U śpisie KDB na siońnia ŭžo 80 hramadzian Biełarusi — bolej, čym rasijan(ich tam 18), siryjcaŭ (28), kanhalezcaŭ (30) i amal stolki ž, kolki irakcaŭ (83). Ale kali inšaziemcy (u śpisie jość jašče 126 afhancaŭ) — heta arhanizatary masavych zabojstvaŭ abo kiraŭniki ci ŭdzielniki vialikich terarystyčnych arhanizacyj, to siarod biełarusaŭ usie — źniavolenyja pa palityčnych matyvach.

Ciaham troch tydniaŭ u pieralik dadali 24 čałaviek. Akramia suśvietna viadomych biełaruskich lidaraŭ — naprykład, Śviatłany Cichanoŭskaj, Maryi Kaleśnikavaj, Maksima Znaka, abvinavačanych pa spravie «Armii z narodam» (Sparyš, Kanavałava, Jaraševič, Koršun, Pryvałaŭ), sustrakajucca proźviščy, jakija raniej amal nichto nie čuŭ. Pahladzieli, chto hetyja ludzi i ŭ čym ich abvinavačvajuć.

Danuta Pieradnia — «zakliki da sankcyj»

Hetaja 20-hadovaja dziaŭčyna — napeŭna, samy niečakany vybar dla ŭklučeńnia ŭ śpisy «terarystaŭ».

Danuta naradziłasia i žyła ŭ horadzie Kiraŭsk na Mahiloŭščynie. Vučyłasia tam u škole №1, a ŭ 2017 hodzie pastupiła ŭ Mahiloŭski abłasny licej №3. Paśla pajšła na śpiecyjalnaść «ramana-hiermanskaja fiłałohija» ŭ Mahiloŭski dziaržaŭny ŭniviersitet imia Kulašova. Dziaŭčyna zajmałasia tvorčaściu i ŭdzielničała ŭ konkursach.

Traciakurśnicu zatrymali 28 lutaha 2022 hoda, kali jana pryjechała na maršrutcy z Kiraŭska ŭ Mahiloŭ. Jana skapiravała z peŭnaha resursu antyvajenny tekst u adzin ź miascovych čataŭ. U tekście krytykavalisia dziejańni Pucina i Łukašenki, a taksama śćviardžałasia, što biełaruskaje vojska budzie raźbitaje ŭ vyniku ŭvarvańnia va Ukrainu.

Viadoma, što Danutu ŭžo adličyli z univiersiteta.

Pa infarmacyi KDB, jaje abvinavačvajuć pa č. 3 art. 361 — «zakliki da sankcyj z dapamohaj internetu», a pa infarmacyi pravaabaroncaŭ, joj dadali jašče artykuł 367 — «paklop na prezidenta». Joj pahražaje da 12 hadoŭ źniavoleńnia.

Dzie ŭtrymlivajecca dziaŭčyna — nieviadoma, ale, imavierna, u mahiloŭskaj turmie. Sud pačniecca ŭ horadzie Kiraŭsk 24 červienia.

Rusłan Słucki — 11 hod za 63 rubli škody

Rusłan rodam z Połacka. Mužčynu 39 hadoŭ, jon maje žonku i dziaciej.

Rusłan lubić vyroščvać bulbu, trymaje śviniej. U svaich listach kaža, što jaho «ruki rastuć ź plačej». Dobra pracuje z drevam. Siače zruby, robić roznyja pryłady i meblu, a sam siabie nazyvaje «Buracina».

Kresła, zroblenaje Rusłanam

Kresła, zroblenaje Rusłanam

Lubić ekstrym i vyšyniu, zachaplajecca arbarystykaj. Adčuvaje drajv i nievymoŭnyja adčuvańni, kali siadzić na dachu doma, źviesiŭšy nohi, abo naziraje za tym, što adbyvajecca ŭnizie, abdymajučy vierchaviny dreŭ. U turmie Rusłan pačaŭ malavać.

Zhodna z samym ciažkim abvinavačańniem, jon raskidaŭ 12 samarobnych «vožykaŭ» na połackaj trasie pierad udzielnikami prałukašenkaŭskaha aŭtaprabiehu. Jany prabili koły čatyroch mašynaŭ. Pamier zajaŭlenaj škody skłaŭ 63 rubli i 51 kapiejku, a sami ŭdzielniki nie zajaŭlali iskaŭ.

Mužčynu abvinavacili ŭ ździajśnieńni «akta teraryzmu» i prysudzili 11 hadoŭ uzmocnienaha režymu. Paśla etapavali ŭ mahiloŭskuju PK №15.

Alaksandr Zajcaŭ — 10 hadoŭ za pravakacyju KDB

Zajcavu 39 hod. Jon vialiki amatar rybnaj łoŭli i motasportu. Maje niepaŭnaletniuju dačku.

Jon aktyŭna ŭdzielničaŭ u pratestach. Zatrymali mužčynu 8 listapada 2020 hoda. U hety dzień va uładaŭ faktyčna ŭpieršyniu atrymałasia nie dać ludziam sabracca ŭ adnu vialikuju kałonu, a kolkaść zatrymanych pieravysiła tysiaču čałaviek. Paśla Alaksandra asudzili na 8 sutak aryštu.

Dalejšaja historyja — niby ź filma pra savieckich raźviedčykaŭ. Mužčynu źmiaścili ŭ CIP na Akreścina da suda. Tam ź im paznajomiŭsia čałaviek, jaki pradstaviŭsia Źmitrom i taksama siadzieŭ za pratesty. Jany abmianialisia kantaktami, a Zajcava pieravieźli ŭ Žodzina.

Źmicier praciahvaŭ kantaktavać z Zajcavym i ŭhavorvaŭ pierajści da «bolš radykalnych» dziejańniaŭ. U vyniku ŭ jaho atrymałasia pierakanać mužčynu, što mocnaj akcyjaj budzie padpalić daču viadomaha sudździ, zamiašanaha ŭ represijach. Dla pierakanaŭčaści Źmicier skazaŭ, što źviazaŭsia z hrupaj «Busły laciać», jany ŭchvalili akcyju i vydzielili hrošy na kuplu piaci litraŭ bienzinu.

Padčas ździajśnieńnia hetaj «akcyi» 21 žniŭnia 2021 hoda abodvuch aryštavaŭ «Ałmaz». Alaksandra Zajcava źmiaścili spačatku ŭ SIZA KDB, paśla ŭ SIZA №1, a ślady Źmitra zhubilisia. Na volu hetuju historyju pieradali sukamierniki Alaksandra.

Akazałasia, što «Źmicier Sierhiajenka» — nie sapraŭdnaje imia. Mierkavana, heta ahient. Bo ŭ lutym 2022 hoda vyjšaŭ prapahandyscki film «Ćvil», i stała jasna, što ŭsia akcyja była zrežysiravanaja supracoŭnikami śpiecsłužbaŭ. Jana była źniataja ź niekalkich rakursaŭ, dla zdymak vykarystoŭvaŭsia navat ciepłavizar.

Padčas zatrymańnia źbiantežany Zajcaŭ skazaŭ, što akcyju arhanizavaŭ «Źmicier», jaki «źviazvaŭsia ŭ niejkich čatach ź inicyjatyvaj «Busły laciać». Alaksandr kazaŭ, što navat nie viedaŭ, čyju daču sprabavaŭ padpalić (nasamreč, staršyni Viarchoŭnaha Suda Valancina Sukały).

Zajcaŭ padčas zatrymańnia. Skrynšot: videa siłavikoŭ

Zajcaŭ padčas zatrymańnia. Skrynšot: videa siłavikoŭ

U vyniku Zajcava asudzili na 10 hod kałonii. Ciapier jon adbyvaje pakarańnie ŭ PK-15 u Mahilovie.

Raman Marusaŭ — 6 hod za toje, što spraŭdziŭ dla «Bajpoła» infarmacyju pra aŭto hubazikaŭca

Chłopcu 26 hadoŭ, jon z Kaściukovičaŭ, što na Mahiloŭščynie. Słužyŭ pa kantrakcie ŭ 103-j Viciebskaj asobnaj hvardziejskaj pavietrana-desantnaj bryhadzie z 2016-ha pa 2020-y, a paśla pracavaŭ ślesaram u Minskrajciepłasietkach.

Zatrymali jaho 26 sakavika 2021 hoda. Zhodna z materyjałami spravy, jon źviazaŭsia z BYPOL i pravieryŭ, ci žyvie ŭ domie ŭ jaho nasielenym punkcie supracoŭnik HUBAZiKa i ci staić kala doma jaho mašyna. Dla hetaha jon pryjšoŭ da jaho dadomu, pazvaniŭ u zvanok i zapytaŭsia ŭ žonki niejkuju łuchtu. Paśla na leśvicy sustreŭ taho samaha supracoŭnika i źbieh. Tak jaho i raskryli.

Marusavu dali 6 hadoŭ turmy za «sadziejničańnie raspalvańniu varožaści». Ciapier jon u PK-3 «Vićba».

Dzianis Syrec — 4 hady turmy za kamientaryi

Mužčynie z Maładziečna 41 hod. U jaho jość žonka i dźvie dački — 17 i 6 abo 7 hod. Dzie Dzianis pracavaŭ — nieviadoma.

Ale viadoma, za što jaho sudzili — za kamientaryi ŭ čacie «Maładziečna dla žyćcia». I ažno pa troch artykułach: raspalvańnie varožaści, abraza prezidenta i abraza pradstaŭnika ŭłady.

Vinavacili jaho ŭ abrazie Łukašenki, Karpiankova, Jarmošynaj i troch milicyjantaŭ z Maładziečna. Asudzili na 4 hady pazbaŭleńnia voli. Mužčyna adbyvaje pakarańnie ŭ škłoŭskaj kałonii.

Anatol Maculevič — 7,5 hoda za stvareńnie čata

Anatol z žonkaj Luboŭju. Fota: sacsietki

Anatol z žonkaj Luboŭju. Fota: sacsietki

Mužčynu 52 hady, jon maje žonku i dvuch paŭnaletnich dačok. Miarkujučy pa sacsietkach, u ich vielmi družnaja siamja — jany źbirajucca razam i adznačajuć roznyja śviaty. Usio žyćcio mužčyna pracavaŭ kiroŭcam — spačatku na roznyja firmy, a paśla jak IP.

Rodam jon z Połacka. Tam ža stvaryŭ i administravaŭ miascovy čat. Za heta jaho 21 červienia 2021 hoda zatrymali i abvinavacili pa troch artykułach KK — «stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia», «raspalvańnie varožaści» i «navučańnie asobaŭ dla ŭdziełu ŭ masavych biesparadkach».

Pry hetym niezrazumieła, što jon pisaŭ sam i ci pisaŭ uvohule. Da prykładu, hałoŭny dokaz «navučańnia dla ŭdziełu ŭ biesparadkach» — toje, što niechta z karystalnikaŭ čata zrabiŭ repost instrukcyi dla pratestoŭcaŭ z kanała NIECHTA.

U vyniku Anatola pryznali vinavatym i prysudzili da 7,5 hoda kałonii.

Juryj Žukoŭski — 8 hadoŭ za ŭdzieł u pratestach i kamientaryi

Hrodniencu 43 hady. Spačatku jon pracavaŭ bietonščykam, a paśla adkryŭ nievialiki ŭłasny biznes pa handli aŭtazapčastkami na haradzienskim Paŭdniovym rynku.

Nakolki viadoma, mužčyna ŭdzielničaŭ u pratestach padčas pieradvybarčaj kampanii z maja 2020 hoda i paśla vybaraŭ. A ŭžo ŭ listapadzie 2020 hoda źjechaŭ u Hdańsk. Kolki jon tam žyŭ — nieviadoma, ale paśla viarnuŭsia ŭ Biełaruś i byŭ zatrymany.

Jaho abvinavacili pa čatyroch artykułach KK — 293 (udzieł u masavych biesparadkach), 130 (raspalvańnie varožaści), 368 (abraza prezidenta) i 342 (udzieł u dziejańniach, što hruba parušajuć hramadski paradak). Mužčynu ŭtrymlivajuć u turmie №1 u Hrodna, dniami jamu prysudzili 8 hadoŭ uzmocnienaha režymu.

Ivan Viarbicki — 8 hadoŭ za trolinh u telehram-čatach

Historyju mužčyny padrabiazna raspaviała «Viasna» padčas suda nad im. Ivan naradziŭsia ŭ Bahdanavie ŭ Vałožynskim rajonie ŭ 1965 hodzie. Paśla žyŭ u Halšanach, ale z 1990-ch hadoŭ pracavaŭ u Rasii. U jaho dźvie vyšejšyja adukacyi. Pracavaŭ mastakom-dyzajnieram, multyplikataram, režysioram, mantažoram videa. Maluje karciny, piša apaviadańni. Raniej nie byŭ sudzimy.

Viarbicki pryjechaŭ z Padmaskoŭja ŭ Halšany ŭ krasaviku 2020 hoda i žyŭ u domie pamierłaha baćki.

14 kastryčnika 2020-ha mužčyna ŭbačyŭ u telehram-kanale «Ašmiany» paviedamleńnie pra toje, što niechta apublikavaŭ adfotašoplenuju vyjavu ściaha, kab pradstaŭniki pravaachoŭnych orhanaŭ pryjechali na miesca, dzie nasamreč ničoha nie było. Ivan taksama vyrašyŭ patrolić siłavikoŭ. Pakinuŭ u kanale dopis sa słovami «zaŭtra idziom šturmavać miascovy KDB», paśla dadaŭ: «maleńkimi hrupami z kaktejlami Mołatava».

Jamu adkazali, što ŭ Ašmianach ciapier niama KDB, na hetym miescy znachodzicca prakuratura. Tady Viarbicki adkazaŭ: «Budziem palić prakuraturu».

U inšym kanale mužčyna raźmiaściŭ repost z podpisam: «Usie milicejskija tački i tački ich žonak pavinny hareć».

Na sudzie jon tłumačyŭ, što hetyja žarty nie mieli nijakaha dačynieńnia da realnaha žyćcia. Ivan raskazvaŭ, što časta zajmaŭsia trolinham:

«U adnym z telehram-čataŭ napisaŭ, što treba zrabić demanstracyju: vypuścić karoŭ, razmalavanych u biełyja i čyrvonyja kolery. Kaniečnie, hetaha nie adbyłosia. Jašče pisaŭ, što zrabiŭ padkop z Halšanaŭ da rezidencyi prezidenta. Ale stamiŭsia, a zastałosia ŭsiaho 200-300 mietraŭ dakapać, tamu zaklikaŭ ludziej mnie dapamahčy», — pryvodziła jaho słovy «Viasna».

U vyniku mužčynie dali 8 hadoŭ i 1 miesiac kałonii. 

Jaŭhien Ivončyk — «sprava Zelcera»

Mužčynu 66 hadoŭ, i rodam jon z Žodzina. Nie mienš za 20 hadoŭ prapracavaŭ na BiełAZie. U jaho dvoje darosłych dziaciej i ŭnuki.

Jaŭhien užo asudžany pa artykule 130 (raspalvańnie varožaści), i prysud ustupiŭ u siłu. Jaki termin — nieviadoma.

Aksana Kaśpiarovič — «sprava Zelcera»

Žančynie 46 hadoŭ. Jana pracavała nastaŭnicaj muzyki ŭ roznych ustanovach u Lidzie. Maje troch dziaciej — dvuch synoŭ 26 i 12 hadoŭ i 20-hadovuju dačku.

Jana napisała ŭ sacyjalnych sietkach: «Andrej Zelcer u siabie ŭ kvatery abaraniaŭ svoj dom, svaju siamju ad nieviadomych ludziej, jakija vyłamali dźviery siakieraj. Jon abaraniaŭsia, jak umieŭ…» Aksanu zatrymali na nastupny dzień i abvinavacili ŭ «raspalvańni varožaści».

Za heta na jaje zaviali spravu za «raspalvańnie varožaści».

Aksana pryznanaja palitźniavolenaj.

Jaŭhien Błachinski — «raspalvańnie varožaści»

Chłopcu 24 hady, jon z Hrodna. Tam skončyŭ chimika-technałahičny technikum. Viadoma, što chłopiec mieŭ vid na žycharstva ŭ Polščy i doŭhi čas žyŭ tam.

Jaŭhien zajmaŭsia muzykaj — pisaŭ rep i sioleta źbiraŭsia vypuścić albom. Apošnija try miesiacy jon žyŭ u Hiermanii.

Zatrymali jaho 18 studzienia 2022 hoda, kali viarnuŭsia ŭ Biełaruś. Abvinavacili ŭ tym, što jon niešta pisaŭ u telehram-čatach i ŭdzielničaŭ u pratestach u žniŭni 2020 hoda.

Ciapier Jaŭhiena ŭtrymlivajuć u hrodzienskaj turmie. Abvinavačvajuć pa artykułach 130 i 293.

Andrej Kandratovič — «sprava Zelcera»

Z žonkaj Anžalikaj

Z žonkaj Anžalikaj

Mužčynie 31 hod, taksama rodam z Hrodna. Niadaŭna staŭ baćkam. Pracavaŭ rabočym — mancioram i zvarščykam. Pryznany palitviaźniem. Zaviedzienaja sprava pa artykule 130.

Alaksandr Piatraška — «sprava Zelcera»

Mužčynie 34 hady. Prosty rabočy z Hrodna. Byŭ taksistam, a paśla pracavaŭ stalarom u «ZOV-Mebla». Taksama Alaksandr zachaplaŭsia rybałkaj. 

Mužčynu ŭtrymlivajuć u turmie №1 u Hrodnie. Taksama abvinavačvajuć pa artykule 130.

Alaksandr Haŭrylik — «sprava Zelcera»

Mužčynu 29, jon žyŭ u Vaŭkavysku. Byŭ i taksistam, i budaŭnikom, i palavodam, i mularom, i kiroŭcam… Paśpieŭ papracavać navat na Vaŭkavyskim miasakambinacie.

Mužčyna maje try sudzimaści — u 2011 hodzie jon skraŭ čyhunnyja rašotki, u 2017-m raspaŭsiudziŭ «parnahrafičnyja materyjały» Ukantakcie, a ŭ 2018 hodzie prysabiečyŭ łom z haspadarčych pabudoŭ.

Zatrymany za kamientaryj pa «spravie Zelcera» pa artykule 130. Pryznany palitviaźniem. Znachodzicca ŭ turmie №1 u Hrodnie.

Alaksiej Majeŭski — «raspalvańnie varožaści»

Mužčynu 40 hadoŭ. Jon maje žonku i vasiamnaccacihadovaha syna.

U Alaksieja pakručasty los — ažno šeść sudzimaściaŭ z 2007-ha pa 2021-y hady (5 ź jakich — z 2007-ha pa 2011-y). 

Jon źmianiŭ nie mienš za 18 tolki aficyjnych prac. Paśpieŭ papracavać na tuzinie roznych zavodaŭ i navat dvojčy zarehistravać IP. Spačatku zajmaŭsia handlam, a paśla — lesanarychtoŭkaj ci lesavodstvam.

Ciapier jaho vinavaciać u raspalvańni varožaści. Mužčyna, pa infarmacyi Dissident.by, siadzić u hrodzienskaj turmie.

Andrej Ražkoŭ — 3 hady za «raspalvańnie varožaści»

Mužčynu 50 hadoŭ, i jon naradziŭsia ŭ Litvie. Andrej maje žonku i 28-hadovaha syna, pracavaŭ budaŭnikom i kiroŭcam u roznyja hady.

Taksama mieŭ sudzimaść, ale vielmi daŭno — u 1996 hodzie pa artykule «złosnaje chulihanstva».

Jon užo atrymaŭ try hady turmy pa artykule 130 KK (raspalvańnie varožaści). Ale ŭ čym jaho abvinavačvali — nieviadoma.

Jaŭhien Truško — 2 hady kałonii za kamientaryi

Heta adzin z samych maładych fihurantaŭ śpisaŭ «terarystaŭ». Pra jaho viadoma zusim niašmat — chłopcu 20 hadoŭ, jon ź Pinska, paśpieŭ pasłužyć u vojsku i ŭładkavacca na pracu.

Jaho abvinavacili ŭ tym, što jon pakinuŭ niehatyŭnyja kamientaryi pra milicyjantaŭ u žniŭni 2020 hoda, i prysudzili za heta dva hady kałonii.

Anton Nahieła — «raspalvańnie varožaści»

Mužčynu 33 hady, žyŭ u Miadziele. Pracavaŭ u roznyja časy kiroŭcam i mantažnikam. Maje sudzimaść za zavałodvańnie čužoj majomaściu.

Źviestak pra jaho niašmat — viadoma, što Antona abvinavačvali u «raspalvańni varožaści». Mužčyna ŭžo asudžany, ale prysud nieviadomy.

Kanstancin Chanin — 2,5 hoda źniavoleńnia za kamientaryi

Mužčynu 42 hady, jon rodam z Astraŭca. Apošnim časam pracavaŭ u minskim taksi. Maje dačku.

Za kamientaryi ŭ sacsietkach jamu prysudzili 2,5 hoda pazbaŭleńnia voli. Ciapier mužčyna ŭ PK-3 u Viciebsku.

Uładź Zianiuk — «raspalvańnie varožaści»

Uładziu 28 hadoŭ. Chłopiec naradziŭsia i vyras u Minsku, vučyŭsia ŭ 180-j škole ŭ Viaśniancy. Pracavaŭ u halinie hramadskaha charčavańnia na roznych pasadach.

Jaho abvinavačvali ŭ «raspalvańni varožaści». Uładź užo asudžany i adbyvaje pakarańnie, termin i miesca źniavoleńnia nieviadomyja.

Alaksiej Parecki — «raspalvańnie varožaści»

Pra mužčynu viadoma zusim niašmat. Jon naradziŭsia ŭ Estonii i jamu 39 hadoŭ. Pracavaŭ architektaram i byŭ prapisany ŭ Mahilovie, ale častku času adpracavaŭ u Maskvie. Na svajoj staroncy ŭ Facebook mužčyna pisaŭ pasty pra historyju Biełarusi, nazyvaŭ Ukrainu siastroj i pytaŭsia, dzie b znajści sacsietku, u jakoj niama ruskich. Ale papularnaściu jany nie karystalisia.

Jaho taksama abvinavačvajuć u «raspalvańni varožaści», ale za što — nieviadoma.

Čytajcie taksama:

«Błakujuć finansavyja apieracyi». Na što ŭpłyvaje ŭklučeńnie čałavieka ŭ «śpis terarystaŭ»?

Клас
3
Панылы сорам
3
Ха-ха
1
Ого
9
Сумна
18
Абуральна
61