimaja hulnia Roblox, abo paziruje sa školnym zaplečnikam, naŭrad ci darosły.

Časam strymiery pakazvajuć svoj uzrost, jak heta adbyłosia ŭ krasaviku, kali dźvie dziaŭčynki siadzieli na kanapie i jeli marožanaje. Hladač spytaŭ, kolki im hadoŭ, i jany adkazali, što im 12 i 13. U inšym vypadku dzicia skazała, što joj 8 hadoŭ i jana žyvie ŭ Fłarydzie.

Dzieci na Twitch časta pierajmajuć svaich lubimych hulniavych strymieraŭ, adkazvajučy na kamientary i padkazki svaich hledačoŭ, kab utrymać aŭdytoryju. Heta robić ich usprymalnymi da piedafiłaŭ, bo hledačy mohuć ananimna mieć znosiny praz čat z tymi, chto viadzie pramuju videatranślacyju.

U vieraśni dziaŭčynka, jakaja skazała, što joj 9 hadoŭ, viała žyvuju tranślacyju na Twitch adna ŭ svaim pakoi z dapamohaj smartfona. Na praciahu pieršaj chviliny tranślacyi ŭ jaje čat zajšoŭ hladač i spytaŭ, ci dziaŭčynka jana. Zatym jon skazaŭ na ispanskaj movie: «Pakažycie svaju popu, kab dakazać heta». Praz try chviliny hladač skazaŭ: «Ja chaču ŭbačyć tvaju nižniuju bializnu». Na praciahu tranślacyi hladač pahražaŭ syści, kali jana nie vykanaje jaho patrabavańni.

Mahčyma, niekatoryja z ulikovych zapisaŭ, jakija ŭ daśledavańni ŭklučanyja ŭ hrupu mierkavanych piedafiłaŭ, nasamreč taksama dzieci. Ale pavodziny bolšaści hetaj hrupy adpaviadajuć typovym mietadam piedafiłaŭ. Niekatoryja vykarystoŭvajuć tuju ž taktyku ŭ niekalkich strymach navat praź niekalki siekund. Jany mohuć pačać ź biaskryŭdnych pytańniaŭ pra lubimy koler dziciaci i dajści da patrabavańniaŭ ździejśnić seksualny akt u žyvym efiry.

Niekatoryja piedafiły adpraŭlajuć dzieciam hrašovyja achviaravańni (heta ŭbudavanaja funkcyja płatformy), kab zmusić ich da seksualnych dziejańniaŭ.

Pakolki Twitch zachoŭvaje strymy na praciahu niekalkich dzion, videa ź nieprymalnym materyjałam časam moža nabrać tysiačy prahladaŭ, pierš čym budzie aŭtamatyčna vydalenaje. U krasaviku adno dzicia tranśliravała siabie biez kašuli ŭ svaim pakoi. U čacie adzin hladač paprasiŭ jaho «pakazać svoj tors». Inšy paprasiŭ jaho «pakazać svaju siłu», što zaachvociła jaho napružyć cieła. Videa z hetaj tranślacyjaj prahladzieli bolš za 230 razoŭ — vielmi šmat dla nieviadomaha čałavieka z 18 padpisantami.

Fota: Akancha Srivastava/Medium.com

Fota: Akancha Srivastava/Medium.com

U tekstavych čatach Twitch daśledčyki vyjavili bolš za 5700 spasyłak na inšyja takija sacyjalnyja miedyjapłatformy, jak Discord, Snapchat i TikTok, što pakazvaje na toje, što piedafiły, mahčyma, imknucca pieranieści razmovy ŭ bolš pryvatnyja miescy, dzie jany zdolejuć stasavacca tet-a-tet abo vieści pryvatny strym.

Vyjaŭleńnie piedafiłaŭ, asabliva ŭ režymie realnaha času — heta składanaja zadača dla luboj technałahičnaj kampanii. Twitch štodnia tranśluje bolš za 2,5 miljona hadzin žyvoha kantentu na 35 movach, spadziejučysia na spałučeńnie paviedamleńniaŭ karystalnikaŭ i maderacyi ŭ žyvym efiry dla zakryćcia nieprystojnych strymaŭ.

Ałharytmy mohuć praviarać veb-sajty i prahramy na najaŭnaść abraźlivych materyjałaŭ, paraŭnoŭvajučy vyjavy i videa z kantentam, jaki ŭžo byŭ vyznačany jak nieprymalny. Strymy, jakija demanstrujuć hvałt, źjaŭlajucca całkam novymi, tamu kampanijam ciažka chutka vyznačyć ich jak nieprymalnyja i vydalić.

«Bolšaść isnujučych rašeńniaŭ u hetaj halinie nieefiektyŭnyja ŭ baraćbie z tym vyhladam hruminhu, jaki my nazirajem na Twitch, bo jany albo drenna pracujuć u žyvym efiry, albo nie zdolnyja ŭłavić tyja vidy hruminhu, jakija nakiravany na toje, kab paźbiehnuć vyjaŭleńnia», — skazaŭ Vieryli, pradstaŭnik kampanii Twitch. Pa słovach kampanii, za apošni hod jana spyniła pracu amal utraja bolšaj kolkaści akaŭntaŭ, jakija naležać niepaŭnaletnim strymieram, čym hodam raniej. 

Krytyki kažuć, što Twitch zanadta zaležyć ad paviedamleńniaŭ, jakija atrymlivaje ad karystalnikaŭ. Daśledčyk paviedamiŭ Twitch ab 1200 akaŭntach, jakija naležać dzieciam. U sakaviku kampanija abnaviła svaju formu spravazdačnaści, kab karystalnikam było praściej adznačać dziaciej-strymieraŭ. Nieŭzabavie paśla hetaha kala 41% akaŭntaŭ, pra jakija paviedamiŭ daśledčyk, byli vydalenyja.

Клас
6
Панылы сорам
8
Ха-ха
2
Ого
5
Сумна
5
Абуральна
24