Śviet22

Kropka niezvarotu. Jak Ukraina kančatkova źmianiła stratehiju ŭ adnosinach z Hruzijaj

Stan adnosin pamiž Ukrainaj i Hruzijaj ciapier znachodzicca na samym nizkim uzroŭni z momantu adnaŭleńnia niezaležnaści ŭ 1991 hodzie. Rezkaje abvastreńnie adbyłosia z pačatkam poŭnamaštabnaj rasijska-ukrainskaj vajny — Kijeŭ adkryta aburyŭsia admovaj Tbilisi ŭvieści sankcyi, a paźniej staŭ vinavacić partniora ŭ sprobie dapamahčy RF abyści sankcyi Zachadu, piša «Jeŭrapiejskaja praŭda».

Prajeŭrapiejskaja akcyja ŭ Tbilisi. Fota: AR

Aficyjny Tbilisi, u svaju čarhu, ubačyŭ va ŭkrainskaj uładzie adnaho ź vinavatych u tym, što im tak i nie dali status kandydata ŭ ES.

Ułady Hruzii źviazvajuć hetuju admovu nie z prablemami ŭ demakratyi i adkatam reformaŭ (hetych prablem tam nie pryznajuć), a z antyhruzinskim łabiravańniem, u tym liku z boku najvyšejšych ukrainskich palitykaŭ.

Sproby paźbiehnuć dalejšaha kryzisu adnosin byli adzinkavymi (naprykład, vizit parłamienckaj delehacyi Hruzii ŭ Kijeŭ) i nie zmahli paŭpłyvać na situacyju.

Ale kančatkovaja «kropka niezvarotu» była projdzienaja ŭviečary 24 červienia.

U hety dzień prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski źviarnuŭsia da ŭdzielnikaŭ mitynhu «Dadomu, u Jeŭropu» ŭ centry Tbilisi.

Heta była nie tolki akcyja ŭ padtrymku ruchu ŭ ES, ale i antyŭradavaja akcyja. 

Dakładniej, dla ŭdzielnikaŭ mitynhu prajeŭrapiejskaja pazicyja i apazicyjnaść uładzie stali sinonimami.

Klučavym patrabavańniem udzielnikaŭ mitynhu była adstaŭka ŭrada i stvareńnie «ŭrada narodnaha davieru», jaki pavinien pravieści ŭsie reformy, nieabchodnyja dla atrymańnia Hruzijaj statusu kandydata ŭ ES da kanca hoda.

Tym bolš važnym stanovicca rašeńnie Uładzimira Zialenskaha źviarnucca da ŭdzielnikaŭ hetaha mitynhu.

Inšymi słovami, prezident Ukrainy de-fakta padtrymaŭ źmienu ŭłady ŭ Hruzii.

Viadoma, u vystupie Uładzimira Zialenskaha nie było nivodnaha słova pra źmienu ŭłady.

«My nikoli nie zdadzimsia, tamu što Danbas i Krym — heta naša ziamla, jak Abchazija i Paŭdniovaja Asiecija — heta vaša ziamla. I navat kali niechta zachoča pra heta zabycca, kali niechta zachoča heta ścierci, my abaviazkova nahadajem. My budziem pobač. Učora Ukraina stała kandydatam na ŭstupleńnie ŭ Jeŭrasajuz. Vy na hetym šlachu. Dziejničajcie! My vam dapamožam!» — skazaŭ prezident Ukrainy.

Toje, što prezident nie moh sabie dazvolić skazać, ahučyŭ kiraŭnik jaho parłamienckaj frakcyi David Arachamija.

Darečy, sam pa sabie jaho vystup byŭ vyklikam dla hruzinskich uładaŭ. Bo napiaredadni premjer-ministr Hruzii Iraklij Harybašvili nazvaŭ Arachamiju klučavym łabistam nienadańnia Tbilisi statusu kandydata.

«Adnym z hałoŭnych inicyjataraŭ, jakija z boku Jeŭropy i ZŠA — ja viedaju heta ad našych jeŭrapiejskich i amierykanskich kaleh — nastojliva patrabavali, kab Hruzija nie atrymała status kandydata, razam z vami, šanoŭnyja apanienty, byŭ pradstaŭnik urada Ukrainy, spadar Arachamija», — skazaŭ u parłamiencie, premjer-ministr Harybašvili.

U adroźnieńnie ad Zialenskaha, David Arachamija naŭprost nazvaŭ taho, chto, na jaho dumku, zjaŭlajecca hałoŭnym vinavatym ciapierašniaha pravału hruzinskaj zajaŭki.

«Ja pamiataju, jak my pieražyvali hora adzin adnaho i maryli kali-niebudź viarnucca ŭ našu jeŭrapiejskuju siamju. I, napeŭna, tak i było b, kali b adzin aliharch nie ŭziaŭ u zakładniki ŭsiu krainu», — skazaŭ jon.

Ni dla kaho ŭ Hruzii nie sakret, chto hety aliharch. Havorka idzie pra zasnavalnika partyi «Hruzinskaja mara», byłoha premjer-ministra i cieniavoha kiraŭnika krainy Bidzina Ivanišvili.

Dla «Hruzinskaj mary» lubyja abvinavačvańni na adras Ivanišvili nadzvyčaj balučyja.

Dajšło da taho, što paśla rezalucyi kamiteta Jeŭraparłamienta pa svabodzie słova z rekamiendacyjami ŭvieści sankcyi suprać Ivanišvili kirujučaja partyja zajaviła, što ŭ takich umovach jeŭraintehracyja Hruzii bolš nie spatrebicca.

Inšymi słovami, ukrainskija ŭłady śviadoma pajšli na abvastreńnie adnosin z Tbilisi.

A na nastupny dzień adbyŭsia «kantrolny streł» — Zialenski zvolniŭ ambasadara ŭ Hruzii. U ciapierašnim stanie adnosin pryznačeńnie novaha naŭrad ci adbudziecca ŭ najbližejšy čas.

Čaho damahłasia Ukraina takim demaršam?

Pa sutnaści, Kijeŭ pastaviŭ kropku na mahčymaści paŭnavartasnaha supracoŭnictva ź ciapierašnimi ŭładami Hruzii. Adnak pry hetym jon daŭ sihnał prajeŭrapiejskaj apazicyi, što Kijeŭ całkam padtrymlivaje šlach Hruzii ŭ ES, hatovy dapamahčy, ale nie bačyć žadańnia ciapierašniaj ułady pajści hetym šlacham.

Heta nie značyć, što nielha dalej paharšać adnosiny pamiž Ukrainaj i Hruzijaj. Naprykład, heta moža adbycca ŭ vyniku ŭviadzieńnia sankcyj suprać Ivanišvili (vyhladaje, što Kijeŭ da hetaha imkniecca).

Adnak uviečary 24 červienia adnosiny kančatkova pierajšli kropku niezvarotu.

Ciapierašnija ŭkrainskija ŭłady pakazali, što bolš nie bačać mahčymaściaŭ supracoŭnictva z hruzinskimi, a tamu buduć apielavać tolki niepasredna da hruzinskaha hramadstva (ci chacia b da jaho aktyŭnaj prajeŭrapiejskaj častki).

Jakija heta budzie mieć nastupstvy, kazać pakul rana.

Kamientary2

  • Jan Sieviaryn Bakiej
    01.07.2022
    Takuju b pryncypovaść i aktyŭnaść ukrainskaj uładzie ŭ adnosinach da inšaha , bolš blizkaha hieahrafična susieda, u seńsie ułady . A to źniavažlivyja kamenty  ad ukraincaŭ iduć jakraz tolki na adras jeŭrapiejska aryjentavanaj častki hramadstva, i biez taho zamardavanaj hiestapaŭcami usich hatunkaŭ i maściej.
  • linutia
    01.07.2022
    Jan Sieviaryn Bakiej, dy nie. źniavažlivyje kamienty tyčacca ahulnaha stanu rečaŭ...

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →